Đại chiến giang hồ : Lại Việt Trường vs Võ Minh Nhất ( bằng phân 5p )