Cờ giang hồ : Đơn đao phó hội Vũ Văn Tuyến ( phải - quân đỏ ) vs Chu Tuấn Hải