Kết quả thi đấu ván 5:

Mạnh Sơn 2 - 0 HV TLKĐ (HSP: 3 - 1)

Kinh Kỳ 1 - 1 Việt Sơn (HSP: 2 - 2)