PDA

View Full Version : CLB Cờ Việt Temple, Calgary Thông báovainhanbcn
10-11-2019, 02:26 PM
Kính gửi các thành viên CLB Cờ Việt Temple, Calgary.
Kể từ hôm nay 09/11/2019 mọi thông báo liên quan đến hoạt động của CLB sẽ được đăng trên trang thanglongkydao.com Diễn đan: CLB Cờ Việt - Temple Calgary.

vainhanbcn
10-11-2019, 02:32 PM
Chủ nhật ngày 10/11/2019 CLB Cờ Việt - Temple Calgary nghỉ lễ Remembrance day