PDA

View Full Version : Kỳ đài Đất Việt 1. Kỳ Đài Đất Việt
 2. Kỳ Đài Đất Việt 24-11-2010
 3. Kỳ Đài Đất Việt 08-12-2010
 4. Kỳ Đài Đất Việt 15-12-2010
 5. Kỳ đài Đất Việt - 22.12.2010
 6. Kỳ đài Đất Việt lần 9 (29/12/2010): Nguyễn Hoàng Lâm - Trần Văn Thành
 7. Kỳ đài Đất Việt - 9h thứ tư 12.01.2011 Hồng Cường -tiên bại- Nguyễn Hoàng Yến
 8. Kỳ đài Đất Việt - 05.01.2011 Nguyễn Hoàng Yến -tiên thắng- Trần Văn Thành
 9. Kỳ đài Đất Việt - 19.01.2011 Nguyễn Tiến Hoàng -tiên thắng- Nguyễn Hoàng Yến
 10. Kỳ đài Đất Việt - 26.01.2011 Trần Anh Tuấn -tiên bại- Nguyễn Tiến Hoàng
 11. Kỳ đài Đất Việt (16/02/2011): Nguyễn Đắc Nguyên Khôi tiên hòa Nguyễn Tiến Hoàng
 12. Kỳ đài Đất Việt (23/02/2011): Tăng Thanh Tú - Nguyễn Tiến Hoàng
 13. Kỳ đài Đất Việt: Trần Thanh Tân tiên thắng Tăng Thanh Tú
 14. "Thân mời các bạn đến giao lưu cờ tướng tại PQ Trà Quán"