PDA

View Full Version : CLB Sông Hàn kỳ nghệ 1. Chúc mừng CLB Sông Hàn Kỳ Nghệ
 2. Mừng khai trương CLB Sông Hàn Kỳ Nghệ
 3. Kỳ đài Sông Hàn Kỳ Nghệ lần 3
 4. Kỳ đài Sông Hàn Kỳ Nghệ lần 4
 5. Giải vô địch CLB Sông Hàn Kỳ Nghệ lần 2
 6. Clb cờ tướng sông hàn kỳ nghệ chiêu sinh lớp cờ tướng
 7. Kỳ đài Sông Hàn Kỳ Nghệ lần 5
 8. Kỳ đài Sông Hàn Kỳ Nghệ lần 6
 9. Kỳ đài Sông Hàn Kỳ Nghệ lần 7
 10. Giải vô địch CLB Sông Hàn Kỳ Nghệ lần 3
 11. kỳ đài CLB Sông Hàn Kỳ Nghệ lần 8
 12. Kỳ đài CLB Sông Hàn Kỳ Nghệ lần 9
 13. ( Đà Nẵng ) Giải cờ tướng clb Hoàng Anh thành công tốt đẹp !!!
 14. Giải cờ tướng CLB Sông Hàn Kỳ Đạo mở rộng mừng xuân Đinh Dậu 2017
 15. Kỳ đài CLB Sông Hàn Kỳ Đạo