PDA

View Full Version : Quảng Nam!!! Giải cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng năm 2018!!!sieupippo_kaka
20-04-2018, 10:51 AM
UBND HUYỆN NÚI THÀNH
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM VĂN HOÁ – THỂ THAO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 07/ ĐL – TDTT Núi Thành, ngày 19 tháng 4 năm 2018

ĐIỀU LỆ
Giải Cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng năm 2018
I.Mục đích – yêu cầu:
1. Mục đích:
- Chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền nam thống nhất Đất nước ( 30/4/1975 – 30/4/2018) và Ngày Quốc tế lao động 1/5.
- Tăng cường sự giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị và các Vận động viên.
2. Yêu cầu:
- Các đơn vị, VĐV chấp hành nghiêm túc các qui định của điều lệ giải.
- Nêu cao tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, lành mạnh trong thi đấu.
II. Đối tượng VĐV tham gia:
- Vận động viên 17 xã, thị trấn huyện Núi Thành và các cơ quan, doanh nghiệp, LLVT… đóng chân trên địa bàn huyện.
- Mời vận động viên CLB cờ tướng huyện Phú Ninh;Quế Sơn; Đại Lộc; Điện Bàn;TP. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam và CLB Cờ tướng tỉnh Quảng Ngãi.
- Không phân biệt độ tuổi và hộ khẩu thường trú.
- Mỗi VĐV chỉ được quyền tham gia thi đấu cho một đơn vị.
III. Thời gian và địa điểm tổ chức:
1.Thời gian: từ ngày 29 - 30/4/2018 ( Khai mạc lúc 7h30 ngày 29/4).
2.Địa điểm: Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện Núi Thành.
IV. Nội dung tổ chức và số lượng VĐV:
1. Nội dung tổ chức: Tranh giải cá nhân .
2. Số lượng VĐV:
- Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 03 VĐV nam và 02 VĐV nữ
V. Thủ tục đăng ký:
- Các đơn vị gửi danh sách VĐV về Trung tâm Văn hoá – Thể thaohuyện Núi Thành chậm nhất26/4/2018.
- Kiểm tra VĐV: Các VĐV mang theo một trong giấy tờ tùy thân có dán ảnh và có tính pháp lý trong lúc tham gia thi đấu.
VI. Thể thức thi đấu:
Thi đấu theo hệ thuỵ Sỹ 5 ván hoặc 7 ván
VII. Luật thi đấu:
Áp dụng luật thi đấu cờ tướng mới nhất của Tổng cục TDTT ban hành
VIII. Khen thưởng :
BTC tặng
-Các giải cá nhân nam giải mở rộng:
giải nhất 1.500.000đ
giải nhì 700.000đ
giải ba 500.000đ
giải khuyến khích (2 giải): mỗi giải 200.000đ
-Các giải cá nhân nam, nữ giải cấp huyện: ( Mỗi giới tính)
giải nhất 700.000đ
giải nhì 400.000đ;
giải ba 300.000đ
giải khuyến khích (2 giải) : 150.000đ/giải
Riêng CLB cờ tướng Núi Thành trao: 500.000 đồng cho kỳ thủ vô địch và 500.000 đồng cho kỳ thủ vô địch huyện.
IX. Chế độ:
Các đơn vị tham gia tự túc kinh phí.
X . Điều khoản thi hành :
-Văn bản điều lệ này có giá trị kể từ ngày ký và có hiệu lực trong giải Cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng năm 2018.

Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC

- UBND huyện: B/c;

- 17 xã, thị trấn;
( Đã ký)

- CLB Cờ tướn huyện Phú Ninh; Quế Sơn; Đại Lộc;
Điện Bàn;TP. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam Nguyễn Lâm
và CLB Cờ tướng tỉnh Quảng Ngãi.
- Các cơ quan, doanh nghiệp,LLVT… đóng trên địa bàn huyện
- Lưu VT .

sieupippo_kaka
29-04-2018, 09:32 AM
Giải cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng lần 1 năm 2018


Ván 1


Bàn
STT
Tên
CLB
Điểm
KQ
Điểm
Tên
CLB
STT


1
22
Nguyễn lê Minh Đức
Quảng Ngãi
0

0
Bùi Minh Duẩn
TT Núi Thành
1


2
2
Bùi Minh Phương
clb Kỳ Ái
0

0
Ngô Hoàng Tuấn
Tiên Phước
23


3
24
Phan Duy Thọ
Tiên Phước
0

0
Châu Ngọc Mai Vương
Tam Nghĩa
3


4
4
Doãn Quốc Việt
clb Kỳ Ái
0

0
Phan Tiến
Tam Quang
25


5
26
Phạm Ngọc Nam
Tam Anh Bắc
0

0
Hoàng Việt Dũng
clb Kỳ Ái
5


6
6
Huỳnh Ngọc Tuấn Hải
Tam Anh Nam
0

0
Phạm Phú Phương
TT Núi Thành
27


7
28
Phạm Viết Duy
clb Kỳ Hữu
0

0
Lê Công Tú
clb Kỳ Ái
7


8
8
Lê Ngọc Sang
Tam Hiệp
0

0
Trương Can
Điện Bàn
30


9
29
Phạm Văn Thái
Tam Hiệp
0

0
Lê Đăng Vũ
Điện Bàn
9


10
10
Nguyễn Lê Thúc Vinh
Tam Nghĩa
0

0
Trần Nguyên Chiêu
TT Núi Thành
31


11
32
Trần Quốc Đạt
Tam Kỳ
0

0
Nguyễn Minh Quý
Tam ANh Nam
11


12
12
Nguyễn Ngọc Hùng
Tiên Phước
0

0
Trần Văn Kiệt
Quảng Ngãi
33


13
34
Võ Quang Cảnh
Tam Giang
0

0
Nguyễn Thành Đức
Tam Hiệp
13


14
14
Nguyễn Tấn
Quế Sơn
0

0
Võ Thịnh
Duy Xuyên
35


15
36
Võ Văn Sang
Tam Xuân 2
0

0
Nguyễn Tấn Lịch
Tam Kỳ
15


16
16
Nguyễn Tấn Đạn
Tam Tiến
0

0
Võ Đăng Sỹ
Tam Giang
37


17
38
Vũ Hồng Trung
Tam kỳ
0

0
Nguyễn VĂn Tín
Tam Nghĩa
17


18
18
Nguyễn Văn DŨng
Quế Sơn
0

0
Ôn Trung Phổ
Tam Anh Nam
39


19
40
Đinh Văn NGọc
clb Kỳ Hữu
0

0
Nguyễn Văn Dũng
Tam Quang
19


20
20
Nguyễn Văn Khải
Tam Quang
0

0
Đỗ Hồng Quốc
Tam Tiến
41


21
42
Đỗ Vạn Cân
Tam Xuân 2
0

0
Nguyễn Vĩnh Lộc
Tam Kỳ
21

sieupippo_kaka
29-04-2018, 09:34 AM
TTTT
ván 1
Trần Quốc Đạt (huế) vs Nguyễn Minh Quý (Núi Thành)


https://www.youtube.com/watch?v=Svkhksf35eg

sieupippo_kaka
29-04-2018, 10:05 AM
Ván 1:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31484818_1532776416834626_241097426268923964_n.jpg?_nc_cat=0&oh=0a6291ba505a9d28fcbd1f1497745a1c&oe=5B58F38B


https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31603723_1532776400167961_4344771122991487393_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8e62e6f6eb16896939c88867996c0349&oe=5B51C86A


https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31514406_1532776396834628_6354898131324798636_n.jpg?_nc_cat=0&oh=af6f277b098c6735754fd2e4faf5e25d&oe=5B64E262


https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31432413_1532776566834611_5914926217581588204_n.jpg?_nc_cat=0&oh=18fbc0288f938c0e3a67fe11bc9c147d&oe=5B61123F


