PDA

View Full Version : Nhị thập bát tú sát phápvainhanbcn
15-11-2019, 01:40 PM
Mục đích cuối cùng của ván cờ là giết tướng vì vậy đánh cờ phải nắm vững các sát pháp cơ bản. Theo tổng kết tất cả các cách sát tướng đều quy về 28 sát pháp chính. Các sát pháp khác đều là biến thể của 28 sát pháp này hoặc phối hợp hai hay nhiều sát pháp với nhau. Nhiều sát pháp ai đánh cờ cũng biết như pháo lồng, xe lệch, tiền mã hậu pháo, pháo lăn v..v tuy nhiên vận dụng trong ván cờ không phải ai cũng làm được. Xin giới thiệu lần lượt 28 sát pháp chính này. Thích hợp cho các bạn chơi cờ không được đào tạo bài bản có thể hệ thống kiến thức.
1. Bạch mã ngọa lan 白马卧栏 (tạm dịch: Ngựa trắng nằm trên)
Con mã nằm ở vị trí cột 5 hàng 8 (điểm 5.8) Ngựa đứng ở vị này nếu tự do di chuyển có thể dẫn đến nhiều thế sát.
Xem hình tại đây4683
FEN: 4k1b2/2P2P2N/4N2n1/9/9/9/9/3p2RC1/2rp1r3/1c2K2c1 w - - 0 0
1. X3.7 Thí xe ăn tượng để loại bỏ khả năng phòng thủ điểm ngọa lan (5.8) vừa dẫn dụ mã đen để pháo có thể tham gia tấn công.
1... M8/7 2. P2.7 M7.8 3. M1.3 Lợi dụng thế tiền mã hậu pháo đưa con mã thứ hai áp sát cung tướng. Song mã song tốt tạo sát.
3... P8/9 4. C4-5 tg-6 Tốt đỏ nhập cung thành thế Hổ tọa trung đường
5. C5-6 Tg.1 (nếu 5.. tg-5 thì 6. C6.1 sát. 6. M5/3 Chuyển đổi hướng tấn công của mã và lộ mặt tướng để phối hợp. Bây giờ tướng đen chỉ có thể di chuyển trên đường 6.
6... Tg/1 7. M3.2 khóa tướng đứng im tại vị.
7... Tg.1 8. C6-5 Sát
Trong toàn cục đỏ đã thí xe và pháo để điều mã tốt tới các vị trí thuận lợi.Dựa vào sức đôi ngựa ép tướng đen phải rời khỏi đường 5 để mã 5 có thể di chuyển và lộ mặt tướng khiến tướng đen chỉ còn có thể di chuyển trên đường 6, sau đó dùng cặp mã khóa tướng rồi tốt oa cung (hay Hổ tọa trung đường) tạo sát.

vainhanbcn
16-11-2019, 02:08 AM
Bạch mã ngọa lan 2
Xem hình tại đây4684
4685
FEN 2bk5/R3a4/3ab3c/1C4RN1/2p5c/P3P1B2/4r4/2r2A3/4A1n2/3K5 w - - 0 0
1. X9-6
Cao! nước quyết định để thắng
1... Tg-5 2. M2.3 Tg-6 3. X3-4
Bình xe có hai mục đích một là nhường đường cho mã đỏ tấn công phát huy hết vai trò của mã, hai là sẽ thí xe vào pháo đen tạo điều kiện cho pháo đỏ tấn công.
3... Ps-6 4. X4.1 S5.6 5. M3/5
Mã ngọa lan, Đây là hình tượng con ngựa bạch nằm trên.
5... Tg-5 (Nếu S6/5 6. P2.3 Tg.1 (nếu Tượng 3.1 thì 7. X6.1 Tg.1 8. M5/3 Tg.1 9. P2/2 Sát) 7. M5/3 tg.1 8. P2/3 Sát)
6.X6.1 Tg.1 7. P8-5 Tg.1 8. P5/3 P9-5 9. C5.1 Sát

Quỳnh Bấc
16-11-2019, 10:39 PM
cái bạch mã ngọa lan 2 hình không xem được bạn ơi

Chotgia
17-11-2019, 07:18 AM
cái bạch mã ngọa lan 2 hình không xem được bạn ơi


1. Bạch mã ngọa lan 白马卧栏 (tạm dịch: Ngựa trắng nằm trên)

www_dpxq_com
500,350
9981999949999942679977999999512128726099409999995879993738999999
2015-05-02 08:46:11
2015-05-02 08:46:11
精品杀法735.XQF
676072607770607281607970514140504131505142635150637150513141
0
15
象棋巫师 (大师)
象棋巫师
大师
象棋爱好者
象棋爱好者
红胜
344
9270800
heshe
heshe
||============================|| 欢迎访问《象棋百科全书网》 || 推荐用《象棋巫师》观赏棋谱 ||\u003Ca href=\u0022http://www.elephantbase.net/\u0022 target=\u0022_blank\u0022\u003Ehttp://www.elephantbase.net/\u003C/a\u003E
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/index.asp2 Bạch mã ngọa lan 2

