PHÁO TRẤN TRUNG LỘ LỰC BÍNH LẶC ĐẠO
(炮镇中路 力拼肋道)


Đây là hình cờ ở nước 24 trong trận Lí Lai Quần VS Hồ Vinh Hoa Tại Á Châu thành thị danh thủ thi đấu theo lời mời Lần 1 Năm 1981

ĐÂY LÀ NGUYÊN VÁN

Lí Lai Quần 2 - 0 Hồ Vinh Hoa