PDA

View Full Version : TLKD ( 24/06 ) - Dự đoán có thưởng - Vui cùng World Cup - Russia 2018trung_cadan
24-06-2018, 05:21 PM
TLKD ( 24/06 ) - Dự đoán có thưởng - Vui cùng World Cup - Russia 2018 !!!

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34480238_1699795426742276_6833171970117337088_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHF5f3M9U5A5XXD7j0HdLpWOvrAK6tQW2F4f2NwoElyypRqkm6YYK37J3GVPDXjUt7VudEJhVrQnNKyxFRh4hTBS0manbCadJbf8kg0OFtd-w&oh=0220748ebb637deb3a0ae46670d3c929&oe=5B8704D2

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35628535_1270613039746671_8830005160559247360_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8738c395cfe76d479543b904e5b6a1d8&oe=5BBE9EF9

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35628367_1270613093079999_7520223139540762624_n.jpg?_nc_cat=0&oh=11c30da89ce2bb6e7aa25db0c2366db6&oe=5BA31AF7

Mời các bạn dự đoán để nhận những phần quà thú vị của Thăng Long Kỳ Đạo !!!


Ngày 24/06 :

19h00 : England ? - ? Panama
22h000 : Japan ? - ? Senegal
1h00 25/06 : Poland ? - ? Colombia


Thể thức :
- Được dự đoán tỷ số cả 3 trận
- Dự đoán đúng tỷ số 2 trận đấu bất kỳ trong 3 trận trên ( Được 1 bộ quân cờ trị giá 150 k )
- Dự đoán đúng tỷ số 3 trận : ( Được 1 bộ quân + 1 bộ bàn cờ trị giá 330 k )

Giải thưởng :

- 1 bộ cờ trị giá 150k từ Shop cờ TLKD ( 2 trận đúng )
- 1 bộ quân bàn cờ trị giá 330k ( 3 trận đúng )

Điều kiện :

- Trên face : Like và chia sẻ bài viết , kèm dự đoán . ( comment không chỉnh sửa - không chấp nhận share sau trận đấu )
- Trên diễn đàn : Dùng nick để viết bài dự đoán . ( comment không chỉnh sửa )
- Thời gian : trước 19h00 ngày 24/06/2018 .

phungbao02
24-06-2018, 05:37 PM
England 2 0 Panama
Japan 1 2 Senegal
Poland 1 2 Colombia

chess.win
24-06-2018, 05:40 PM
chào A Trung, hôm 22.6 em có dự đoán trúng, không biết vậy có được dự đoán nữa không anh

lekungfu
24-06-2018, 05:43 PM
19h00 : England 3 - 0 Panama
22h000 : Japan 1 - 0 Senegal
1h00 25/06 : Poland 1 - 1 Colombia

phathcm
24-06-2018, 05:45 PM
19h00 : England 1 - 0 Panama
22h000 : Japan 0 - 1 Senegal
1h00 25/06 : Poland 2 - 0 Colombia

absmin
24-06-2018, 05:47 PM
19h00 : England 1 - 0 Panama
22h000 : Japan 1 - 0 Senegal
1h00 25/06 : Poland 0 - 2 Colombia

toiyeucotuong01
24-06-2018, 05:48 PM
19h00 : England 3 - 1 Panama
22h000 : Japan 1 - 2 Senegal
1h00 25/06 : Poland 0 - 1 Colombia

hoichoico
24-06-2018, 05:49 PM
19h00 : England 3 - 0 Panama
22h000 : Japan 1 - 1 Senegal
1h00 25/06 : Poland 1 - 1 Colombia

genk
24-06-2018, 05:51 PM
19h00 : England 2 - 0 Panama
22h000 : Japan 0 - 2 Senegal
1h00 25/06 : Poland 2 - 1 Colombia