Nguyễn Ngọc Hùng (Tiên Phước)

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31478633_1532776536834614_5408921916519001245_n.jpg?_nc_cat=0&oh=c91f9febf376fd81e4acfae4ff550bba&oe=5B5A8A60


kỳ thủ nữ xinh nhỉ:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31530423_1532776670167934_3822169435414205251_n.jpg?_nc_cat=0&oh=54e4b3c59096a6b5a81bac58d68f850b&oe=5B6654DA


Lê Đăng Vũ:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31416944_1532776860167915_2389685173311610913_n.jpg?_nc_cat=0&oh=b860f0f7e4c1c87ccb227b3c4f329896&oe=5B525EAA

Hoàng Việt dũng

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31404035_1532776863501248_622929979476009246_n.jpg?_nc_cat=0&oh=6f7056d148f9f74605e51790934c16ba&oe=5B59BD2B

Nguyễn Lê Minh Đức:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31501483_1532776993501235_6188126088586563245_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8de25cba681139c277cb10685f77ec56&oe=5B60922C


màn hình lớn phục vụ khán giả:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31454097_1532776973501237_2967682532428738175_n.jpg?_nc_cat=0&oh=c919f46b1930ddfd1ea2cd379c463048&oe=5B5813EE

sieupippo_kaka
29-04-2018, 10:36 AM
Giải cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng lần 1 năm 2018


Ván 1


Bàn
STT
Tên
CLB
Điểm
KQ
Điểm
Tên
CLB
STT


1
22
Nguyễn lê Minh Đức
Quảng Ngãi
0
1 - 0
0
Bùi Minh Duẩn
TT Núi Thành
1


2
2
Bùi Minh Phương
clb Kỳ Ái
0
½ - ½
0
Ngô Hoàng Tuấn
Tiên Phước
23


3
24
Phan Duy Thọ
Tiên Phước
0
1 - 0
0
Châu Ngọc Mai Vương
Tam Nghĩa
3


4
4
Doãn Quốc Việt
clb Kỳ Ái
0
1 - 0
0
Phan Tiến
Tam Quang
25


5
26
Phạm Ngọc Nam
Tam Anh Bắc
0
1 - 0
0
Hoàng Việt Dũng
clb Kỳ Ái
5


6
6
Huỳnh Ngọc Tuấn Hải
Tam Anh Nam
0
0 - 1
0
Phạm Phú Phương
TT Núi Thành
27


7
28
Phạm Viết Duy
clb Kỳ Hữu
0
1 - 0
0
Lê Công Tú
clb Kỳ Ái
7


8
8
Lê Ngọc Sang
Tam Hiệp
0
1 - 0
0
Trương Can
Điện Bàn
30


9
29
Phạm Văn Thái
Tam Hiệp
0
0 - 1
0
Lê Đăng Vũ
Điện Bàn
9


10
10
Nguyễn Lê Thúc Vinh
Tam Nghĩa
0
1 - 0
0
Trần Nguyên Chiêu
TT Núi Thành
31


11
32
Trần Quốc Đạt
Tam Kỳ
0
1 - 0
0
Nguyễn Minh Quý
Tam ANh Nam
11


12
12
Nguyễn Ngọc Hùng
Tiên Phước
0
0 - 1
0
Trần Văn Kiệt
Quảng Ngãi
33


13
34
Võ Quang Cảnh
Tam Giang
0
0 - 1
0
Nguyễn Thành Đức
Tam Hiệp
13


14
36
Võ Văn Sang
Tam Xuân 2
0
0 - 1
0
Nguyễn Tấn Lịch
Tam Kỳ
15


15
16
Nguyễn Tấn Đạn
Tam Tiến
0
1 - 0
0
Võ Đăng Sỹ
Tam Giang
37


16
38
Vũ Hồng Trung
Tam kỳ
0
0 - 1
0
Phan Văn Tín
Quảng Ngãi
17


17
40
Đinh Văn NGọc
clb Kỳ Hữu
0
1 - 0
0
Nguyễn Văn Dũng
Tam Quang
19


18
20
Nguyễn Văn Khải
Tam Quang
0
1 - 0
0
Đỗ Hồng Quốc
Tam Tiến
41


19
42
Đỗ Vạn Cân
Tam Xuân 2
0
0 - 1
0
Nguyễn Vĩnh Lộc
Tam Kỳ
21


20
39
Ôn Trung Phổ
Tam Anh Nam
0
0 - 1
0
Võ Thịnh
Duy Xuyên
35

sieupippo_kaka
29-04-2018, 10:36 AM
Giải cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng lần 1 năm 2018


Ván 2


Bàn
STT
Tên
CLB
Điểm
KQ
Điểm
Tên
CLB
STT


1
21
Nguyễn Vĩnh Lộc
Tam Kỳ
1

1
Doãn Quốc Việt
clb Kỳ Ái
4


2
22
Nguyễn lê Minh Đức
Quảng Ngãi
1

1
Lê Ngọc Sang
Tam Hiệp
8


3
9
Lê Đăng Vũ
Điện Bàn
1

1
Phan Duy Thọ
Tiên Phước
24


4
27
Phạm Phú Phương
TT Núi Thành
1

1
Nguyễn Lê Thúc Vinh
Tam Nghĩa
10


5
13
Nguyễn Thành Đức
Tam Hiệp
1

1
Phạm Ngọc Nam
Tam Anh Bắc
26


6
15
Nguyễn Tấn Lịch
Tam Kỳ
1

1
Phạm Viết Duy
clb Kỳ Hữu
28


7
33
Trần Văn Kiệt
Quảng Ngãi
1

1
Nguyễn Tấn Đạn
Tam Tiến
16


8
17
Phan Văn Tín
Quảng Ngãi
1

1
Trần Quốc Đạt
Tam Kỳ
32


9
35
Võ Thịnh
Duy Xuyên
1

1
Nguyễn Văn Khải
Tam Quang
20


10
23
Ngô Hoàng Tuấn
Tiên Phước
½

1
Đinh Văn NGọc
clb Kỳ Hữu
40


11
1
Bùi Minh Duẩn
TT Núi Thành
0

½
Bùi Minh Phương
clb Kỳ Ái
2


12
3
Châu Ngọc Mai Vương
Tam Nghĩa
0

0
Võ Quang Cảnh
Tam Giang
34


13
5
Hoàng Việt Dũng
clb Kỳ Ái
0

0
Võ Văn Sang
Tam Xuân 2
36


14
11
Nguyễn Minh Quý
Tam ANh Nam
0

0
Vũ Hồng Trung
Tam kỳ
38


15
31
Trần Nguyên Chiêu
TT Núi Thành
0

0
Nguyễn Ngọc Hùng
Tiên Phước
12


16
37
Võ Đăng Sỹ
Tam Giang
0

0
Nguyễn Văn DŨng
Quế Sơn
18


17
25
Phan Tiến
Tam Quang
0

0
Ôn Trung Phổ
Tam Anh Nam
39


18
41
Đỗ Hồng Quốc
Tam Tiến
0

0
Phạm Văn Thái
Tam Hiệp
29


19
30
Trương Can
Điện Bàn
0

0
Đỗ Vạn Cân
Tam Xuân 2
42

sieupippo_kaka
29-04-2018, 10:50 AM
TTTT
ván 2

Nguyễn Tấn Lịch vs Phạm Viết Duy


https://www.youtube.com/watch?v=8U2To9tH99w

sieupippo_kaka
29-04-2018, 11:15 AM
Ván 2 bắt đàu!!!1

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31421590_1532817206830547_3506383467281992833_n.jpg?_nc_cat=0&oh=646daa3213935a0e9463b160411b2c13&oe=5B9828EF


https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31483833_1532817203497214_7341337995129800690_n.jpg?_nc_cat=0&oh=0b687cb29f0589a7d7c4701df5c45094&oe=5B966304


https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31511079_1532817380163863_7035608147460114419_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8973cbff0f1c0a829695db1bdf0989d6&oe=5B5407B9


