PDA

View Full Version : CLB Kỳ Đạo Quán - Tp Huế  1. Biên bản và hình ảnh ván công đài lần thứ 1 kỳ đài kỳ đạo quán - tp huế
  2. Thông báo về kỳ đài lần 2 Kỳ Đạo Quán - Tp Huế
  3. Biên bản ván công đài lần thứ 2 kỳ đài kỳ đạo quán - tp huế
  4. Hình ảnh trận công đài lần 2 kỳ đài KỲ ĐẠO QUÁN
  5. Biên bản ván công đài lần thứ 3 kỳ đài kỳ đạo quán - tp huế
  6. Biên bản và hình ảnh ván công đài lần 4 kỳ đài kỳ đạo quán - tp huế
  7. ( Huế ) - Giải cờ tướng CLB Kỳ Đạo Quán mở rộng lần 1 - 2017
  8. Thư cảm ơn !!!!