www_dpxq_com
500,350
6399995739486573019913999999450527682032304142994682842499999999
2015-06-21 18:14:53
2015-06-21 18:15:31
白马卧栏
01313040736140506353825253524152614250403130404113434142434684444544
0
17
295
9426930
张万栋
张万栋
http%3A//www.dpxq.com/%0D%0Ahttp%3A//www.dpxq.com/hldcg/search/index.asp

vainhanbcn
17-11-2019, 07:32 AM
2. Song mã ẩm tuyền
Trường hợp dùng một Mã đứng bên cánh khống chế cửa Tướng, một Mã ngọa tào đánh Tướng khiến Tướng đối phương không yên vị, sau đó đôi Mã luân phiên chiếu Tướng, cuối cùng giành thắng lợi thì gọi là Song Mã Ẩm Tuyền
FEN: 3a4N/3Pak3/4b4/9/6b2/5N3/2n6/9/2p1A1n2/3K1A3 w - - 0 0
Xem hình tại dây: 4686
1. M4.3 Tg/1 2. M3.2 Tg-5 3. M1/3 Tg-6 4. M3/4 Tg-5 5. C6-5 S4.5 6. M4.3 Tg-6 7. M3/5 Tg-5 8. M5.7 Sát.

vainhanbcn
18-11-2019, 01:03 AM
Song Mã Ẩm Tuyền 双马饮泉.
Xem hình tại đây 4687
FEN: 4kab2/1N1Pa4/4b4/3N5/9/9/8n/9/4Ap3/3AK3c w - - 0 0
1. M6.7
Song mã hướng về tướng đen hình tượng như hai con ngựa cùng uống nước suối.
1... M9.8 2. C6-5 Tg-4 3. M7/5 Sát

vainhanbcn
18-11-2019, 01:36 AM
Song mã ẩm tuyền
Xin giới thiệu thêm một số biến chiêu của Song mã ẩm tuyền qua video sưu tầm trên net

https://www.youtube.com/watch?v=eeCHyFQ07JM&feature=youtu.be

vainhanbcn
18-11-2019, 12:34 PM
Song mã ẩm tuyền
Xin giới thiệu thêm một số biến Song mã ẩm tuyền thực chiến
https://www.facebook.com/100043629676119/videos/109214943876161/ qua video sưu tầm trên net

vainhanbcn
19-11-2019, 02:57 AM
3. Đại đởm thâu (xuyên) tâm hay Đại đao xuyên tâm
Dùng xe (Đại) hoặc tốt (Tiểu) đã áp sát cửu cung ăn thẳng vào sỹ ở giữa cung tướng gọi là chiêu Đại/Tiểu đao xuyên tâm hay Đại đởm xuyên/thâu tâm. Hình tượng một đao đâm thẳng vào tim, sát.
Ví dụ 1:
Xem hình:4688
FEN: 2bk1a3/1R7/r2a5/9/3R5/9/9/5A3/r8/3AK4 w - - 0 0
1. X6-7 Xs/2 2. X7-4 S4/5 (nếu S6.5 thì 3. X4-2 S5/6 4. X2.4 S4/5 5. X8-5 ra chiêu Đại đao xuyên tâm. Đỏ thắng).
3. X4-6 Tg-5 4. X8-6 V3.1 5. Xs-2 Xt/2 6. X6-5 Nước này là “Đại đao xuyên tâm” thí xe thành sát nhanh gọn sắc bén.
6.. S6.5 7. X2.4 Đỏ thắng.

vainhanbcn
19-11-2019, 01:57 PM
Tiểu đao xuyên tâm sát pháp
Dùng tốt đánh sỹ giữa gọi là Tiểu đao xuyên tâm
4689
Xem hình cờ: 4690
FEN: 4k1P2/2P2P3/b2a1a3/6N2/9/9/9/4r4/p2K5/c8 w - - 0 0
1. C3-4 Tg-4 2. M3.2 Đây là nước cờ quyết định. Tiến mã bắt sỹ đen nhảy quải giác mã đúng nơi hiểm yếu.Đến đây đổ thắng cờ đã rõ, chi đưa ra hai biến chính sau:
Biến A: 2... S6/5 3. C6-5 Can đảm thí tốt là Tiểu đao xuyên tâm sát pháp
3... X5/6 4. M2/4 thành Quải giác mã sát pháp.
4... P1-5 5. C7-6 X5-4 6. C4-5 Dùng Chốt chiếu tướng ở tuyến đáy gọi là Nhị lang sưu sơn sát pháp. Đỏ thắng
Biến B: 2... X5/5 3. M2/4 vẫn nhảy Quải giác mã, xe đen không thể ăn mã vì Chốt sau bình 5 cờ đen vô giải
3... P1-5 4. C4-5 X5/1 5. C7/6 X5/4 6. C4-5 Đỏ thắng

vainhanbcn
20-11-2019, 07:39 AM
Đại đảm thâu tâm
Xin giới thiệu thêm một số biến căn bản qua video sưu tầm trên net
https://www.facebook.com/100043629676119/videos/111303040334018/?id=100043629676119

