PDA

View Full Version : Kỳ đài TLKD 1. Thành lập kỳ đài Thăng Long Kỳ Đạo nào
 2. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 1 (9h ngày 7.8.2010): Vũ Quốc Sơn - Đặng Hữu Trang
 3. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 2 (9h ngày 14.8.2010): Nguyễn Thành Công - Đặng Hữu Trang
 4. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 3 (9h ngày 21.8.2010): Nguyễn Thế Trí - Đặng Hữu Trang
 5. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 4 (9h ngày 28.8.2010): Phan Anh Tuấn - Đặng Hữu Trang
 6. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 5 (9h ngày 4.9.2010): Trịnh Xuân Thắng - Đặng Hữu Trang
 7. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 6 (9h ngày 11.9.2010): Nguyễn Tuấn Dũng - Trịnh Xuân Thắng
 8. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 7 (9h ngày 18.9.2010): Nguyễn Thanh Tùng - Nguyễn Tuấn Dũng
 9. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 8 (9h30 ngày 25.9.2010): Vũ Khánh Hoàng - Nguyễn Thanh Tùng
 10. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 9 (9h ngày 2.10.2010): Nguyễn Thăng Long - Nguyễn Thanh Tùng
 11. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 10 (9h ngày 16.10.2010): Đinh Quang Hưng - Nguyễn Thanh Tùng
 12. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 11 (9h ngày 23.10.2010): Lưu Mạnh Hà - Đinh Quang Hưng
 13. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 12 (9h30 ngày 31.10.2010): Trần Tuấn Ngọc - Đinh Quang Hưng
 14. Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo lần thứ 12
 15. Đăng ký công đài cho kỳ thủ Lê Thanh Trường
 16. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 13 (9h30 ngày 6.11.2010): Trần Trung Kiên - Trần Tuấn Ngọc
 17. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 14 (9h ngày 14.11.2010): Vũ Huy Cường - Trần Tuấn Ngọc
 18. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 15 (9h ngày 20.11.2010 ): Dương Văn Long - Trần Tuấn Ngọc
 19. Các ván đấu - Kỳ đài Thăng Long Kỳ Đạo
 20. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 16 (9h30 ngày 27.11.2010): Lê Thanh Trường - Trần Tuấn Ngọc
 21. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 17 (9h30 ngày 4.12.2010): Nguyễn Thanh Khiết - Trần Tuấn Ngọc
 22. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 18 (9h ngày 18.12.2010): Lê Mạnh Hiệp - Trần Tuấn Ngọc
 23. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 19 (9h ngày 25.12.2010): Nguyễn Ngọc Tùng - Trần Tuấn Ngọc
 24. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 20 (9h ngày 01.01.2011): Nguyễn Đức Hà - Lưu Quang Tuyên
 25. Trần Tuấn Ngọc và 8 Vòng Thủ Đài Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo.!
 26. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 21 (9h ngày 08.01.2011 ): Đại Ngọc Lâm - Lưu Quang Tuyên
 27. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 23 (9h ngày 22.01.2011): Lê Văn Minh - Tôn Thất Hưng
 28. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 24 (9h ngày 29.01.2011): Cao Bá Thu - Tôn Thất Hưng
 29. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 25 (14h30 ngày 12.02.2011): Phùng Quang Điệp - Tôn Thất Hưng
 30. Thăng Long Kỳ Đài - đợt 26 (14h30 ngày 12.03.2011): Nguyễn Hiền Giang - Phùng Quang Điệp
 31. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 27 (15h ngày 19.03.2011): Lê Văn Sơn - Phùng Quang Điệp
 32. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 28 (14h30 ngày 02.04.2011): Mai Quý Lân - Lê Văn Sơn
 33. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 29 (9h ngày 16.04.2011): Lê Linh Ngọc - Lê Văn Sơn
 34. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 30 (9h30 24.4.2011): Trần Quyết Thắng - Lê Văn Sơn
 35. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 31 (9h ngày 30.04.2011): Nguyễn Hồng Thanh - Trần Quyết Thắng
 36. Đăng ký công đài và Lịch công đài
 37. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 32 (9h ngày 7.5.2011): Phạm Tuấn Linh - Trần Quyết Thắng
 38. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 33 (9h ngày 14.5.2011): Phạm Thu Hà - Phạm Tuấn Linh
 39. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 34 (9h30 21.5.2011): Nguyễn Hoàng Chiến - Phạm Tuấn Linh
 40. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 35 (9h15 28.5.2011): Dương Như - Phạm Tuấn Linh
 41. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 36 (9h 4.6.2011): Hà Văn Trường - Phạm Tuấn Linh
 42. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 37 (9h 11.6.2011): Phí Mạnh Cường - Phạm Tuấn Linh
 43. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 38 (9h30 18.6.2011): Phạm Quốc Hương - Phạm Tuấn Linh
 44. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 39 (9h30 ngày 25.6.2011): Nguyễn Tiến Cường - Phạm Quốc Hương
 45. Hoãn công đài đợt 40
 46. Thăng Long Kỳ Đài - lượt 40 (9h 9.7.2011): Lưu Khánh Thịnh - Phạm Quốc Hương
 47. Thăng Long kỳ đài - lượt 41 (9h 16.7.2011): Vũ Văn Thanh - Phạm Quốc Hương
 48. Thăng Long Kỳ đài 23.7.2011: Chủ đài ko đến
 49. Tham vấn về phông nền cho Thăng Long Kỳ Đài
 50. THÔNG BÁO: Trận tranh đài chủ mới T7 (30-7)
 51. Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo ( Tuần Thứ 42 )
