XẾP HẠNG TOÀN ĐOÀN :

Rk. FED gold silver bronze Total
1 HCM 27 25 22 74
2 HNO 13 15 14 42
3 BCA 2 0 2 4
4 TTH 1 2 3 6
5 QNI 1 2 1 4
6 BPH 1 0 1 2
BRV 1 0 1 2
8 BDH 0 2 2 4