Nguyễn Lê Minh Đức vs Phạm Văn Sang

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31486192_1532817406830527_2868521096572875456_n.jpg?_nc_cat=0&oh=5c717252d522417d6dc1ed8b8ee86ac9&oe=5B577007


https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31510313_1532817606830507_2231634973101411254_n.jpg?_nc_cat=0&oh=fc45661757ca872dd6f01289f3b77903&oe=5B515B4C


Lê Đăng Vũ::

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31453864_1532817613497173_1966547007858456899_n.jpg?_nc_cat=0&oh=10a9a685daef26cba91b76345960f76e&oe=5B4EF0FF

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31490312_1532817610163840_7234461765446283658_n.jpg?_nc_cat=0&oh=4773a53eaf95fad70a8647152302fa18&oe=5B62FE7D


Phạm Phú Phương vs Nguyễn Lê Thúc Vinh

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31404322_1532817793497155_199530501258812877_n.jpg?_nc_cat=0&oh=a75ad8e00107adb56e68e4885fcb239d&oe=5B5D5CD3

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31499726_1532817833497151_7876047630816656121_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8bbbd3d291adfdf54a281591a567d378&oe=5B9C2623


Nguyễn Tấn Lịch vs Phạm Viết Duy

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31416714_1532817780163823_9026615129957791852_n.jpg?_nc_cat=0&oh=a8c1efdce939869c79df3630cf811126&oe=5B98240A

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31431074_1532817940163807_950082468357471446_n.jpg?_nc_cat=0&oh=1374f1c1ed63acb5a658f27000fc1e79&oe=5B666536


Phan Văn Tín vs Trần Quốc Đạt

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31437328_1532817943497140_7080897944083889027_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9c84825b664d60d8087d40965840d669&oe=5B983C79

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31603784_1532817936830474_6725835059780804352_n.jpg?_nc_cat=0&oh=326b35102efcce363bb2bbee17220c27&oe=5B992757

Võ thịnh vs Phan văn Khải:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31417105_1532818126830455_1707030802199228637_n.jpg?_nc_cat=0&oh=bc5265acbdc95d7ac3511b0d4a5103f4&oe=5B9507C5

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31429344_1532818123497122_5713984039936719729_n.jpg?_nc_cat=0&oh=06dcc009c350e7c0539a9ceac1a70379&oe=5B65BF3E

sieupippo_kaka
29-04-2018, 11:40 AM
Giải cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng lần 1 năm 2018


Ván 2


Bàn
STT
Tên
CLB
Điểm
KQ
Điểm
Tên
CLB
STT


1
21
Nguyễn Vĩnh Lộc
Tam Kỳ
1
½ - ½
1
Doãn Quốc Việt
clb Kỳ Ái
4


2
22
Nguyễn lê Minh Đức
Quảng Ngãi
1
1 - 0
1
Lê Ngọc Sang
Tam Hiệp
8


3
9
Lê Đăng Vũ
Điện Bàn
1
½ - ½
1
Phan Duy Thọ
Tiên Phước
24


4
27
Phạm Phú Phương
TT Núi Thành
1
1 - 0
1
Nguyễn Lê Thúc Vinh
Tam Nghĩa
10


5
13
Nguyễn Thành Đức
Tam Hiệp
1
1 - 0
1
Phạm Ngọc Nam
Tam Anh Bắc
26


6
15
Nguyễn Tấn Lịch
Tam Kỳ
1
1 - 0
1
Phạm Viết Duy
clb Kỳ Hữu
28


7
33
Trần Văn Kiệt
Quảng Ngãi
1
1 - 0
1
Nguyễn Tấn Đạn
Tam Tiến
16


8
17
Phan Văn Tín
Quảng Ngãi
1
1 - 0
1
Trần Quốc Đạt
Tam Kỳ
32


9
35
Võ Thịnh
Duy Xuyên
1
1 - 0
1
Nguyễn Văn Khải
Tam Quang
20


10
23
Ngô Hoàng Tuấn
Tiên Phước
½
1 - 0
1
Đinh Văn NGọc
clb Kỳ Hữu
40


11
1
Bùi Minh Duẩn
TT Núi Thành
0
0 - 1
½
Bùi Minh Phương
clb Kỳ Ái
2


12
3
Châu Ngọc Mai Vương
Tam Nghĩa
0
1 - 0
0
Võ Quang Cảnh
Tam Giang
34


13
5
Hoàng Việt Dũng
clb Kỳ Ái
0
1 - 0
0
Võ Văn Sang
Tam Xuân 2
36


14
11
Nguyễn Minh Quý
Tam ANh Nam
0
0 - 1
0
Vũ Hồng Trung
Tam kỳ
38


15
31
Trần Nguyên Chiêu
TT Núi Thành
0
0 - 1
0
Nguyễn Ngọc Hùng
Tiên Phước
12


16
37
Võ Đăng Sỹ
Tam Giang
0
1 - 0
0
Nguyễn Văn DŨng
Quế Sơn
18


17
25
Phan Tiến
Tam Quang
0
0 - 1
0
Ôn Trung Phổ
Tam Anh Nam
39


18
41
Đỗ Hồng Quốc
Tam Tiến
0
0 - 1
0
Phạm Văn Thái
Tam Hiệp
29


19
30
Trương Can
Điện Bàn
0
0 - 1
0
Đỗ Vạn Cân
Tam Xuân 2
42

sieupippo_kaka
29-04-2018, 11:40 AM
Giải cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng lần 1 năm 2018


Ván 3


Bàn
STT
Tên
CLB
Điểm
KQ
Điểm
Tên
CLB
STT


1
13
Nguyễn Thành Đức
Tam Hiệp
2

2
Nguyễn lê Minh Đức
Quảng Ngãi
22


2
27
Phạm Phú Phương
TT Núi Thành
2

2
Nguyễn Tấn Lịch
Tam Kỳ
15


3
35
Võ Thịnh
Duy Xuyên
2

2
Phan Văn Tín
Quảng Ngãi
17


4
4
Doãn Quốc Việt
clb Kỳ Ái


2
Trần Văn Kiệt
Quảng Ngãi
33


5
2
Bùi Minh Phương
clb Kỳ ÁiLê Đăng Vũ
Điện Bàn
9


6
24
Phan Duy Thọ
Tiên PhướcNguyễn Vĩnh Lộc
Tam Kỳ
21


7
8
Lê Ngọc Sang
Tam Hiệp
1


Ngô Hoàng Tuấn
Tiên Phước
23


8
16
Nguyễn Tấn Đạn
Tam Tiến
1

1
Châu Ngọc Mai Vương
Tam Nghĩa
3


9
10
Nguyễn Lê Thúc Vinh
Tam Nghĩa
1

1
Hoàng Việt Dũng
clb Kỳ Ái
5


10
20
Nguyễn Văn Khải
Tam Quang
1

1
Nguyễn Ngọc Hùng
Tiên Phước
12


11
26
Phạm Ngọc Nam
Tam Anh Bắc
1

1
Phạm Văn Thái
Tam Hiệp
29


12
28
Phạm Viết Duy
clb Kỳ Hữu
1

1
Võ Đăng Sỹ
Tam Giang
37


13
32
Trần Quốc Đạt
Tam Kỳ
1

1
Ôn Trung Phổ
Tam Anh Nam
39


14
40
Đinh Văn NGọc
clb Kỳ Hữu
1

1
Vũ Hồng Trung
Tam kỳ
38


15
42
Đỗ Vạn Cân
Tam Xuân 2
1

0
Nguyễn Minh Quý
Tam ANh Nam
11


16
30
Trương Can
Điện Bàn
0

0
Bùi Minh Duẩn
TT Núi Thành
1


17
18
Nguyễn Văn DŨng
Quế Sơn
0

0
Trần Nguyên Chiêu
TT Núi Thành
31


18
36
Võ Văn Sang
Tam Xuân 2
0

0
Phan Tiến
Tam Quang
2541
Đỗ Hồng Quốc
Tam Tiến
0


Miễn đấu

sieupippo_kaka
29-04-2018, 11:52 AM
Ván 3

Võ Thịnh (Duy Xuyên) vs Phan Văn Tín (Quảng Ngãi)


https://www.youtube.com/watch?v=sS45zPv4cN8

sieupippo_kaka
29-04-2018, 12:39 PM
Giải cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng lần 1 năm 2018


