PDA

View Full Version : CLB cờ tướng Kỳ Ái - Tam Kỳ  1. Giải cờ tướng câu lạc bộ Kỳ Ái - TP Tam Kỳ- Quảng Nam lần 1 năm 2017!!!
  2. Giải cờ úp TP Tam Kỳ mở rộng lần 1 năm 2017!
  3. Quảng Nam! Giải cờ tướng clb Kỳ Ái Tam Kỳ mở rộng lần 1 năm 2018!!!
  4. Giải Cờ Úp clb Kỳ Ái lần 1 năm 2019