PDA

View Full Version : CLB Cờ tướng Khu phố 2 , Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức 1. Một số thông tin về sự ra đời của Câu Lạc bộ
 2. Quy chế hoạt động của CLB Cờ tướng Khu phố 2
 3. Thông báo sinh hoạt Câu lạc bộ tháng 9/2013
 4. Một số hình ảnh Giải Cờ tướng Khu phố 2 mở rộng lần thứ 1, năm 2013
 5. Kết quả thi đấu Giải Cờ tướng Khu phố 2 mở rộng lần thứ 1, năm 2013
 6. Kết quả giải cờ tướng Khu phố 4 ngày 29/9
 7. Một số trận đấu sinh hoạt CLB
 8. Kết quả giải cờ tướng mở rộng KP 2 lần 1, 2014
 9. Điều lệ giải chào mừng ngày hội Đại đoàn kết KP II, năm 2014
 10. Một số hình ảnh và kết quả thi đấu giải các nhà trọ xây dựng chuẩn văn hóa 2014
 11. Giải Cờ tướng úp Khu phố 2 mở rộng năm 2014
 12. Thông báo chuẩn bị giải Cờ tướng P. Hiệp Bình Chánh 22/12/2014
 13. Một số hình ảnh và kết quả Giải cờ tướng P. Hiệp Bình Chánh 22/12/2014
 14. Thông báo của BCN CLB Cờ Khu phố 2
 15. Giải cờ tướng Khu phố 3 mở rộng Mừng Đảng Mừng Xuân 2015
 16. Giải cờ mừng Xuân 2015 cà phê Thái Sơn, Bình Thọ
 17. TB tham gia giải cờ 2015, phường Hiệp Bình Chánh
 18. Giải cờ 2015 Phường Hiệp Bình Chánh chào mừng 30/4/2015
 19. Giải cờ tướng kp2 chào mừng 70 năm CMTT và quốc khánh 2 tháng 9
 20. Thông báo về giải cờ tướng mai kim cương lần 1
 21. Thông báo thay thư mời tham dự giải cờ tướng đalan coffee phú quốc mở rộng lần thứ i