PDA

View Full Version : CLB cờ tướng Kỳ Hữu – Đà Nẵng  1. TTTT. Giải cờ tướng clb Kỳ Hữu Đà Nẵng.
  2. Trận công đài lần thứ 31 CÂU LẠC BỘ KỲ HỮU - ĐÀ NẴNG
  3. Giải Cờ Tướng Nội Bộ CLB KỲ HỮU - ĐÀ NẴNG Lần I Năm 2017
  4. Giải cờ tướng - cờ úp CLB KỲ HỮU-ĐÀ NẴNG mở rộng mừng Xuân Mậu Tuất 2018
  5. "Ngạc Châu Sư Trưởng" Lưu Tông Trạch giao lưu cùng anh em CLB Kỳ Hữu - Đà Nẵng.
  6. Tin buồn
  7. Giải cờ tường hội thao truyền thống Cảng Đà Nẵng năm 2018
  8. Hoa Sơn Luận Kỳ Tửu Tháng 11/2018