PDA

View Full Version : CLB cờ Kỳ Siêu 1. Ván đấu tại vòng 1 giải TLKD 2011
 2. Danh sách thành viên Kỳ Siêu tham dự giải TLKD 2011
 3. Các ván đấu tập huấn của thành viên CLB Kỳ Siêu
 4. "Ý nghĩa cuối cùng của đánh cờ độ"
 5. Ván đấu tại vòng 2 TLKD 2011
 6. Kì đạo đệ tử qui (qui tắc của môn sinh đạo cờ)
 7. Ván đấu tại vòng 3 giải TLKD 2011!
 8. Tin buồn
 9. Lễ hội Cờ tướng Văn Miếu
 10. Ván đấu tại vòng 5 giải TLKD 2012
 11. CLB Kỳ Siêu - Ván đấu vòng 6 TLKD
 12. Clb Kỳ Siêu - Ván đấu tại vòng 7 giải TLKD 2012
 13. Giao lưu, tập huấn
 14. Bổ sung kỳ thủ giai đoạn lượt về cúp Thăng long kỳ đạo 2012
 15. Cho hỏi về giải cờ tướng cán Bộ, công chức thành phố Hà Nội
 16. Kiểm tra kiến thức cờ tàn
 17. Luyện cờ như thế nào cho cao?
 18. Cho thuê mặt bằng làm ngân hàng hoặc siêu thi
 19. Cờ thế
 20. Kỳ Hữu hùng cứ một phương, Kỳ Siêu liệu có đương đầu được chăng?
 21. Kỳ Siêu - Tây Sơn: Long tranh hổ đấu
 22. Kiểm tra kiến thức trung cục
 23. Câu lạc bộ Kỳ Siêu xin thay đổi kỳ thủ thi đấu tại giai đoạn 2