cotuongwin
24-06-2018, 05:53 PM
19h00 : England 3 - 1 Panama
22h000 : Japan 0 - 2 Senegal
1h00 25/06 : Poland 0 - 1 Colombia

dongminh
24-06-2018, 05:54 PM
19h00 : England 1 - 0 Panama
22h000 : Japan 1 - 1 Senegal
1h00 25/06 : Poland 0 - 0 Colombia

hung_vnpt
24-06-2018, 05:56 PM
19h00 : England 2 - 1 Panama
22h000 : Japan 0 - 1 Senegal
1h00 25/06 : Poland 1 - 0 Colombia

tanloi
24-06-2018, 06:01 PM
19h00 : England 2 - 1 Panama
22h000 : Japan 1 - 2 Senegal
1h00 25/06 : Poland 1 - 0 Colombia

caphedang93
24-06-2018, 06:04 PM
19h00 : England 2 - 0 Panama
22h000 : Japan 1 - 2 Senegal
1h00 25/06 : Poland 2 - 1 Colombia

nhien1508
24-06-2018, 06:05 PM
England 2 - 0 Panama
Japan 1 - 0 Senegal
Poland 2 - 1 Colombia

trungchinh
24-06-2018, 06:10 PM
England 2 - 0 Panama
Japan 0 - 0 Senegal
Poland 1 - 1 Colombia

coupvietnam1
24-06-2018, 06:11 PM
19h00 : England 3 - 0 Panama
22h000 : Japan 0 - 2 Senegal
1h00 25/06 : Poland 1 - 1 Colombia

chess.win
24-06-2018, 06:13 PM
19h00 : England 3 - 1 Panama
22h000 : Japan 0 - 1 Senegal
1h00 25/06 : Poland 0 - 1 Colombia

tuanminh
24-06-2018, 06:23 PM
19h00 : England 4 - 0 Panama
22h000 : Japan 1 - 3 Senegal
1h00 25/06 : Poland 2 - 2 Colombia

trung_cadan
24-06-2018, 06:33 PM
chào A Trung, hôm 22.6 em có dự đoán trúng, không biết vậy có được dự đoán nữa không anh

Cờ còn rất nhiều và đương nhiên em có quyền , bạn Lê Ngọc Hùng còn được 2 bộ rồi cơ :hoa2 !!!

hoangminh90
24-06-2018, 06:38 PM
19h00 : England 3 - 0 Panama
22h000 : Japan 1 - 2 Senegal
1h00 25/06 : Poland 2 - 1 Colombia

lytieulong
24-06-2018, 06:43 PM
19h00 : England 2 - 0 Panama
22h000 : Japan 1 - 1 Senegal
1h00 25/06 : Poland 1 - 1 Colombia

thixcotuong
24-06-2018, 06:43 PM
19h00 : England 2 - 0 Panama
22h000 : Japan 0 - 1 Senegal
1h00 25/06 : Poland 1- 2 Colombia

victory10
24-06-2018, 06:50 PM
19h00 : England 3 - 0 Panama
22h000 : Japan 2 - 1 Senegal
1h00 25/06 : Poland 1- 2 Colombia

kydaocotuong1
24-06-2018, 06:53 PM
England 2-0 panama
Japan 0_2 senegal
Polan 1-1 colombia

firefighter_9x
24-06-2018, 07:04 PM
England 3-0 panama
Japan 1_1 senegal
Polan 1-2 colombia

chuong85
24-06-2018, 07:15 PM
England 2-0 panama
Japan 0-1 senegal
Polan 1-0 colombia

giabao.123
24-06-2018, 07:24 PM
England 2-0 panama
Japan 2-1 senegal
Polan 2-0 colombia

lordbendtner
24-06-2018, 07:45 PM
England 3 - 0 Panama
Japan 1 - 0 Senegal
Poland 1 - 2 Colombia

Bongbon
24-06-2018, 07:52 PM
England 4-1 panama
Japan 1-3 senegal
Poland 2-2 colombia