PDA

View Full Version : CLB cờ Thái Nguyên  1. Hoạt động cờ tướng tỉnh Thái Nguyên
  2. Danh sách địa chỉ điện thoại anh em chi hội cờ thái nguyên
  3. Trang tán gẫu của anh em cờ Thái Nguyên
  4. Góc thảo luận
  5. Giải cờ giao lưu "Người yêu cờ Thái Nguyên".
  6. Nhập môn muốn giao lưu học hỏi
  7. Anh em thái nguyên yêu cờ oi!
  8. Kỳ đài câu lạc bộ Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên
  9. Giải cờ tướng Thái Nguyên mở rộng 2016. Du xuân thưởng trà thêm bằng hữu - đối kỳ ẩm tửu kết tâm gia