Trích dẫn Gửi bởi Robetto Xem bài viết
Em điểm danh vòng 1 nhé!!

Nhân tiện: Tổng thống nghĩ ra cái giải thưởng nào để cho em xin tài trợ cái?? ������������
Chiến tài trợ giải dự đoán đê, ae dự đoán sẽ chịu khó điểm danh hơn.