Bảng xếp hạng Elo Trung Quốc nửa cuối năm 2017 (tính từ 1/7 đến 31/12)
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 19
 1. #1
  Ngày tham gia
  Jun 2015
  Bài viết
  2,522
  Post Thanks / Like

  Mặc định Bảng xếp hạng Elo Trung Quốc nửa cuối năm 2017 (tính từ 1/7 đến 31/12)

  Bảng xếp hạng Elo Trung Quốc nửa cuối năm 2017 (tính từ 1/7 đến 31/12)

  Stt Họ tên Đơn vị Elo Đẳng cấp
  1 Vương Thiên Nhất Hàng Châu 2702 Đặc
  2 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên 2670 Đặc
  3 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông 2649 Đặc
  4 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 2621 Đặc
  5 Hồng Trí Nội Mông 2618 Đặc
  6 Lữ Khâm Quảng Đông 2607 Đặc
  7 Uông Dương Hồ Bắc 2602 Đặc
  8 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang 2589 Đặc
  9 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 2585 Đặc
  10 Tạ Tịnh Thượng Hải 2584 Đặc
  11 Mạnh Thần Tứ Xuyên 2583 Đại
  12 Hác Kế Siêu Hắc Long Giang 2573 Đặc
  13 Triệu Kim Thành Hàng Châu 2567 Đại
  14 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 2560 Đại
  15 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 2556 Đặc
  16 Trình Minh Giang Tô 2556 Đại
  17 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 2554 Đặc
  18 Vũ Tuấn Cường Tứ Xuyên 2554 Đại
  19 Hồ Vinh Hoa Thượng Hải 2551 Đặc
  20 Thân Bằng Hà Bắc 2550 Đặc
  21 Thôi Cách Hắc Long Giang 2549 Đại
  22 Từ Siêu Giang Tô 2546 Đại
  23 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông 2545 Đặc
  24 Trương Học Triều Quảng Đông 2544 Đặc
  25 Tôn Dật Dương Giang Tô 2542 Đại
  26 Lý Thiếu Canh Tứ Xuyên 2539 Đại
  27 Chung Thiếu Hồng Liêu Ninh 2538 Đại
  28 Vương Bân Giang Tô 2536 Đặc
  29 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn 2527 Đặc
  30 Triệu Vĩ Thượng Hải 2522 Đại
  31 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn 2520 Đại
  32 Vương Dược Phi Hàng Châu 2520 Đặc
  33 Tạ Khuy Sơn Đông 2519 Đại
  34 Triệu Điện Vũ Hà Bắc 2516 Đại
  35 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 2516 Đại
  36 Bốc Phụng Ba Hồ Nam 2514 Đặc
  37 Vạn Xuân Lâm Thượng Hải 2514 Đặc
  38 Lý Tuyết Tùng Hồ Bắc 2511 Đại
  39 Tôn Hạo Vũ Tứ Xuyên 2510 Đại
  40 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang 2509 Đại
  41 Miêu Lợi Minh Hà Bắc 2509 Đại
  42 Hoàng Hải Lâm Quảng Đông 2507 Đại
  43 Úy Cường Nội Mông 2506 Đại
  44 Hồ Khánh Dương Hắc Long Giang 2492 Đại
  45 Từ Sùng Phong Chiết Giang 2491 Đại
  46 Từ Thiên Hồng Giang Tô 2491 Đặc
  47 Trình Kính Siêu Môi Khoáng 2490 Đại
  48 Tạ Nghiệp Kiển Hồ Nam 2490 Đại
  49 Trương Cường Bắc Kinh 2487 Đặc
  50 Đảng Phỉ Hà Nam 2486 Đại
  51 Lưu Dịch Đạt Thượng Hải 2485 Đại
  52 Vu Ấu Hoa Chiết Giang 2483 Đặc
  53 Trương Bân Hàng Châu 2483 Đại
  54 Trình Cát Tuấn Chiết Giang 2482 Đại
  55 Hà Văn Triết Hàng Châu 2481 Đại
  56 Kim Ba Bắc Kinh 2481 Đại
  57 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 2480 Đại
  58 Trang Ngọc Đình Quảng Đông 2479 Đặc
  59 Trần Hàn Phong Hàng Châu 2478 Đặc
  60 Lý Quần Giang Tô 2478 Đại
  61 Lưu Minh Hạ Môn 2477 Đại
  62 Lưu Tử Kiện Sơn Đông 2474 Đại
  63 Diêu Hồng Tân Bắc Kinh 2473
  64 Khâu Đông Hàng Châu 2470 Đại
  65 Lý Hồng Gia Môi Khoáng 2470 Đại
  66 Trương Giang Môi Khoáng 2469 Đại
