Ván cờ này tại sao bên đi "Tiên" lại rơi vào thảm họa vậy mấy anh, em thấy đang tấn công rất tốt mà.