Ván 3


Bàn
STT
Tên
CLB
Điểm
KQ
Điểm
Tên
CLB
STT


1
13
Nguyễn Thành Đức
Tam Hiệp
2
0 - 1
2
Nguyễn lê Minh Đức
Quảng Ngãi
22


2
27
Phạm Phú Phương
TT Núi Thành
2
0 - 1
2
Nguyễn Tấn Lịch
Tam Kỳ
15


3
35
Võ Thịnh
Duy Xuyên
2
0 - 1
2
Phan Văn Tín
Quảng Ngãi
17


4
4
Doãn Quốc Việt
clb Kỳ Ái

0 - 1
2
Trần Văn Kiệt
Quảng Ngãi
33


5
2
Bùi Minh Phương
clb Kỳ Ái

0 - 1

Lê Đăng Vũ
Điện Bàn
9


6
24
Phan Duy Thọ
Tiên Phước

½ - ½

Nguyễn Vĩnh Lộc
Tam Kỳ
21


7
8
Lê Ngọc Sang
Tam Hiệp
1
0 - 1

Ngô Hoàng Tuấn
Tiên Phước
23


8
16
Nguyễn Tấn Đạn
Tam Tiến
1
0 - 1
1
Châu Ngọc Mai Vương
Tam Nghĩa
3


9
10
Nguyễn Lê Thúc Vinh
Tam Nghĩa
1
1 - 0
1
Hoàng Việt Dũng
clb Kỳ Ái
5


10
20
Nguyễn Văn Khải
Tam Quang
1
0 - 1
1
Nguyễn Ngọc Hùng
Tiên Phước
12


11
26
Phạm Ngọc Nam
Tam Anh Bắc
1
1 - 0
1
Phạm Văn Thái
Tam Hiệp
29


12
28
Phạm Viết Duy
clb Kỳ Hữu
1
1 - 0
1
Võ Đăng Sỹ
Tam Giang
37


13
32
Trần Quốc Đạt
Tam Kỳ
1
0 - 1
1
Ôn Trung Phổ
Tam Anh Nam
39


14
40
Đinh Văn NGọc
clb Kỳ Hữu
1
1 - 0
1
Vũ Hồng Trung
Tam kỳ
38


15
42
Đỗ Vạn Cân
Tam Xuân 2
1
1 - 0
0
Nguyễn Minh Quý
Tam ANh Nam
11


16
30
Trương Can
Điện Bàn
0
1 - 0
0
Bùi Minh Duẩn
TT Núi Thành
1


17
18
Nguyễn Văn DŨng
Quế Sơn
0
0 - 1
0
Trần Nguyên Chiêu
TT Núi Thành
31


18
36
Võ Văn Sang
Tam Xuân 2
0
1 - 0
0
Phan Tiến
Tam Quang
2541
Đỗ Hồng Quốc
Tam Tiến
0
1 - -

Miễn đấu

sieupippo_kaka
29-04-2018, 12:40 PM
Bàn
STT
Tên
CLB
Điểm
KQ
Điểm
Tên
CLB
STT


1
15
Nguyễn Tấn Lịch
Tam Kỳ
3

3
Nguyễn lê Minh Đức
Quảng Ngãi
22


2
17
Phan Văn Tín
Quảng Ngãi
3


Ngô Hoàng Tuấn
Tiên Phước
23


3
33
Trần Văn Kiệt
Quảng Ngãi
3


Lê Đăng Vũ
Điện Bàn
9


4
3
Châu Ngọc Mai Vương
Tam Nghĩa
2

2
Phạm Phú Phương
TT Núi Thành
27


5
42
Đỗ Vạn Cân
Tam Xuân 2
2

2
Nguyễn Lê Thúc Vinh
Tam Nghĩa
10


6
12
Nguyễn Ngọc Hùng
Tiên Phước
2

2
Võ Thịnh
Duy Xuyên
35


7
28
Phạm Viết Duy
clb Kỳ Hữu
2

2
Nguyễn Thành Đức
Tam Hiệp
13


8
21
Nguyễn Vĩnh Lộc
Tam Kỳ
2

2
Đinh Văn NGọc
clb Kỳ Hữu
40


9
39
Ôn Trung Phổ
Tam Anh Nam
2

2
Phan Duy Thọ
Tiên Phước
24


10
2
Bùi Minh Phương
clb Kỳ Ái


2
Phạm Ngọc Nam
Tam Anh Bắc
26


11
16
Nguyễn Tấn Đạn
Tam Tiến
1


Doãn Quốc Việt
clb Kỳ Ái
4


12
5
Hoàng Việt Dũng
clb Kỳ Ái
1

1
Đỗ Hồng Quốc
Tam Tiến
41


13
38
Vũ Hồng Trung
Tam kỳ
1

1
Lê Ngọc Sang
Tam Hiệp
8


14
31
Trần Nguyên Chiêu
TT Núi Thành
1

1
Nguyễn Văn Khải
Tam Quang
20


15
29
Phạm Văn Thái
Tam Hiệp
1

1
Trương Can
Điện Bàn
30


16
37
Võ Đăng Sỹ
Tam Giang
1

1
Trần Quốc Đạt
Tam Kỳ
32


17
1
Bùi Minh Duẩn
TT Núi Thành
0

1
Võ Văn Sang
Tam Xuân 2
36


18
25
Phan Tiến
Tam Quang
0

0
Nguyễn Văn DŨng
Quế Sơn
18

khungdan
29-04-2018, 12:48 PM
Ông thầy cố lên nhé

sieupippo_kaka
29-04-2018, 02:41 PM
TTTT
Ván 4

Nguyễn Tấn Lịch (Tam Kỳ) vs Nguyễn Lê Minh Đức (Quảng Ngãi)


https://www.youtube.com/watch?v=vHsdTO_cV4U

sieupippo_kaka
29-04-2018, 03:02 PM
Ván 4:

Nguyễn Ngọc Hùng (Tiên Phước) vs Võ Thịnh (Duy Xuyên)

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31482857_1532960376816230_33851556882251151_n.jpg?_nc_cat=0&oh=5de074b04bbaabb167441c2e8062cf78&oe=5B588143

Nguyễn Tấn Lịch vs Nguyễn Lê Minh Đức:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31503746_1532960326816235_6705062745572274286_n.jpg?_nc_cat=0&oh=cca9f275a3668a7933975b976becb86c&oe=5B5B4450


https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31453680_1532960280149573_2423804618454478070_n.jpg?_nc_cat=0&oh=cc51003016b235cfbcb52bee88d5afb6&oe=5B9BF19F


