Cờ giang hồ : Ma nữ Loan cháy vs thầy Giáo Thuấn ( Nghệ An ) , 7p phân tiên !!!