PDA

View Full Version : [Phú Yên] Giải cờ tướng Tỉnh Phú Yên cúp Phúc Thành Computer 2018-Nhà Tài Trợ và Cơ cấu giải thưởngtoande35
07-03-2018, 12:59 PM
DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ GIẢI CỜ TƯỚNG PHÚC THÀNH MỞ RỘNG NĂM 2018
1/ Công ty Phúc Thành :5.000.000 VND
2/ Nguyễn Quốc Minh - Nha Trang :10.000.000 VND
3/ Hà Duy Tấn - Nha Trang :5.000.000 VND
4/ Hồ Văn Bình - CLB Xe Pháo Mã :2.000.000 VND
5/ Nguyễn Thành Tựu - sơn Linh Phương: 1.000.000 VND

CƠ CẤU TIỀN THƯỞNG GIẢI CỜ TƯỚNG MỞ RỘNG NĂM 2018
1/ Giả Nhất Đồng Đội : Huy chương Vàng + Cờ + 3.000.000 VND
2/ Giải Nhì Đồng Đội : Huy chương Bạc + Cờ + 2.500.000 VND
3/ Giải Ba Đồng Đội : Huy chương Đồng + Cờ + 2.000.000 VND

1/ Giải Nhất Cá Nhân : Huy chương Vàng + Cờ + 2.000.000 VND
2/ Giải Nhì Cá Nhân : Huy chương Bạc + Cờ + 1.500.000 VND
3/ Giải Ba Cá Nhân : Huy chương Đồng + Cờ + 1.000.000 VND
4/ 5 Giải Khuyến Khích: 300.000 VND/giải

TRẬN CHUNG KẾT TRANH CÚP PHÚC THÀNH
1/ Nhất: 1 cúp + 1.000.000 VND
2/ Nhì : 500.000 VND

GIẢI MỞ RỘNG THI ĐẤU TỪ NGÀY 15 THÁNG 3 ĐẾN NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 2018,
TỨC NGÀY 28 VÀ 29 THÁNG GIÊNG ÂM LỊCH