Phan Văn Tín vs Ngô Hoàng tuấn:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31522156_1532960416816226_3718655625664031180_n.jpg?_nc_cat=0&oh=26b84aa850ddd72ba0de291186dbea36&oe=5B9D22EE

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31453890_1532960556816212_2397092913128951471_n.jpg?_nc_cat=0&oh=82add4231f6a83bed4845bd1cd7f46bc&oe=5B642649


Phan Văn Kiệt (Quảng Ngãi) vs Lê Đăng Vũ (Điện Bàn)

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31433422_1532960560149545_7246594912235845151_n.jpg?_nc_cat=0&oh=4f1c6169282c3e9c001861bbc9c209e9&oe=5B924352

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31430053_1532960583482876_6851314173123470019_n.jpg?_nc_cat=0&oh=98c048308ac13e85fa612d5e7b922145&oe=5B5C5240

Đỗ Vạn Cân vs Nguyễn LÊ Thúc Vinh:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31674055_1532960716816196_8783767574820101249_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9740c717a28d28b61ebea460ff82db60&oe=5B5C48E5

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31433433_1532960766816191_8600064857516471097_n.jpg?_nc_cat=0&oh=a0625d2995b9b8a4484e3ceec49dc61c&oe=5B63001A


Nguyễn Thành Đức vs Phạm Viết Duy

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31490550_1532960706816197_5205219317876629717_n.jpg?_nc_cat=0&oh=63a5356a8226fac72a532abfdba97bd7&oe=5B5C1982

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31507188_1532960846816183_5414410507204870949_n.jpg?_nc_cat=0&oh=963562bf1883fabdc4c7ec1d575c9b01&oe=5B5198D5

Trần Vĩnh Lộc vs Đinh Văn Ngọc:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31563938_1532960883482846_8263227206689476470_n.jpg?_nc_cat=0&oh=bb42eb3292d0744bc4e7e9f5a368c834&oe=5B5EE32B

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31416814_1532960886816179_8493134286188158342_n.jpg?_nc_cat=0&oh=cacd3d816d4063a4c7bda04b2a005f6e&oe=5B92432E

sieupippo_kaka
29-04-2018, 03:27 PM
Giải cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng lần 1 năm 2018


kết quả Ván 4

Bàn
STT
Tên
CLB
Điểm
KQ
Điểm
Tên
CLB
STT


1
15
Nguyễn Tấn Lịch
Tam Kỳ
3
½ - ½
3
Nguyễn lê Minh Đức
Quảng Ngãi
22


2
17
Phan Văn Tín
Quảng Ngãi
3
1 - 0

Ngô Hoàng Tuấn
Tiên Phước
23


3
33
Trần Văn Kiệt
Quảng Ngãi
3
1 - 0

Lê Đăng Vũ
Điện Bàn
9


4
3
Châu Ngọc Mai Vương
Tam Nghĩa
2
0 - 1
2
Phạm Phú Phương
TT Núi Thành
27


5
42
Đỗ Vạn Cân
Tam Xuân 2
2
0 - 1
2
Nguyễn Lê Thúc Vinh
Tam Nghĩa
10


6
12
Nguyễn Ngọc Hùng
Tiên Phước
2
0 - 1
2
Võ Thịnh
Duy Xuyên
35


7
28
Phạm Viết Duy
clb Kỳ Hữu
2
1 - 0
2
Nguyễn Thành Đức
Tam Hiệp
13


8
21
Nguyễn Vĩnh Lộc
Tam Kỳ
2
0 - 1
2
Đinh Văn NGọc
clb Kỳ Hữu
40


9
39
Ôn Trung Phổ
Tam Anh Nam
2
1 - 0
2
Phan Duy Thọ
Tiên Phước
24


10
2
Bùi Minh Phương
clb Kỳ Ái

1 - 0
2
Phạm Ngọc Nam
Tam Anh Bắc
26


11
16
Nguyễn Tấn Đạn
Tam Tiến
1
0 - 1

Doãn Quốc Việt
clb Kỳ Ái
4


12
5
Hoàng Việt Dũng
clb Kỳ Ái
1
1 - 0
1
Đỗ Hồng Quốc
Tam Tiến
41


13
38
Vũ Hồng Trung
Tam kỳ
1
1 - 0
1
Lê Ngọc Sang
Tam Hiệp
8


14
31
Trần Nguyên Chiêu
TT Núi Thành
1
0 - 1
1
Nguyễn Văn Khải
Tam Quang
20


15
29
Phạm Văn Thái
Tam Hiệp
1
0 - 1
1
Trương Can
Điện Bàn
30


16
37
Võ Đăng Sỹ
Tam Giang
1
0 - 1
1
Trần Quốc Đạt
Tam Kỳ
32


17
1
Bùi Minh Duẩn
TT Núi Thành
0
0 - 1
1
Võ Văn Sang
Tam Xuân 2
36


18
25
Phan Tiến
Tam Quang
0
0 - 1
0
Nguyễn Văn DŨng
Quế Sơn
18

sieupippo_kaka
29-04-2018, 03:28 PM
Giải cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng lần 1 năm 2018


Ván 5


Bàn
STT
Tên
CLB
Điểm
KQ
Điểm
Tên
CLB
STT


1
15
Nguyễn Tấn Lịch
Tam Kỳ


4
Phan Văn Tín
Quảng Ngãi
17


2
27
Phạm Phú Phương
TT Núi Thành
3

4
Trần Văn Kiệt
Quảng Ngãi
33


3
22
Nguyễn lê Minh Đức
Quảng Ngãi


3
Võ Thịnh
Duy Xuyên
35


4
10
Nguyễn Lê Thúc Vinh
Tam Nghĩa
3

3
Phạm Viết Duy
clb Kỳ Hữu
28


5
40
Đinh Văn NGọc
clb Kỳ Hữu
3

3
Ôn Trung Phổ
Tam Anh Nam
39


6
23
Ngô Hoàng Tuấn
Tiên PhướcDoãn Quốc Việt
clb Kỳ Ái
4


7
13
Nguyễn Thành Đức
Tam Hiệp
2


Bùi Minh Phương
clb Kỳ Ái
2


8
9
Lê Đăng Vũ
Điện Bàn


2
Nguyễn Ngọc Hùng
Tiên Phước
12


9
32
Trần Quốc Đạt
Tam Kỳ
2

2
Châu Ngọc Mai Vương
Tam Nghĩa
3


10
24
Phan Duy Thọ
Tiên Phước
2

2
Hoàng Việt Dũng
clb Kỳ Ái
5


11
20
Nguyễn Văn Khải
Tam Quang
2

2
Đỗ Vạn Cân
Tam Xuân 2
42


12
36
Võ Văn Sang
Tam Xuân 2
2

2
Nguyễn Vĩnh Lộc
Tam Kỳ
21


13
26
Phạm Ngọc Nam
Tam Anh Bắc
2

2
Vũ Hồng Trung
Tam kỳ
38


14
30
Trương Can
Điện Bàn
2

1
Trần Nguyên Chiêu
TT Núi Thành
31


15
18
Nguyễn Văn DŨng
Quế Sơn
1

1
Phạm Văn Thái
Tam Hiệp
29


16
8
Lê Ngọc Sang
Tam Hiệp
1

0
Phan Tiến
Tam Quang
251
Bùi Minh Duẩn
TT Núi Thành
0


Miễn đấu

sieupippo_kaka
29-04-2018, 03:38 PM
Trực tiếp ván 5:

Nguyễn Lê Minh Đức vs Võ Thịnh


https://www.youtube.com/watch?v=UKLPasaoRqc

sieupippo_kaka
29-04-2018, 04:26 PM
Giải cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng lần 1 năm 2018