 52. Thăng Long Kỳ Đài - đợt 43 (T7, 6/8)
 53. Thăng Long Kỳ Đài đợt 44 (sáng T7, 13/8)
 54. Thăng Long Kỳ đài - đợt 45 (20/8)
 55. Thăng Long kỳ đài - đợt 46 (27/8)
 56. Hoãn đợt công đài sáng 10/9:
 57. Tường thuật trực tiếp Thăng Long Kỳ Đài đợt 47 (9g sáng 17/9): Nguyễn Thế Trí - Nguyễn Khánh Ngọc
 58. Hoãn kỳ đài đợt 48 (sáng 24/9)
 59. Thăng Long kỳ đài đợt 48 (9g sáng T7, 1/10)
 60. Thăng Long kỳ đài đợt 49 (9g30 sáng T7, 22/10)
 61. Thăng Long Kỳ đài đợt 50 (14 giờ thứ 7, 29/10)
 62. Kỳ đài đợt 51 (14g thứ Bảy, 5/11): Lại Việt Trường - Nguyễn Khánh Ngọc
 63. Võ Minh Nhất vs Nguyễn Khánh Ngọc - Thăng Long Kỳ Đài đợt 52 (14g thứ Bảy, 12/11)
 64. Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo Tuần Thứ 53
 65. Thăng Long Kỳ đài đợt 54
 66. Thăng Long Kỳ đài đợt 55
 67. Kỳ Đài Thăng Long Kỳ Đạo Tuần Thứ 56
 68. Hoãn kỳ đài Thăng Long đợt 57
 69. Thăng Long Kỳ đài đợt 57 (14g ngày thứ 7 - 7/1): Tuấn Linh - Nguyễn Thanh Tùng
 70. Thăng Long Kỳ đài đợt 58 (14g thứ 7, 14/1)
 71. Thông báo
 72. Thiết kế Phông nền cho Thăng Long Kỳ Đài
 73. Thăng Long kỳ đài đợt 59 (14g thứ Bảy, 11/2)
 74. Hoãn kỳ đài đợt 60
 75. Thăng Long Kỳ Đài đặc biệt - đợt 1
 76. Thăng Long Kỳ đài đợt 60
 77. Thăng Long Kỳ đài đợt 61 (9g30 Thứ 7, 10/3)
 78. Thăng Long Kỳ đài đợt 62 (9g30 ngày T7, 17/3)
 79. Thông báo của BTC Thăng Long Kỳ Đài
 80. Thông báo nghỉ lễ
 81. Thăng Long Kỳ Đài đợt 63 (9g30 thứ Bảy, 7/4)
 82. Thăng Long Kỳ đài đợt 64 (9g30 ngày T7, 14/4)
 83. Kỳ đài Thăng Long - bảng vàng danh dự:
 84. Thăng long kỳ đài đợt 65 ( Lê Mạnh Hiệp vs Trần Trung Kiên )
 85. Thông báo nghỉ lễ
 86. Thăng Long Kỳ Đài đợt 66 (thứ 7, 5/5)
 87. Thăng long kỳ đài đợt 67 ( Lê Thành Long vs Trần Trung Kiên )
 88. Hoãn kỳ đài Thăng Long
 89. Thăng Long Kỳ Đài đợt 68 (9g30 thứ 7, 2/6)
 90. Kỳ Đạo quán tái hoạt động trở lại?
 91. Thăng Long kỳ đạo quán mở cửa sau thời gian sửa chữa , nâng cấp !!!
 92. Kỳ đài Phương Thanh - Thăng Long kỳ đạo .
 93. Kỳ đài online Hà Nội - Khánh Hòa - Sài Gòn ( Trần Cẩm Long 2-0 Nguyễn Thế Trí ) !!!
 94. Kỳ đài TLKD phiên bản 2 !!!
 95. TTTT trang 2 - Thăng Long Kỳ Đài đợt 69 (thứ 7, 30/3): Hà Văn Tiến - Trần Trung Kiên
 96. Thăng Long Kỳ Đài đợt 70 (9g thứ Bảy, 6/4)
 97. Thăng Long Kỳ Đài đợt 71 (9g sáng T7, 13/4)
