Thế cờ này nhiều người hay dùng, nhưng ở phút 7:42 tại sao bên "Tiên" không dùng Tượng đỏ ăn xuống Pháo xanh mà lại lên Sĩ