Ván 5


Bàn
STT
Tên
CLB
Điểm
KQ
Điểm
Tên
CLB
STT


1
15
Nguyễn Tấn Lịch
Tam Kỳ

0 - 1
4
Phan Văn Tín
Quảng Ngãi
17


2
27
Phạm Phú Phương
TT Núi Thành
3
0 - 1
4
Trần Văn Kiệt
Quảng Ngãi
33


3
22
Nguyễn lê Minh Đức
Quảng Ngãi

0 - 1
3
Võ Thịnh
Duy Xuyên
35


4
10
Nguyễn Lê Thúc Vinh
Tam Nghĩa
3
0 - 1
3
Phạm Viết Duy
clb Kỳ Hữu
28


5
40
Đinh Văn NGọc
clb Kỳ Hữu
3
1 - 0
3
Ôn Trung Phổ
Tam Anh Nam
39


6
23
Ngô Hoàng Tuấn
Tiên Phước

0 - 1

Doãn Quốc Việt
clb Kỳ Ái
4


7
13
Nguyễn Thành Đức
Tam Hiệp
2
½ - ½

Bùi Minh Phương
clb Kỳ Ái
2


8
9
Lê Đăng Vũ
Điện Bàn

0 - 1
2
Nguyễn Ngọc Hùng
Tiên Phước
12


9
32
Trần Quốc Đạt
Tam Kỳ
2
1 - 0
2
Châu Ngọc Mai Vương
Tam Nghĩa
3


10
24
Phan Duy Thọ
Tiên Phước
2
0 - 1
2
Hoàng Việt Dũng
clb Kỳ Ái
5


11
20
Nguyễn Văn Khải
Tam Quang
2
1 - 0
2
Đỗ Vạn Cân
Tam Xuân 2
42


12
36
Võ Văn Sang
Tam Xuân 2
2
1 - 0
2
Nguyễn Vĩnh Lộc
Tam Kỳ
21


13
26
Phạm Ngọc Nam
Tam Anh Bắc
2
½ - ½
2
Vũ Hồng Trung
Tam kỳ
38


14
30
Trương Can
Điện Bàn
2
1 - 0
1
Trần Nguyên Chiêu
TT Núi Thành
31


15
18
Nguyễn Văn DŨng
Quế Sơn
1
1 - 0
1
Phạm Văn Thái
Tam Hiệp
29


16
8
Lê Ngọc Sang
Tam Hiệp
1
1 - 0
0
Phan Tiến
Tam Quang
251
Bùi Minh Duẩn
TT Núi Thành
0
1 - -

Miễn đấu

sieupippo_kaka
29-04-2018, 04:27 PM
Giải cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng lần 1 năm 2018

Ván 6


Bàn
STT
Tên
CLB
Điểm
KQ
Điểm
Tên
CLB
STT


1
17
Phan Văn Tín
Quảng Ngãi
5

4
Phạm Viết Duy
clb Kỳ Hữu
28


2
33
Trần Văn Kiệt
Quảng Ngãi
5

4
Đinh Văn NGọc
clb Kỳ Hữu
40


3
35
Võ Thịnh
Duy Xuyên
4


Nguyễn Tấn Lịch
Tam Kỳ
15


4
4
Doãn Quốc Việt
clb Kỳ ÁiNguyễn lê Minh Đức
Quảng Ngãi
22


5
2
Bùi Minh Phương
clb Kỳ Ái
3

3
Trương Can
Điện Bàn
30


6
5
Hoàng Việt Dũng
clb Kỳ Ái
3

3
Phạm Phú Phương
TT Núi Thành
27


7
36
Võ Văn Sang
Tam Xuân 2
3

3
Nguyễn Lê Thúc Vinh
Tam Nghĩa
10


8
12
Nguyễn Ngọc Hùng
Tiên Phước
3

3
Trần Quốc Đạt
Tam Kỳ
32


9
39
Ôn Trung Phổ
Tam Anh Nam
3

3
Nguyễn Văn Khải
Tam Quang
20


10
9
Lê Đăng Vũ
Điện BànNguyễn Thành Đức
Tam Hiệp
13


11
23
Ngô Hoàng Tuấn
Tiên PhướcPhạm Ngọc Nam
Tam Anh Bắc
26


12
38
Vũ Hồng Trung
Tam kỳ


2
Đỗ Vạn Cân
Tam Xuân 2
42


13
24
Phan Duy Thọ
Tiên Phước
2

2
Lê Ngọc Sang
Tam Hiệp
8


14
21
Nguyễn Vĩnh Lộc
Tam Kỳ
2

2
Nguyễn Văn DŨng
Quế Sơn
18


15
29
Phạm Văn Thái
Tam Hiệp
1

1
Bùi Minh Duẩn
TT Núi Thành
131
Trần Nguyên Chiêu
TT Núi Thành
1


Miễn đấu

sieupippo_kaka
29-04-2018, 04:39 PM
Trực tiếp vòng 6

Võ Thịnh (Duy Xuyên) vs Nguyễn Tấn Lịch (Tam Kỳ)


https://www.youtube.com/watch?v=Lq7gmDo0Zpg

sieupippo_kaka
29-04-2018, 05:00 PM
Ván 6 bắt đầu:

Võ Thịnh vs Nguyễn Tấn Lịch:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31453875_1533020140143587_2333045372323466553_n.jpg?_nc_cat=0&oh=2728b136c264b1079b457ab35649add6&oe=5B544171

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31417171_1533020100143591_4180465886961461976_n.jpg?_nc_cat=0&oh=e76a41c6e2122604a4a50e35653e62b4&oe=5B92E4DF


Nguyễn Ngọc Hùng vs Trần Quốc Đạt (Huế)

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31417151_1533020070143594_5606527186816000186_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9b887a38c9ed9e010fd7558d0aeffc2a&oe=5B94DB8A


https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31514557_1533021040143497_5191572720880400161_n.jpg?_nc_cat=0&oh=6b674b1f22876091177155be21bf480f&oe=5B5CFD59

Phan Văn Tín vs Phạm Viết Duy

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31421565_1533020796810188_8364011906791064974_n.jpg?_nc_cat=0&oh=9884ffec8113de36a30d8459e311d7e8&oe=5B9857BC

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31408241_1533021050143496_8187836643138871189_n.jpg?_nc_cat=0&oh=172d1db48ca04e58e8a9b874c6a38871&oe=5B5D7745

Trần Văn Kiệt vs Đinh Văn Ngọc:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31492846_1533021130143488_6242735763175920287_n.jpg?_nc_cat=0&oh=d516422b6d9b56577571d1ca720b8b79&oe=5B65E365

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31662251_1533021440143457_817342042214357925_n.jpg?_nc_cat=0&oh=044c5be34d334037cca505c085094ae7&oe=5B53992E

Doãn Quốc Việt vs Nguyễn Lê minh Đức:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31488873_1533021460143455_5487660146072977814_n.jpg?_nc_cat=0&oh=ca46b6d3f73e823849a8d13c6a539369&oe=5B956697

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31453743_1533022373476697_5599629892005415320_n.jpg?_nc_cat=0&oh=5be3ad3f91de02245be2af76ab6295f6&oe=5B5617E9

Bùi Minh Phương vs Trương Can:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31444971_1533022426810025_5380284002859852925_n.jpg?_nc_cat=0&oh=85f046758f0614dd865b90e8f1d6cc13&oe=5B536844

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31530458_1533022440143357_5716234151302886918_n.jpg?_nc_cat=0&oh=0e783d237584465e369ad0971bb6a82f&oe=5B54F50C

1 số kỳ thủ đáng chú ý:

