Cờ chớp giang hồ : Lại Việt Trường ( tiên + 1,5 p ) vs Lê Mạnh Hiệp ( 5p )