PDA

View Full Version : Trạng cờ đất Việt 2015 1. Lịch dự kiến Trạng Cờ Đất Việt 2015 ( Trang 8 ) !!!
 2. Trạng cờ đất Việt 2015 !!!
 3. Điều lệ Trạng cờ đất Việt 2015 !!!
 4. Cập nhật danh sách đăng ký tham gia vòng loại Trạng cờ khu vực phía Nam !!!
 5. Cập nhật địa chỉ các clb khu vực miền Bắc ( gửi điều lệ và thư mời Trạng cờ đất Việt 2015 )
 6. Tổng hợp các ván đấu Trạng Cờ Đất Việt 2015 !!!
 7. Đăng ký thi đấu Trạng cờ đất Việt khu vực miền Trung !!!
 8. Trạng Cờ nào mắc sai lầm-3 nước cờ tệ của Nguyễn Văn Bon
 9. Túy Kỳ Tiên nhát tay nên không đi hay hơn ở hai nước 14 và 23
 10. Thần Ưng ngoác Ngọc
 11. Mưa nhỏ khó lay Tùng xanh
 12. Thạch tiên há ngại mộc trận Tiên nhân Chỉ lộ ư?
 13. Bốn vị kỳ vuơng trong giải
 14. Giáo Chủ trong Kỷ Jura
 15. Tổng hợp video Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Bắc !!!
 16. Sụp từ cơ bản
 17. Tổng hợp video Trạng Cờ Đất VIệt khu vực miền Trung !!!
 18. Tổng hợp video Trạng Cờ Đất Việt khu vực miền Nam !!!
 19. Tổng hợp video Vòng chung kết toàn quốc Trạng Cờ Đất Việt 2015 (Bản demo) !!!