PDA

View Full Version : Tổng hợp sách vở Cờ vuaduonglangquyen
03-08-2018, 07:42 PM
Kho sách vở về Cờ vua mình sưu tầm được
http://cotravinh.blogspot.com/2018/08/tong-hop-tai-lieu.html
Có 60 ván cờ đáng nhớ của tôi - Fischer