PDA

View Full Version : TLKD ( 23/06 ) - Dự đoán có thưởng - Vui cùng World Cup - Russia 2018 !!!trung_cadan
22-06-2018, 11:43 PM
TLKD ( 23/06 ) - Dự đoán có thưởng - Vui cùng World Cup - Russia 2018 !!!

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34480238_1699795426742276_6833171970117337088_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHF5f3M9U5A5XXD7j0HdLpWOvrAK6tQW2F4f2NwoElyypRqkm6YYK37J3GVPDXjUt7VudEJhVrQnNKyxFRh4hTBS0manbCadJbf8kg0OFtd-w&oh=0220748ebb637deb3a0ae46670d3c929&oe=5B8704D2

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35628535_1270613039746671_8830005160559247360_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8738c395cfe76d479543b904e5b6a1d8&oe=5BBE9EF9

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35628367_1270613093079999_7520223139540762624_n.jpg?_nc_cat=0&oh=11c30da89ce2bb6e7aa25db0c2366db6&oe=5BA31AF7

Mời các bạn dự đoán để nhận những phần quà thú vị của Thăng Long Kỳ Đạo !!!


Ngày 23/06 :

19h00 : Belgium ? - ? Tunisia
22h000 : South Korea ? - ? Mexico
1h00 24/06 : Germany ? - ? Sweden


Thể thức :
- Được dự đoán tỷ số cả 3 trận
- Dự đoán đúng tỷ số 2 trận đấu bất kỳ trong 3 trận trên ( Được 1 bộ quân cờ trị giá 150 k )
- Dự đoán đúng tỷ số 3 trận : ( Được 1 bộ quân + 1 bộ bàn cờ trị giá 330 k )

Giải thưởng :

- 1 bộ cờ trị giá 150k từ Shop cờ TLKD ( 2 trận đúng )
- 1 bộ quân bàn cờ trị giá 330k ( 3 trận đúng )

Điều kiện :

- Trên face : Like và chia sẻ bài viết , kèm dự đoán .
- Trên diễn đàn : Dùng nick để viết bài dự đoán ...
- Thời gian : trước 19h00 ngày 23/06/2018 .

vietphi
23-06-2018, 07:03 AM
19h00 : Belgium 2 - 1 Tunisia
22h000 : South Korea 0 - 2 Mexico
1h00 24/06 : Germany 2 - 1 Sweden

vietphi
23-06-2018, 07:07 AM
19h00 : Belgium 2 - 0 Tunisia
22h000 : South Korea 0 - 2 Mexico
1h00 24/06 : Germany 1 - 0 Sweden

tranvietxo
23-06-2018, 07:50 AM
Belgium 1 - 0 Tunisia
South Korea 0 - 1 Mexico
Germany 1 - 0 Sweden

zkdcxoan
23-06-2018, 08:16 AM
19h00 : Belgium 4 - 0 Tunisia
22h000 : South Korea 1 - 2 Mexico
1h00 24/06 : Germany 5 - 1 Sweden

thixcotuong
23-06-2018, 08:47 AM
19h00 : Belgium 2 - 0 Tunisia
22h000 : South Korea 1 - 2 Mexico
1h00 24/06 : Germany 2 - 0 Sweden

aNu
23-06-2018, 09:08 AM
19h00 : Belgium 2 - 0 Tunisia
22h000 : South Korea 0 - 2 Mexico
1h00 24/06 : Germany 2 - 1 Sweden

hoichoico
23-06-2018, 10:01 AM
19h00 : Belgium 2 - 1 Tunisia
22h000 : South Korea 1 - 1 Mexico
1h00 24/06 : Germany 2 - 0 Sweden

toiyeucotuong01
23-06-2018, 10:02 AM
19h00 : Belgium 2 - 2 Tunisia
22h000 : South Korea 2 - 2 Mexico
1h00 24/06 : Germany 2 - 1 Sweden

lekungfu
23-06-2018, 10:03 AM
19h00 : Belgium 1 - 0 Tunisia
22h000 : South Korea 1 - 1 Mexico
1h00 24/06 : Germany 1 - 1 Sweden

nano28
23-06-2018, 10:24 AM
Ngày 23/06 :

