PDA

View Full Version : CLB cờ tướng Hoa Phượng  1. Đăng ký lập box CLB cờ tướng Q-H
  2. Tuyển thành viên tham gia đhtdtt toàn quốc 2014
  3. Khai trương Kỳ đài Hoa Phượng - Hải Phòng
  4. Kỳ đài Hoa Phượng chủ nhật 6.12: Nguyễn Thế Long 1.0 Nguyễn Văn Thành
  5. Kỳ đài Hoa Phượng kỳ 6, Chủ nhật 13/2
  6. Một số hình ảnh Kỳ đài Hoa Phượng chủ nhật ngày 13/12/2015
  7. Kỳ đài Hoa Phượng kỳ 7. Trần Ngọc Hợp 1-0 Nguyễn Văn Dương
  8. Kỳ đài Hoa Phượng kỳ 8
  9. Kỳ đài Hoa Phượng kỳ 8. Bùi Xuân Trọng 1-0 Trần Ngọc Hợp
  10. Giải Cờ Tướng đồng đội CLB Hoa Phượng