Cảm ơn admin. Tiếc là sau 29/8 phải công tác không còn ở Sài Gòn nữa. Cũng ko ngờ dời lại hơn 1 tháng tiếc thật. Thôi để mùa sau vậy.