PDA

View Full Version : 8h15 tối nay : thứ 4 04/04/2018 : Live stream Vương Thiên Nhất ( ChiNa ) vs Lý Cẩm Hoan ( Macau )trung_cadan
04-04-2018, 03:44 PM
8h15 tối nay : thứ 4 04/04/2018 :

Live stream bình luận chuyên sâu : Vương Thiên Nhất ( ChiNa ) vs Lý Cẩm Hoan ( Macau )

Hàn Tín Bôi 2015 ...

Chuyên đề khai cuộc : Trung pháo tấn tam binh phá bình phong mã .

Bình luận viên : Danh thủ Vũ Hữu Cường , Admin : Phạm Thanh Trung ..,

Live trên face : https://www.facebook.com/Thanglongkydaocom/

Youtube : https://www.youtube.com/user/trungcadan

Kinh mời quý vị khán giả đón xem :

#VuongThienNhat #LyCamHoa #ThangLongKyDao #Hocco.vn #VuHuuCuong #Trung_cadan ...