Trần Văn Kiệt:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31431931_1533022700143331_8757314705988680182_n.jpg?_nc_cat=0&oh=3fd621f87b1cad75d6c32b725cba1e93&oe=5B54A200

lão tướng Phan Văn Tín:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31518647_1533022736809994_894329681595961566_n.jpg?_nc_cat=0&oh=e3ba014bcf63d41013fe5fed3afa80ec&oe=5B539202

kỳ thủ trẻ Võ Thịnh:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31453763_1533022786809989_4578212863181437248_n.jpg?_nc_cat=0&oh=2c2b12186616fa4d31425bcbe8ddde96&oe=5B50137D

Lão Tướng Nguyễn Tấn Lịch; bên kia là Trần Quốc Đạt (Huế)

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31437364_1533022813476653_8898028418105217482_n.jpg?_nc_cat=0&oh=d6d5b88600cababec7cc7935a00d92e1&oe=5B5C5C00

Phạm Viết Duy

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31453729_1533022866809981_7370006890230536925_n.jpg?_nc_cat=0&oh=03b986da8b94436025fc3c01043855f6&oe=5B67314D

Đinh Văn Ngọc

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31441253_1533022906809977_8313900241993341505_n.jpg?_nc_cat=0&oh=f41609c3d73a381680c5e8523fcaad36&oe=5B66AC3C

Nguyễn Lê Minh Đức:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31445006_1533022966809971_2280805393912502304_n.jpg?_nc_cat=0&oh=4db953b2fa8347fea111e71f328f2126&oe=5B554BCE

Trương Can:

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/31466930_1533023003476634_6457496525314548590_n.jpg?_nc_cat=0&oh=74c287b4ae412e76c495d3388c026f18&oe=5B669D16

sieupippo_kaka
29-04-2018, 05:21 PM
Giải cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng lần 1 năm 2018


Ván 6


Bàn
STT
Tên
CLB
Điểm
KQ
Điểm
Tên
CLB
STT


1
17
Phan Văn Tín
Quảng Ngãi
5
1 - 0
4
Phạm Viết Duy
clb Kỳ Hữu
28


2
33
Trần Văn Kiệt
Quảng Ngãi
5
1 - 0
4
Đinh Văn NGọc
clb Kỳ Hữu
40


3
35
Võ Thịnh
Duy Xuyên
4
0 - 1

Nguyễn Tấn Lịch
Tam Kỳ
15


4
4
Doãn Quốc Việt
clb Kỳ Ái

1 - 0

Nguyễn lê Minh Đức
Quảng Ngãi
22


5
2
Bùi Minh Phương
clb Kỳ Ái
3
½ - ½
3
Trương Can
Điện Bàn
30


6
5
Hoàng Việt Dũng
clb Kỳ Ái
3
1 - 0
3
Phạm Phú Phương
TT Núi Thành
27


7
36
Võ Văn Sang
Tam Xuân 2
3
0 - 1
3
Nguyễn Lê Thúc Vinh
Tam Nghĩa
10


8
12
Nguyễn Ngọc Hùng
Tiên Phước
3
0 - 1
3
Trần Quốc Đạt
Tam Kỳ
32


9
39
Ôn Trung Phổ
Tam Anh Nam
3
0 - 1
3
Nguyễn Văn Khải
Tam Quang
20


10
9
Lê Đăng Vũ
Điện Bàn

0 - 1

Nguyễn Thành Đức
Tam Hiệp
13


11
23
Ngô Hoàng Tuấn
Tiên Phước

1 - 0

Phạm Ngọc Nam
Tam Anh Bắc
26


12
38
Vũ Hồng Trung
Tam kỳ

½ - ½
2
Đỗ Vạn Cân
Tam Xuân 2
42


13
24
Phan Duy Thọ
Tiên Phước
2
0 - 1
2
Lê Ngọc Sang
Tam Hiệp
8


14
21
Nguyễn Vĩnh Lộc
Tam Kỳ
2
1 - 0
2
Nguyễn Văn DŨng
Quế Sơn
18


15
29
Phạm Văn Thái
Tam Hiệp
1
1 - 0
1
Bùi Minh Duẩn
TT Núi Thành
131
Trần Nguyên Chiêu
TT Núi Thành
1
1 - -

Miễn đấu

sieupippo_kaka
29-04-2018, 05:21 PM
Giải cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng lần 1 năm 2018


Ván 7


Bàn
STT
Tên
CLB
Điểm
KQ
Điểm
Tên
CLB
STT


1
4
Doãn Quốc Việt
clb Kỳ Ái


6
Phan Văn Tín
Quảng Ngãi
17


2
15
Nguyễn Tấn Lịch
Tam Kỳ


6
Trần Văn Kiệt
Quảng Ngãi
33


3
40
Đinh Văn NGọc
clb Kỳ Hữu
4

4
Hoàng Việt Dũng
clb Kỳ Ái
5


4
10
Nguyễn Lê Thúc Vinh
Tam Nghĩa
4

4
Võ Thịnh
Duy Xuyên
35


5
28
Phạm Viết Duy
clb Kỳ Hữu
4

4
Trần Quốc Đạt
Tam Kỳ
32


6
20
Nguyễn Văn Khải
Tam Quang
4


Ngô Hoàng Tuấn
Tiên Phước
23


7
22
Nguyễn lê Minh Đức
Quảng NgãiBùi Minh Phương
clb Kỳ Ái
2


8
13
Nguyễn Thành Đức
Tam HiệpTrương Can
Điện Bàn
30


9
8
Lê Ngọc Sang
Tam Hiệp
3

3
Ôn Trung Phổ
Tam Anh Nam
39


10
38
Vũ Hồng Trung
Tam kỳ
3

3
Nguyễn Ngọc Hùng
Tiên Phước
12


11
27
Phạm Phú Phương
TT Núi Thành
3

3
Nguyễn Vĩnh Lộc
Tam Kỳ
21


12
26
Phạm Ngọc Nam
Tam Anh Bắc


3
Võ Văn Sang
Tam Xuân 2
36


13
42
Đỗ Vạn Cân
Tam Xuân 2Lê Đăng Vũ
Điện Bàn
9


14
31
Trần Nguyên Chiêu
TT Núi Thành
2

2
Phan Duy Thọ
Tiên Phước
24


15
18
Nguyễn Văn DŨng
Quế Sơn
2

1
Bùi Minh Duẩn
TT Núi Thành
129
Phạm Văn Thái
Tam Hiệp
2


Miễn đấu

sieupippo_kaka
29-04-2018, 05:27 PM
Trực tiếp ván 7

Nguyễn Tấn Lịch (Tam Kỳ) vs Trần Văn Kiệt (Quảng Ngãi)


https://www.youtube.com/watch?v=CmUU-BWffJA

sieupippo_kaka
29-04-2018, 06:20 PM
Giải cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng lần 1 năm 2018


