PDA

View Full Version : CLB cờ tướng Trương Sinh - Hội An 1. Một số hình ảnh của CLB Kỳ Đài Trương Sinh Hội An
 2. Một số hình ảnh giải các đấu thủ mạnh CLB Kỳ Đài Trương Sinh Hội An
 3. Kỳ Đài Trương Sinh Hội An trận công đài lần thứ 12
 4. Giao lưu cùng chủ nhiệm CLB cờ tướng Trương Sinh - Hội An
 5. Một số hình ảnh trận công đài cuối năm kỳ đài Trương Sinh.
 6. Giải cờ tướng vô địch Quảng Nam cup Tân Nghĩa Sơn 2015
 7. Kỳ đài Trương Sinh lần thứ 14
 8. Kỳ đài Trương Sinh lần thứ 15
 9. Kỳ đài Trương Sinh lần thứ 16
 10. ( Hội An ) Kỳ đài Trương Sinh lần thứ 17
 11. Thư mời tham gia giải cờ tướng người yêu cờ mở rộng lần 1 năm 2015
 12. Giải cờ tướng thành phố Hội An Mở Rộng Năm 2016 !!!
 13. Giải Cờ Tướng nội bộ CLB Trương Sinh 2017
 14. Giải cờ tướng cá nhân Điện Dương 2017
 15. Hội An. Giải Tuyển Chọn tham gia giải tỉnh Quảng Nam
 16. Giải cờ tướng TP Hội An 2018
 17. GIẢI CỜ ÚP TP Hội An 2019 tranh cup WiTurn - Cờ Tướng Úp
 18. Giải cờ tướng đồng đội các CLB tỉnh Quảng Nam 2019.
 19. Hội An!!! Giao lưu giữa Tiết Hàm Đệ và ae cờ Hội An