Danh thủ Phạm Tuấn Ngọc đang bỏ xa top 2. Vô địch khó thoát khỏi tay anh rồi.