PDA

View Full Version : Hocco.vn - Học viên nhóm phía Bắc thi đấu đồng loạt cùng vô địch quốc gia Đặng Hữu Trang !!!trung_cadan
12-05-2018, 12:38 AM
Hocco.vn - Học viên nhóm phía Bắc thi đấu đồng loạt cùng vô địch quốc gia năm 2017 , danh thủ Đặng Hữu Trang !!!

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/18835750_1711010789202806_7836625438394827636_n.jpg?_nc_cat=0&oh=bbcb62d05a42e1648e7105242bf1cdbc&oe=5B8554E7

Thời gian :

- 14h00 thứ 7 ngày 12/5/2018

Địa điểm :

- Thăng Long Kỳ Đạo quán , số 19 ngõ 178 Nguyễn Lương Bằng , Hà Nội ...

Thể thức :

- Tất cả các học viên được đi tiên , đánh chuyên đề Trung pháo tam binh đối bình phong mã , thi đấu đồng loạt , thể thức như sau :

1- P2-5 , M8.7 2 B3.1 , B3.1 3 M2.3 , M2.3 ( Khai cuộc bắt buộc cho 2 bên )

Đánh không đồng hồ , Trang đi đến bàn nào bàn đấy phải đi quân , nếu 3 lần không đi quân ( khi Trang chuyển sang bàn bên cạnh sẽ bị xử thua ) .

Thầy Cường sẽ rút kinh nghiệm cho toàn thể học viên ngay sau ván đấu ...

Kính mời anh em học viện đến đông đủ và đúng giờ , trân trọng !!!

haitran1977
12-05-2018, 01:48 AM
hy vong ra kip! xin 1 chan!

trung_cadan
12-05-2018, 03:54 PM
Hình ảnh buổi giao lưu đồng loạt :

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32239766_1245445368930105_5452395080293810176_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFylXZnXIl0NQJMP_-RRRR5-Ni4m3kochtcoZmDjxNwIEl0U3WybN7XzBDr43T3v_e464Zzp8bngbqCwkSiw7yUV-y_MctrMVRCkxQM0CRa9Q&oh=4a613a768c32b36ea4f4f54c61100ff1&oe=5B8EDC2B

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32238270_1245445355596773_7014774629185093632_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeF2B61fuSVAnJi7s0i2hCFD2vwjxVBG9QOElBoY8JAEnMxzK-_zFgl0A1B0aLB5661bkLX55ESYy6jjSAdxXGBp6YruNFiTBOoznPLBd3vGlg&oh=9b7ccb7b5abc44588884d1cb8ac583f3&oe=5B9D9CD8

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32313334_1245445372263438_5093678110356799488_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFIhOTDvTTKcXc361B3tfZx_l6aeUcDuVhSe3c3ktkBd-8N-yr4tJwwJMuqKAjuK4rl-GUXyQGaOozLAgs6X0To6WHAlIG8NT7x1uoXI7oB6Q&oh=ace0b39850e691bcd3f064a1aabc5522&oe=5B82BA58

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32239640_1245445525596756_63423812124803072_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGbekgg8Sb8b2cQ0tqMlysv7FjARU1VU5eQZjCzBOk0WMZH_UYNpb3SCR4QRG1k8igIHTtcOhXGycQnPb2tRDCUUg_L_rU-Dtpx5HRMO0PnNw&oh=3b1f0867e499d6a77bac122ed8efb028&oe=5B8F232B

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32253710_1245445505596758_1740249426112282624_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeErXt2rKLA5qWO3ETYtMlpQN8ulGQI-3oy0Vi2rn2QCM9FPR_aidiGS8FYV2tvMyqyajpWvKNeXw2mJNHMN4dzoKGq_3vSPUQ4kNG3gE3Wp0A&oh=d4ef4bfb52a5524d5f5f6ac6f283ebd4&oe=5B94EC6D

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32266808_1245445515596757_8789099578499530752_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGJxeyYRF2I01vxUSlWnlZa9VqtipQ6iUbYnb17mGiK5bM3bw3ImNW8LNOntTENKs9Sp1EhEk9TunlcuLUCUCKsjHNCuVkrC0d6WBdrqNd_FA&oh=f5e108a295bf50c7953b926dbc9c2ef1&oe=5B91966E

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32235534_1245445638930078_1995794199198302208_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHC8LFd7pkI0Pjs7zoExdywZiFJzXTtBwdB7jAeFJ_QAK7ildhf4L53EqT1U9brZKdfQAdJ3CfRII77t4I3GGj1lLiuA9blO8Rh7ku5qiF4WQ&oh=59f910af3309aaabedb8c4f42b460ca4&oe=5B902D8B

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32256807_1245445618930080_4441526140078653440_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGn9BF77sva1B-TBKNwze5YOx4OxzCYllQagKUDO6oyKNXjxTPZEAzxhvcwxCc1gqUkN4688NWq84huGVVZ2fKlw_V4pW2tFMswavWaEVQQuA&oh=e9d010cfb27381bc4a58e54ef065994d&oe=5B8C3E7F

trung_cadan
12-05-2018, 03:57 PM
https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32267336_1245445628930079_6835915646765629440_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeE1cjt9BY2nWaO5nzwQyEsFyDr16c4sMbQRvzxBSU7LHoSyWoohtho0NnB1oQSS921Wq9vb-iUY5fAFB68QOa7q-XD1golDia-kGgsiWdLW0g&oh=5f8b39d0460ff29b8a26c7b32d48e6f9&oe=5B9CC968