19h00 : Belgium 4 - 1 Tunisia
22h000 : South Korea 1 - 2 Mexico
1h00 24/06 : Germany 1 - 2 Sweden

theky
23-06-2018, 10:44 AM
Ngày 23/6

19h00 : Belgium 1 - Tunisia
22h000 : South Korea 0 - 1 Mexico
1h00 24/06 : Germany 0 - 1 Sweden

kietmai
23-06-2018, 11:08 AM
19h00 : Belgium 1 - 1 Tunisia
22h000 : South Korea 0 - 1 Mexico
1h00 24/06 : Germany 2 - 1 Sweden

absmin
23-06-2018, 11:09 AM
19h00 : Belgium 3 - 1 Tunisia
22h000 : South Korea 0 - 2 Mexico
1h00 24/06 : Germany 1 - 0 Sweden

phathcm
23-06-2018, 11:11 AM
19h00 : Belgium 1 - 0 Tunisia
22h000 : South Korea 0 - 1 Mexico
1h00 24/06 : Germany 1 - 0 Sweden

caphedang93
23-06-2018, 11:22 AM
19h00 : Belgium 1 - 0 Tunisia
22h000 : South Korea 1 - 3 Mexico
1h00 24/06 : Germany 3 - 1 Sweden

hung_vnpt
23-06-2018, 11:23 AM
19h00 : Belgium 2 - 0 Tunisia
22h000 : South Korea 1 - 1 Mexico
1h00 24/06 : Germany 2 - 1 Sweden

trungchinh
23-06-2018, 01:25 PM
19h00 : Belgium 3 - 0 Tunisia
22h000 : South Korea 0 - 2 Mexico
1h00 24/06 : Germany 2 - 1 Sweden

nhien1508
23-06-2018, 01:46 PM
19h00 : Belgium 2 - 0 Tunisia
22h000 : South Korea 1 - 2 Mexico
1h00 24/06 : Germany 2 - 0 Sweden

tanloi
23-06-2018, 01:47 PM
19h00 : Belgium 1 - 1 Tunisia
22h000 : South Korea 1 - 0 Mexico
1h00 24/06 : Germany 1 - 1 Sweden

chess.win
23-06-2018, 01:49 PM
19h00 : Belgium 2 - 1 Tunisia
22h000 : South Korea 1 - 2 Mexico
1h00 24/06 : Germany 2 - 0 Sweden

dongminh
23-06-2018, 01:57 PM
19h00 : Belgium 0 - 0 Tunisia
22h000 : South Korea 0 - 2 Mexico
1h00 24/06 : Germany 0 - 1 Sweden

lordbendtner
23-06-2018, 03:26 PM
em dự đoán ạ:
Belgium 3 - 0 Tunisia
South Korea 1 - 2 Mexico
Germany 4 - 0 Sweden

onglao1983
23-06-2018, 03:55 PM
19h00 : Belgium 2 - 0 Tunisia
22h000 : South Korea 0 - 3 Mexico
1h00 24/06 : Germany 2 - 1Sweden

phungbao02
23-06-2018, 03:59 PM
19h00 : Belgium 1 - 0 Tunisia
22h000 : South Korea 0 - 1 Mexico
1h00 24/06 : Germany 2 - 0 Sweden

cotuongwin
23-06-2018, 04:15 PM
góp vui
19h00 : Belgium 2 - 0 Tunisia
22h000 : South Korea 0 - 2 Mexico
1h00 24/06 : Germany 2 - 0 Sweden

genk
23-06-2018, 04:25 PM
19h00 : Belgium 0 - 1 Tunisia
22h000 : South Korea 2 - 2 Mexico
1h00 24/06 : Germany 3 - 2 Sweden

tanchiquaidao
23-06-2018, 04:52 PM
Dự đoán:

Ngày 23/06 :

19h00 : Belgium 4-1 Tunisia
22h000 : South Korea 0-3 Mexico
1h00 24/06 : Germany 2-1 Sweden