Cờ giang hồ : Lại Việt Trường ( đi tiên 1p ) vs Phạm Tuấn Ngọc ( 5p )