Ván 7


Bàn
STT
Tên
CLB
Điểm
KQ
Điểm
Tên
CLB
STT


1
4
Doãn Quốc Việt
clb Kỳ Ái

½ - ½
6
Phan Văn Tín
Quảng Ngãi
17


2
15
Nguyễn Tấn Lịch
Tam Kỳ

0 - 1
6
Trần Văn Kiệt
Quảng Ngãi
33


3
40
Đinh Văn NGọc
clb Kỳ Hữu
4
1 - 0
4
Hoàng Việt Dũng
clb Kỳ Ái
5


4
10
Nguyễn Lê Thúc Vinh
Tam Nghĩa
4
0 - 1
4
Võ Thịnh
Duy Xuyên
35


5
28
Phạm Viết Duy
clb Kỳ Hữu
4
1 - 0
4
Trần Quốc Đạt
Tam Kỳ
32


6
20
Nguyễn Văn Khải
Tam Quang
4
1 - 0

Ngô Hoàng Tuấn
Tiên Phước
23


7
22
Nguyễn lê Minh Đức
Quảng Ngãi

½ - ½

Bùi Minh Phương
clb Kỳ Ái
2


8
13
Nguyễn Thành Đức
Tam Hiệp

1 - 0

Trương Can
Điện Bàn
30


9
8
Lê Ngọc Sang
Tam Hiệp
3
1 - 0
3
Ôn Trung Phổ
Tam Anh Nam
39


10
38
Vũ Hồng Trung
Tam kỳ
3
½ - ½
3
Nguyễn Ngọc Hùng
Tiên Phước
12


11
27
Phạm Phú Phương
TT Núi Thành
3
0 - 1
3
Nguyễn Vĩnh Lộc
Tam Kỳ
21


12
26
Phạm Ngọc Nam
Tam Anh Bắc

1 - 0
3
Võ Văn Sang
Tam Xuân 2
36


13
42
Đỗ Vạn Cân
Tam Xuân 2

1 - 0

Lê Đăng Vũ
Điện Bàn
9


14
31
Trần Nguyên Chiêu
TT Núi Thành
2
0 - 1
2
Phan Duy Thọ
Tiên Phước
24


15
18
Nguyễn Văn DŨng
Quế Sơn
2
1 - 0
1
Bùi Minh Duẩn
TT Núi Thành
129
Phạm Văn Thái
Tam Hiệp
2
1 - -

Miễn đấu

sieupippo_kaka
29-04-2018, 06:23 PM
Giải cờ tướng huyện Núi Thành mở rộng lần 1 năm 2018Trưởng Ban tổ chức : TT VHTT huyện Núi ThànhTổng trọng tài : Nguyễn Phú Quốc

Trọng tài : Nguyễn Phú Quốc

Ngày : 29.04.2018

Xếp hạng sau cùng

Hạng
STT
Tên

CLB
Điểm
Vict
BH.
LT1.
VĐK


1
33
Trần Văn Kiệt
VIE
Quảng Ngãi
7
7
18½
28
0


2
17
Phan Văn Tín
VIE
Quảng Ngãi

6
22
27½
0


3
35
Võ Thịnh
VIE
Duy Xuyên
5
5
21
21
0


4
28
Phạm Viết Duy
VIE
clb Kỳ Hữu
5
5
20
20
0


5
40
Đinh Văn NGọc
VIE
clb Kỳ Hữu
5
5
18
20
0


6
20
Nguyễn Văn Khải
VIE
Tam Quang
5
5
15½
17
0


7
4
Doãn Quốc Việt
VIE
clb Kỳ Ái
5
4
20½
19½
0


8
15
Nguyễn Tấn Lịch
VIE
Tam Kỳ

4
23½
22
0


9
13
Nguyễn Thành Đức
VIE
Tam Hiệp

4
17½
17½
0


10
10
Nguyễn Lê Thúc Vinh
VIE
Tam Nghĩa
4
4
18½
18
0


11
32
Trần Quốc Đạt
VIE
Tam Kỳ
4
4
17
16
0


12
5
Hoàng Việt Dũng
VIE
clb Kỳ Ái
4
4
16½
15
0


13
8
Lê Ngọc Sang
VIE
Tam Hiệp
4
4
16½
13
0


14
22
Nguyễn lê Minh Đức
VIE
Quảng Ngãi
4
3
22
20½
0


15
21
Nguyễn Vĩnh Lộc
VIE
Tam Kỳ
4
3
18
15½
0


16
2
Bùi Minh Phương
VIE
clb Kỳ Ái
4
2
17
16½
0


17
23
Ngô Hoàng Tuấn
VIE
Tiên Phước

3
23
16½
0


18
12
Nguyễn Ngọc Hùng
VIE
Tiên Phước

3
20
14½
0


19
26
Phạm Ngọc Nam
VIE
Tam Anh Bắc

3
18
14½
0


20
42
Đỗ Vạn Cân
VIE
Tam Xuân 2

3
17½
13
0


21
30
Trương Can
VIE
Điện Bàn

3
15½
13
0


22
38
Vũ Hồng Trung
VIE
Tam kỳ

2
19½
13
0


23
39
Ôn Trung Phổ
VIE
Tam Anh Nam
3
3
21
15
0


24
27
Phạm Phú Phương
VIE
TT Núi Thành
3
3
19½
17
0


25
36
Võ Văn Sang
VIE
Tam Xuân 2
3
3
16½
12
0


26
18
Nguyễn Văn DŨng
VIE
Quế Sơn
3
3
11
8
0


27
24
Phan Duy Thọ
VIE
Tiên Phước
3
2
16½
13½
0


28
29
Phạm Văn Thái
VIE
Tam Hiệp
3
2
15
9
0


29
9
Lê Đăng Vũ
VIE
Điện Bàn

2
18½
15
0


30
3
Châu Ngọc Mai Vương
VIE
Tam Nghĩa
2
2
15½
11
0


31
31
Trần Nguyên Chiêu
VIE
TT Núi Thành
2
1
18
7
0


32
16
Nguyễn Tấn Đạn
VIE
Tam Tiến
1
1
18½
7
0


33
37
Võ Đăng Sỹ
VIE
Tam Giang
1
1
18
6
0


34
41
Đỗ Hồng Quốc
VIE
Tam Tiến
1
0
18
5
0


35
1
Bùi Minh Duẩn
VIE
TT Núi Thành
1
0
17½
3
0


36
6
Huỳnh Ngọc Tuấn Hải
VIE
Tam Anh Nam
0
0
17½
0
07
Lê Công Tú
VIE
clb Kỳ Ái
0
0
17½
0
011
Nguyễn Minh Quý
VIE
Tam ANh Nam
0
0
17½
0
014
Nguyễn Tấn
VIE
Quế Sơn
0
0
17½
0
019
Nguyễn Văn Dũng
VIE
Tam Quang
0
0
17½
0
025
Phan Tiến
VIE
Tam Quang
0
0
17½
0
034
Võ Quang Cảnh
VIE
Tam Giang
0
0
17½
0
0

sieupippo_kaka
29-04-2018, 06:24 PM
Xin chúc mừng giairNúi Thành kết thúc thành công tốt đẹpXếp hạng sau cùngHạng
STT
Tên

CLB
Điểm
Vict
BH.
LT1.


1
33
Trần Văn Kiệt
VIE
Quảng Ngãi
7
7
18½
28


2
17
Phan Văn Tín
VIE
Quảng Ngãi

6
22
27½


3
35
Võ Thịnh
VIE
Duy Xuyên
5
5
21
21


4
28
Phạm Viết Duy
VIE
clb Kỳ Hữu
5
5
20
20


5
40
Đinh Văn NGọc
VIE
clb Kỳ Hữu
5
5
18
20


6
20
Nguyễn Văn Khải
VIE
Tam Quang
5
5
15½
17
xin chúc mừng các kỳ thủ đạt thứ hạng cao

ducky_qn
29-04-2018, 06:57 PM
chúc mừng kỳ thủ Trần Anh Kiệt

ducky_qn
29-04-2018, 08:41 PM
cho ít cái ảnh trao giải ae

vietphi
29-04-2018, 10:55 PM
anh Kiệt đánh hay vậy , có Võ Thịnh vô địch QNam mà vô địch được rạng danh Bình Sơn rùi :v

sieupippo_kaka
02-05-2018, 09:05 AM
cho ít cái ảnh trao giải ae

BTC ko trao giải a ơi.
Chỉ ký nhận tiền thôi ạ.
Ko là e cho lên sóng ngay

nhatduy129
03-05-2018, 12:31 PM
Chúc giải đấu thành công