  67 Diêm Văn Thanh Hà Bắc 2467 Đại
  68 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 2467
  69 Túc Thiếu Phong Nội Mông 2467 Đại
  70 Cát Siêu Nhiên Thượng Hải 2466
  71 Trương Thân Hoành Hồ Nam 2465 Đại
  72 Tài Dật Hỏa Xa Đầu 2465 Đại
  73 Lý Trí Bình Hồ Bắc 2463 Đại
  74 Điền Hà Hà Bắc 2463
  75 Trương Hiểu Bình Sơn Tây 2461 Đại
  76 Liễu Đại Hoa Hồ Bắc 2460 Đặc
  77 Tần Vinh Hồ Bắc 2460
  78 Liên Trạch Đặc Thạch Du 2459 Đại
  79 Lưu Tuấn Đạt Hắc Long Giang 2455 Đại
  80 Vương Hạo Thiên Tân 2454
  81 Tưởng Phụng Sơn Môi Khoáng 2453
  82 Đào Hán Minh Hắc Long Giang 2452 Đặc
  83 Kim Tùng Liêu Ninh 2451 Đại
  84 Trương Thụy Phong Sơn Đông 2450 Đại
  85 Đổng Tử Trọng Bắc Kinh 2450 Đại
  86 Vương Á Kỳ Bắc Kinh 2450 Đại
  87 Lê Đức Chí Môi Khoáng 2450 Đại
  88 Lý Bỉnh Hiền Hàng Châu 2450 Đại
  89 Liễu Thiên Hồ Bắc 2450
  90 Triệu Dương Hạc Chiết Giang 2450 Đại
  91 Nghiêm Tuấn Hồ Nam 2448 Đại
  92 Chu Hiểu Hổ Giang Tô 2448 Đại
  93 Lý Lai Quần Hà Bắc 2448 Đặc
  94 Phan Chấn Ba Nội Mông 2447 Đại
  95 Trương Hân Thạch Du 2446
  96 Triệu Phàn Vĩ Thạch Du 2445
  97 Triệu Tử Vũ Hồ Bắc 2443 Đại
  98 Từ Hạo Hà Bắc 2443 Đại
  99 Lâm Hoành Mẫn Thượng Hải 2441 Đặc
  100 Cận Ngọc Nghiễn Bắc Kinh 2440 Đại
  101 Tiết Văn Cường Thạch Du 2439 Đại
  102 Trần Trưng Hà Bắc 2439 Đại
  103 Lỗ Thiên Giang Tô 2439
  104 Tạ Đan Phong Hàng Châu 2438 Đại
  105 Hoàng Sĩ Thanh Hà Bắc 2438 Đại
  106 Lưu Điện Trung Hà Bắc 2437 Đặc
  107 Trương Hải Đào Hồ Nam 2434 Đại
  108 Hàn Cường Sơn Tây 2432
  109 Dương Huy Tứ Xuyên 2432 Đại
  110 Thượng Uy Hỏa Xa Đầu 2432 Đại
  111 Tôn Bác Hắc Long Giang 2431 Đại
  112 Trần Trác Thượng Hải 2429 Đại
  113 Vương Thụy Tường Hà Bắc 2429 Đại
  114 Lâm Văn Hán Hạ Môn 2429 Đại
  115 Vương Tân Quang Sơn Đông 2427
  116 Yêu Nghị Bắc Kinh 2427 Đại
  117 Lý Thành Hề Sơn Đông 2424 Đại
  118 Đằng Phi Đại Liên 2421
  119 Trương Lan Thiên Sơn Đông 2420 Đại
  120 Lý Gia Hoa Cam Túc 2416 Đại
  121 Miêu Vĩnh Bằng Đại Liên 2416 Đặc
  122 Cảnh Học Nghĩa Môi Khoáng 2414 Đại
  123 Tống Quốc Nghĩa Hỏa Xa Đầu 2411 Đại
  124 Lương Huy Cam Túc 2411
  125 Đậu Siêu Môi Khoáng 2409
  126 Lý Lâm Hà Nam 2403
  127 Quách Phụng Đạt Hàng Châu 2402 Đại
  128 Thượng Bồi Phong Thiên Tân 2401
  129 Vương Gia Thụy Chiết Giang 2399 Đại
  130 Triệu Kiếm Hàng Châu 2398 Đại
  131 Lý Hiểu Huy Hà Nam 2394 Đại
  132 Trần Đống Nội Mông 2391 Đại
  133 Liệu Nhị Vình Giang Tô 2390 Đại
  134 Vũ Binh Thượng Hải 2388 Đại
  135 Triệu Dũng Lâm Sơn Đông 2387
  136 Cát Tinh Hải Hàng Châu 2373
  137 Chu Quân Sơn Tây 2364
  138 Lý Tiểu Long Thiểm Tây 2363
  139 Thương Tư Nguyên Thiên Tân 2361
  140 Trần Khải Minh Hỏa Xa Đầu 2359 Đại
  141 Vương Khuếch Phố Đông 2359
  142 Cao Hải Quân Sơn Tây 2356
  143 Thôi Nham Hỏa Xa Đầu 2355 Đại
  144 Vương Hưng Nghiệp Hà Nam 2347 Đại
  145 Triệu Lợi Cầm Sơn Tây 2346
  146 Hà Vĩ Ninh Hắc Long Giang 2345
  147 Vương Hiểu Hoa Phúc Kiến 2341 Đại
  148 Lương Huy Viễn Sơn Tây 2335
  149 Đặng Quế lâm Quảng Tây 2329
  150 Trình Long Môi Khoáng 2329
  151 Ngô An Cần Ninh Hạ 2326
  152 Tiêu Cách Liên Hồ Nam 2322 Đại
  153 Hồ Cảnh Nghiêu Hàng Châu 2320
  154 Trác Tán Phong Phúc Kiến 2305
  Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?

