PDA

View Full Version : CLB cờ Đông Đô  1. Kỳ Đài giao lưu CLB Cờ Tướng Đông Đô
  2. Giới thiệu về CLB Cờ Tướng Đông Đô
  3. Danh sách thành viên CLB Cờ Tướng Đông Đô
  4. Thông Báo Họp CLB
  5. Giải cờ tướng Đông Đô kỳ đạo lần 3
  6. Tổng hợp kết quả vòng 5 giải cờ tướng CLB Đông Đô lần 4
  7. Thi đấu giao hữu CLB Đông Đô.