PDA

View Full Version : TLKD ( 27/06 ) - Dự đoán có thưởng - Vui cùng World Cup - Russia 2018 !!!trung_cadan
27-06-2018, 05:12 PM
TLKD ( 27/06 ) - Dự đoán có thưởng - Vui cùng World Cup - Russia 2018 !!!

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34480238_1699795426742276_6833171970117337088_n.jpg?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHF5f3M9U5A5XXD7j0HdLpWOvrAK6tQW2F4f2NwoElyypRqkm6YYK37J3GVPDXjUt7VudEJhVrQnNKyxFRh4hTBS0manbCadJbf8kg0OFtd-w&oh=0220748ebb637deb3a0ae46670d3c929&oe=5B8704D2

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35628535_1270613039746671_8830005160559247360_n.jpg?_nc_cat=0&oh=8738c395cfe76d479543b904e5b6a1d8&oe=5BBE9EF9

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35628367_1270613093079999_7520223139540762624_n.jpg?_nc_cat=0&oh=11c30da89ce2bb6e7aa25db0c2366db6&oe=5BA31AF7

https://scontent.fhan2-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/36187832_1726302220758263_2995448438637723648_n.png?_nc_cat=0&oh=f2e9e211612444973f9279b21c92e033&oe=5BA9FEBA


Mời các bạn dự đoán để nhận những phần quà thú vị của Thăng Long Kỳ Đạo !!!

Ngày 27/06 :

21h00 : Mexico ? - ? Sweden
21h00 : South Korea ? - ? Germany

1h00 28/06 : Serbia ? - ? Brazil
1h00 28/06 : Switzerland ? - ? Costa Rica

Thể thức :
- Được dự đoán tỷ số cả 4 trận
- Dự đoán đúng tỷ số 2 trận đấu bất kỳ trong 4 trận trên ( Được 1 bộ quân cờ trị giá 150 k )
- Dự đoán đúng tỷ số 3 trận : ( Được 1 bộ quân + 1 bộ bàn cờ trị giá 330 k )
- Dự đoán đúng tỷ số cả 4 trận : ( 1 đồng hồ chơi cờ trị giá 600k )

Giải thưởng :

- 1 bộ cờ trị giá 150k từ Shop cờ TLKD ( 2 trận đúng )
- 1 bộ quân bàn cờ trị giá 330k ( 3 trận đúng )
- 1 đồng hồ chơi cờ trị giá 600k ( 4 trận đúng )

Điều kiện :

- Trên face : Like và chia sẻ bài viết , kèm dự đoán . ( comment không chỉnh sửa - không chấp nhận share sau trận đấu )
- Trên diễn đàn : Dùng nick để viết bài dự đoán . ( comment không chỉnh sửa )
- Thời gian : trước 21h00 ngày 27/06/2018 .

lordbendtner
27-06-2018, 05:14 PM
em xin dự đoán ạ:
21h00 : Mexico 2 - 0 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 1 - 0 Costa Rica

ngovietkhoa
27-06-2018, 05:15 PM
21h00 : Mexico 1 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 2 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 0 Costa Rica

dongminh
27-06-2018, 05:17 PM
21h00 : Mexico 1 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 1 Germany
1h00 28/06 : Serbia 0 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 1 - 0 Costa Rica

cotuongwin
27-06-2018, 05:18 PM
21h00 : Mexico 3 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 1 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 0 Costa Rica

genk
27-06-2018, 05:19 PM
21h00 : Mexico 1 - 0 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 2 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 1 Costa Rica

knsaraki
27-06-2018, 05:19 PM
21h00 : Mexico 0 - 2 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 3 Germany
1h00 28/06 : Serbia 1 - 1 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 3 - 1 Costa Rica

giabao.123
27-06-2018, 05:20 PM
21h00 : Mexico 0 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 2 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 0 Costa Rica

chuong85
27-06-2018, 05:21 PM
21h00 : Mexico 2 - 0 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 1 Costa Rica

vietphi
27-06-2018, 05:21 PM
21h00 : Mexico 1 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 1 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 0 Costa Rica

victory10
27-06-2018, 05:21 PM
21h00 : Mexico 1 - 2 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 0 Costa Rica

hoangtungduy
27-06-2018, 05:22 PM
21h00 : Mexico 1 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 1 - 2 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 1 - 0 Costa Rica

lytieulong
27-06-2018, 05:22 PM
21h00 : Mexico 2 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 1 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 1 Costa Rica

hoangminh90
27-06-2018, 05:23 PM
21h00 : Mexico 1 - 2 Sweden
21h00 : South Korea 1 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 1 Costa Rica

coupvietnam1
27-06-2018, 05:24 PM
21h00 : Mexico 1 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 1 - 2 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 1 Costa Rica

thixcotuong
27-06-2018, 05:24 PM
21h00 : Mexico 1 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 1 - 3 Germany
1h00 28/06 : Serbia 1 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 0 Costa Rica

tuanminh90
27-06-2018, 05:25 PM
21h00 : Mexico 1 - 0 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 2 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 0 Costa Rica

nguyenmanh
27-06-2018, 05:25 PM
21h00 : Mexico 0 - 0 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 2 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 0 Costa Rica

phuyen
27-06-2018, 05:26 PM
21h00 : Mexico 1 - 0 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 1 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 1 - 0 Costa Rica