 2. #2
  Ngày tham gia
  Jul 2011
  Bài viết
  571
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Thấy trong danh sách xếp hạng có hai người tên gần giống nhau: Một người là Đảng Phỉ và Đằng Phi, không biết hai người này người nào là Đảng Phì ( mình vẫn quen gọi vậy) hay biểu diễn cờ mù vậy mọi người, trước giờ cứ tưởng hai cách gọi này là hai cách khác nhau của cùng một tên chứ

 3. #3
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  308
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Tìm mãi không thấy bác Lưu Tông Trạch đâu. Ở 138 có con hàng dữ quá.

 4. #4
  Ngày tham gia
  Feb 2010
  Bài viết
  12
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Giờ là 29/06/2017 -> mới bắt đầu là nửa cuối năm 2017 mà???

 5. #5
  Ngày tham gia
  May 2012
  Bài viết
  785
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi Procotuong1994 Xem bài viết
  Thấy trong danh sách xếp hạng có hai người tên gần giống nhau: Một người là Đảng Phỉ và Đằng Phi, không biết hai người này người nào là Đảng Phì ( mình vẫn quen gọi vậy) hay biểu diễn cờ mù vậy mọi người, trước giờ cứ tưởng hai cách gọi này là hai cách khác nhau của cùng một tên chứ
  Cái anh hạng cao hơn (Đảng Phỉ) là cao thủ cờ mù, còn anh kia là người khác, không phải anh đánh cờ mù.

  BXH này không có Tào Nham Lỗi nữa nhỉ?

 6. #6
  Ngày tham gia
  Jun 2015
  Bài viết
  2,522
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi luanchim8x Xem bài viết
  Giờ là 29/06/2017 -> mới bắt đầu là nửa cuối năm 2017 mà???
  Họ công bố để dựa vào đó xem kỳ thủ nào đủ tư cách tham gia các giải kể từ ngày 01/07 đến 31/12.
  Hỏi Thế Gian, Tình Là Chi?

 7. Thích linhtinhbinh, chienxahanoi, luongdangxuan, trung_cadan, tuanngan đã thích bài viết này
 8. #7
  Ngày tham gia
  May 2016
  Bài viết
  249
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Cao thủ Trung Hoa như nấm sau mưa,hihi.Nhìn 154 tên đó, k tên nào mình dám ngồi xuống cả,hehehe!

 9. #8
  Ngày tham gia
  Oct 2016
  Bài viết
  275
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Trích dẫn Gửi bởi viet_tu_kbc Xem bài viết
  Tìm mãi không thấy bác Lưu Tông Trạch đâu. Ở 138 có con hàng dữ quá.
  Đọc xong cười phọt nước miếng

 10. Thích luongdangxuan, kienngaibatvi, daknong84, tuanngan đã thích bài viết này
 11. #9
  Ngày tham gia
  May 2016
  Bài viết
  249
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Thắc mắc tý.Triệu Phàn Vĩ đang đứng số 1 bảng giang hồ mà ở đây hạng 96.thua cả Truong Hân,Liễu Thiên,VƯơng Hạo,Điền Hà,CÁt Siêu Nhiên,Diêu Hồng Tân cũng là những danh thủ trong bảng giang hồ nhỉ

 12. Thích linhtinhbinh, luongdangxuan đã thích bài viết này
 13. #10
  Ngày tham gia
  Nov 2014
  Bài viết
  64
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  Đánh tốt như Úy Cường mà cũng chỉ hạng 43

 14. Thích linhtinhbinh, HuaNganXuyen, chienxahanoi, luongdangxuan, tuanngan đã thích bài viết này
Bảng xếp hạng Elo Trung Quốc nửa cuối năm 2017 (tính từ 1/7 đến 31/12)
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.