 98. Thăng Long Kỳ Đài đợt 72 (9g Chủ Nhật, 21/4)
 99. Thăng Long Kỳ Đài đợt 73 (9g thứ Bảy, 27/4)
 100. Thăng Long Kỳ Đài đợt 74 (9g sáng Thứ Bảy, 4/5)
 101. Thăng Long Kỳ Đài đợt 75 (9g sáng T7, 11/5)
 102. Thăng Long Kỳ Đài đợt 76 (9g thứ Bảy, 18/5):
 103. Thăng Long Kỳ Đài đợt 77 (9g thứ 7 - 25/5)
 104. Thăng Long Kỳ Đài đợt 78 (9g30 sáng T7, 1/6):
 105. Thăng Long Kỳ Đài đợt 79 (9g30 thứ Bảy, 8/6)
 106. Thăng Long Kỳ Đài đợt 80 (9g30 thứ Bảy, 15/6)
 107. Hoãn Kỳ đài đợt 81
 108. Thông báo : Khôi phục lại kỳ đài Thăng Long Kỳ Đạo !!!
 109. Thăng Long Kỳ đài đợt 81: Nguyễn Trường Sơn vs Lê Linh Ngọc
 110. Thăng Long Kỳ Đài đợt 82: Nguyễn Văn Vịnh vs Nguyễn Trường Sơn
 111. Thăng Long Kỳ Đài đợt 83 (9g sáng T7 - 29/3)
 112. Thăng Long Kỳ Đài đợt 84 (9g sáng T7, 5/4)
 113. Hoãn kỳ đài Thăng Long đợt 85 (sáng T7, 12/4)
 114. Thăng Long Kỳ Đài đợt 85 (9g sáng thứ Bảy, 10/5)
 115. TLKD đợt 86 ( 9h sáng ngày 17/05/2014 ) !!!
 116. Thăng Long Kỳ Đài đợt 87 - 9g sáng Thứ Bảy (24/5)
 117. Thăng Long Kỳ Đài đợt 88 (9g30 sáng thứ Bảy, 31/5)
 118. Thăng Long Kỳ Đài đợt 89 (9g30 thứ 7, 7/6)
 119. Hy vọng tiếp tục tổ chức kỳ đài để mọi người tới giao lưu học hỏi
 120. Giang hồ kỳ trận ngày 10/03 - Vũ Thái Hòa - Lê Mạnh Hiệp
 121. Giang hồ kỳ trận ngày 12/03/2016 - Trần Quyết Thắng (chấp 1 tiên) vs Bùi Xuân Trọng
 122. Giang hồ kỳ trận ngày 23/04 - Đại chiến Ninh Bình - Hưng Yên !!!
 123. Thăng Long Kỳ Đài 2019 | Trận 1 | Vũ Hữu Cường vs Lại Việt Trường |
 124. Thăng Long Kỳ Đài 2019 | Trận 2 | Kỳ Vương lên sóng | Đặng Hữu Trang vs Lại Việt Trường !
 125. Thăng Long Kỳ Đài 2019 | Trận 3 | Tiểu Lý Phi Đao | Chu Tuấn Hải vs Lại Việt Trường !!!
 126. Thăng Long Kỳ Đài 2019 | Trận 4 | Thần Ngang đại khai sát giới | Nguyễn Anh Quân vs Chu Tuấn Hải
 127. Thăng Long Kỳ Đài 2019 | Trận 5 | Thiết giáp xa xung trận | Phùng Quang Điệp vs Chu Tuấn Hải
 128. Thăng Long Kỳ Đài 2019 | Trận 6 | Trạng Cờ xuất hiện | Dậy sóng Kỳ Đàn |
 129. Thăng Long Kỳ Đài 2019 | Trận 7 | Tiểu Phí xung trận| Thách thức Trạng cờ |
 130. Thăng Long Kỳ Đài 2019 | Trận 8 | Kinh Bắc anh hùng | Săn lùng Hương ngỗng|
 131. Kỳ Đài CLB SunShine | Tập đoàn hàng đầu Việt Nam |
 132. Showmatch cờ đôi: Quân Bún + Phi Liêm vs Trường Idol + Loan Cháy