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32349313_1245445735596735_7204988242414796800_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGVWNNrVtty8Hpe7DyB5zVKXnU2R3e-izIN99D5lwqKImPhOSJ8WLjSd-apv7jahHU60SJvOo34tt-vbnzzEEO3diloLyn1kb85M_esIux7Bw&oh=a601b898c4512f5c854249b73907f256&oe=5B829B43

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32349896_1245445742263401_1538796879901360128_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH2TMfX_KcyuLWDxJ0a_Rio4wlNYDPArbUHZ7zTZK0VuzjFztxW4bygkK_q5ChwNp9KeecleYUTkh54Jp9xh-wjV02Q0YaBpSd1Oz_msrydcQ&oh=d010153e7ade4ea228ccb0706ca1008b&oe=5B871C1A

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32349880_1245445762263399_6930345665318879232_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGnA5lBSylnikh-gbUTyu29MOVf4Q5K7O4kWJi-uazPPEVVhEBRKcdR4-vo5f6mSRR-8JTK8wL3qzJJ9U1HEX6BOsJ36pMRSV60CmOSDBtuAQ&oh=362f11b3f0da478187b3fd140f45e8b7&oe=5B88A2D9

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32332479_1245445818930060_725883652373741568_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGG5DKaLW9ObBm4ZPwvXjG89sXppesyGyunbAxE8LWJlR9JAkf2_Ca3EXCE0VXx2FTZ9eTJB_Afp78MXfhnWfHCdC-0BLpSJF6TjHcz06Wh_w&oh=079a66d2daec7bef71562798ccd0ee7e&oe=5B8A549E

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32260658_1245445838930058_4650034784980959232_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeEs9p8j6VbmCxFCuSCwW-zaRKGpgisG8qkVevTZdUoaz0KBJqjV8xm-u5FC9ygET_M_f8ivWyrnuQGE89Bh3G_6ikunik3USmdCNwGKY7Bh0g&oh=d1db45d240f2b5b916a9d95f8c915e2c&oe=5B899BC8

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32247290_1245445852263390_3616169623495376896_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH7nZT8PvoQhaMHOXFuV6TkH4lAkF-xQoGlGY5yaU4Mkfp8lVRqjtXwAUd7sJfGYZLxHSZVqcl3tWJ5AIH5a0-pSG8EIG82Le4f0JF3IytPPQ&oh=ad8d8c5f3a0a757ce7529f619ecebff2&oe=5B87E35C

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32349166_1245445922263383_3419720404946649088_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFxyc17I8lLgURsy2gvjSAYKykeeOgiLGEod1llAOqNHL9n2wymVexJJozx01kZtfJjtRw40605eWodsaeLDEiq9eSsbsN32MZGPGpZVvUcOQ&oh=52ef08cac0f6f8165653b093e612b222&oe=5B8C90B4

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32293471_1245445955596713_2805606224115007488_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeEKwNLUcwIgLvmXGD14MYdCRTbrga7PnbLUSl2-VmXsuAa7rpDSI9a2QUyIm8Zm3NI8owDm_kJf54RkQH1IiJhMBN6zDhQbIbsbWyf-EynUFQ&oh=2ce29d1315c890a21df9801c7554c40b&oe=5B4FCCCA

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32323867_1245446018930040_3940599959702732800_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHFk-EM6vh-_w08QznsWXAdtrPCGLopnkyyuluHXTc05dKxE90ULtiGCG6qDgNJg0L-ljEGYRF-ti7_-wEOMLYDr3W-wBXLGadOAEVRV4Irww&oh=a967e9776cb149cff4d73b1eeef5e9b8&oe=5B8B3B7A

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32294504_1245446055596703_3040097411113418752_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeEqMNRuez7rYfsCUatz3Dm_oXjlF7RFnrWcGR3VzESL-AFhAychIUUrjED4FKRqV95gUOu0nVAUop7QXBYeYrEbsL-rrXz1UwSaC44YExwBWw&oh=88f93a6a272e3981ea44dd3a89fc75f4&oe=5B82BDAA

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/32402276_1245446125596696_4897391413370552320_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeEpY5ZJ2ssuImxdklvn_AzU5NOf4Sw5jDjhe7JVD-FYiKtJSo5bT34eWzg36a2E--xrHMHMpPUEN8SweL-oJUzwgj-9e79PjUQFoOUbxOcwzQ&oh=d8daccd6fb76c8b3ef3cbf7eb3156612&oe=5B54BDF0

trung_cadan
13-05-2018, 01:20 AM
Kết quả thi đấu :

- Trần Thanh Hải 1/2 Đặng Hữu Trang
- Vũ Lương Bằng 1-0 Đặng Hữu Trang
- Trần Đức Lương 0-1 Đặng Hữu Trang
- Mr Thịnh 0-1 Đặng Hữu Trang
- Mr Thúy 0-1 Đặng Hữu Trang
- Nguyễn Nam Khánh 0-1 Đặng Hữu Trang
- Vũ Thanh Tùng 0-1 Đặng Hữu Trang
- Trần Thanh Hương 0-1 Đặng Hữu Trang
- Mr Phong 1/2 Đặng Hữu Trang

Cảm ơn tất cả mọi người , đặc biệt cảm ơn Danh thủ Đặng Hữu Trang đã có buổi giao lưu hết sức thành công với anh em học viện !!!

Bì ca
13-05-2018, 03:10 AM
Một hoạt động rất bổ ích của học viện, mong mỏi học viện sẽ thường xuyên mời được các cao thủ giao lưu theo từng chuyên đề để lâng cao trình độ học viên.