phần mềm này có 3 chế độ chơi
1/ người - người
2/ người - máy (mặc định)
3/ xếp đặt vị trí theo yêu cầu

http://www.mediafire.com/file/1h4jy3...ineseChess.exe