cuong.cotuong
27-06-2018, 05:27 PM
21h00 : Mexico 0 - 0 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 1 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 1 Costa Rica

thuanphat
27-06-2018, 05:28 PM
21h00 : Mexico 2 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 2 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 3 - 1 Costa Rica

vuongthiennhat1
27-06-2018, 05:28 PM
21h00 : Mexico 0 - 0 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 2 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 1 Costa Rica

kylan92
27-06-2018, 05:29 PM
21h00 : Mexico 1 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 3 - 1 Costa Rica

cotuongsaigon
27-06-2018, 05:30 PM
21h00 : Mexico 0 - 2 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 1 Costa Rica

dammecotuong123
27-06-2018, 05:31 PM
21h00 : Mexico 1 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 1 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 1 - 0 Costa Rica

hovinhhoa.sg
27-06-2018, 05:31 PM
21h00 : Mexico 0 - 0 Sweden
21h00 : South Korea 1 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 0 Costa Rica

tranvankiet
27-06-2018, 05:32 PM
21h00 : Mexico 0 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 1 - 2 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 1 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 1 - 0 Costa Rica

khangthinh91
27-06-2018, 05:33 PM
21h00 : Mexico 1 - 2 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 1 - 0 Costa Rica

haisam
27-06-2018, 05:33 PM
21h00 : Mexico 1 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 1 - 2 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 1 Costa Rica

phathcm
27-06-2018, 05:35 PM
21h00 : Mexico 2 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 1 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 0 Costa Rica

hung_vnpt
27-06-2018, 05:36 PM
21h00 : Mexico 1 - 2 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 1 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 1 Costa Rica

chess.win
27-06-2018, 05:37 PM
21h00 : Mexico 1 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 2 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 0 Costa Rica

kietmai
27-06-2018, 05:38 PM
21h00 : Mexico 1 - 2 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 2 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 1 - 0 Costa Rica

nhien1508
27-06-2018, 05:39 PM
21h00 : Mexico 2 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 0 Costa Rica

lekungfu
27-06-2018, 05:39 PM
21h00 : Mexico 0 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 1 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 1 - 0 Costa Rica

absmin
27-06-2018, 05:40 PM
21h00 : Mexico 2 - 0 Sweden
21h00 : South Korea 1 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 0 Costa Rica

tanloi
27-06-2018, 05:41 PM
21h00 : Mexico 0 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 1 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 3 - 1 Costa Rica

toiyeucotuong01
27-06-2018, 05:42 PM
21h00 : Mexico 1 - 0 Sweden
21h00 : South Korea 1 - 2 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 0 Costa Rica

caphedang93
27-06-2018, 05:42 PM
21h00 : Mexico 1 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 1 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 1 - 0 Costa Rica

hoichoico
27-06-2018, 05:43 PM
21h00 : Mexico 2 - 2 Sweden
21h00 : South Korea 1 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 1 Costa Rica

nano28
27-06-2018, 06:05 PM
21h00 : Mexico 1 - 2 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 2 - 1 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 1 Costa Rica

quancool30112002
27-06-2018, 06:25 PM
Mexico 2-1 Sweden
South Korea 0-2 Germany
Serbia 0-2 Brazil
Switzerland 1-1 Costa Rica

phungbao02
27-06-2018, 06:58 PM
Mexico 2 1 Sweden
South Korea 0 2 Germany
Serbia 1 1 Brazil
Switzerland 1 0 Costa Rica

kydaocotuong1
27-06-2018, 07:01 PM
Mexico 3-1 Sweden
Sound Korea 0-3 germany

Serbia 1-3 brazil
Switzerland 1-1 Costa Rica
Em xin dự đoán vui

Echxanh153
27-06-2018, 07:10 PM
21h00 : Mexico 1 - 0 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 2 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 0 Costa Rica

Bongbon
27-06-2018, 07:21 PM
Mexico 2-1 Sweden
South Korea 1-1 Germany
Serbia 0-1 Brazil
Switzerland 0-1 Costa Rica

Bì ca
27-06-2018, 07:23 PM
Ngày 27/06 :

21h00 : Mexico 2 - 0 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 1 - 1 Costa Rica

MaxMaster
27-06-2018, 07:46 PM
21h00 : Mexico 1 - 0 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 5 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 1 - 0 Costa Rica

nguyenh3018
27-06-2018, 08:06 PM
21h00 : Mexico 0 - 0 Sweden
21h00 : South Korea 0 - 2 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 1 - 0 Costa Rica

dracubin
27-06-2018, 09:17 PM
Xin dự đoán:
Đức- Hàn quốc: 6-0
Mexico-Thuy Điển: 0-1
Braxin-Serbi: 1-2
Thụy Sĩ-Costa Rica: 2-0

trungchinh
27-06-2018, 09:43 PM
21h00 : Mexico 2 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 1 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 1 - 3 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 1 Costa Rica

leutrong
27-06-2018, 09:46 PM
XIN DU DOAN 21h00 : Mexico 2 - 1 Sweden
21h00 : South Korea 1 - 3 Germany

1h00 28/06 : Serbia 0 - 2 Brazil
1h00 28/06 : Switzerland 2 - 1 Costa Rica[/QUOTE]