Cờ chớp giang hồ : Kiên con ( bên trái ) vs Trường ngọng ...