vainhanbcn
21-11-2019, 01:50 AM
Đại đảm thâu tâm
Xin giới thiệu thêm một số biến thực chiến qua video sưu tầm trên net

https://www.facebook.com/100043629676119/videos/112142910250031/?id=100043629676119

vainhanbcn
22-11-2019, 12:54 AM
Một trong các biến thể của chiêu Đại đảm thâu tâm là Nhi quỷ phách môn.
Trường hợp dùng 2 tốt hoặc xe và tốt xâm nhập vào cung tướng của đối phương ở mắt tượng cột 4 và cột 6, sau đó đánh vào giữa cung tướng và phối hợp với các quân khác bắt tướng gọi là “Nhị quỷ phách môn – Hai quỷ phá cửa” (二鬼拍门). Nếu là 2 xe thì là một biến thể khác gọi là Song xe hiếp sỹ.
Ví dụ 1:
4691
FEN: 3ak4/2P1a1P2/4b4/c8/6b2/8R/2r6/4B4/1p2A4/2B1KA3 w - - 0 0
1. X1.5 S5/6 2. C3-4 S4.5 3. C7-6 Thành Nhị quỷ phách môn
Biến 3A… P1-5 đen bình pháo vừa giữ sỹ tâm vừa đóng pháo đầu dọa chiếu bí đỏ
4. C6-5 thí tốt thực hiện Tiểu đao xuyên tâm sát pháp
4…Tg-4 5. X1-4 Đỏ thắng (nếu 4… P5/2 thì 5. X1-4 đỏ thắng).
Biến 3B… P1-6 4. C6-5 Tg-4 5. X1-4 P6/2 6. C4.1 còn nước C4-5 đỏ thắng đen vô giải.

vainhanbcn
23-11-2019, 02:02 AM
Một trong các biến thể của chiêu Đại đảm thâu tâm là Nhi quỷ phách môn.
Trường hợp dùng 2 tốt hoặc xe và tốt xâm nhập vào cung tướng của đối phương ở mắt tượng cột 4 và cột 6, sau đó đánh vào giữa cung tướng và phối hợp với các quân khác bắt tướng gọi là “Nhị quỷ phách môn – Hai quỷ phá cửa” (二鬼拍门). Nếu là 2 xe thì là một biến thể khác gọi là Song xe hiếp sỹ.
Ví dụ 2
4694
1. P2.7 S6.5 2. Tg-4 Đỏ bình tướng giải sát dọa sát
2… S5.6 3. C7-6 P1/1 4. C6-5 S6/5 5. C4.1

vainhanbcn
24-11-2019, 01:04 AM
Nhi quỷ phách môn
Xin giới thiệu thêm một số biến qua video sưu tầm trên net
https://www.facebook.com/100043629676119/videos/112253300238992/?id=100043629676119

ma_vinh
25-11-2019, 01:54 AM
Ae nào biết cách post làm giùm hình ván cờ như 2ván đầu đi. Cam on nhieu

vainhanbcn
25-11-2019, 08:02 AM
Nhi quỷ phách môn
Xin giới thiệu thêm một số biến thực chiến qua video sưu tầm trên net

https://www.facebook.com/100043629676119/videos/112261286904860/?id=100043629676119

vainhanbcn
26-11-2019, 02:46 AM
Một trong các biến thể khác của chiêu Đại đảm thâu tâm là Bình đính quan sát pháp 平頂冠 đỏ có hai xe ngay hàng trước của tướng đen khiến tướng đen không thể tiến lên, như bị đội một chiếc mũ đặc biệt "mũ quan phẳng" không thể nhô đầu lên.
Ví dụ 1:
FEN: c1bakab2/3R5/9/p1p5p/5R3/9/P7P/3AC1r2/5p3/4KABc1 w - - 0 1
4696
1. X4-5 V7.5 2. X5.2 S6.5
3. X5.1 Tg-6 4. X5-4 Tg-5
Thành bình đính quan sát pháp
5. X6-5
Ảnh mũ Bình Đính quan:

http://www.jueok.com/plugin.php?id=zhuzhu_taobao&mod=jump_url&num_iid=532020954538

vainhanbcn
27-11-2019, 04:27 AM
Một trong các biến thể khác của chiêu Đại đảm thâu tâm là Song xa hiếp sỹ. Khác với Nhị quỷ phách môn là hai con chốt ở đây là hai con xe nên uy lực mạnh hơn. Xin giới thiệu thêm một số biến qua video sưu tầm trên net
https://www.facebook.com/100043629676119/videos/112431613554494/?id=100043629676119

vainhanbcn
28-11-2019, 07:08 AM
Một trong các biến thể khác của chiêu Đại đảm thâu tâm là Song xa hiếp sỹ. Khác với Nhị quỷ phách môn là hai con chốt ở đây là hai con xe nên uy lực mạnh hơn. Xin giới thiệu một số cục thực chiến qua video sưu tầm trên net
https://www.facebook.com/100043629676119/videos/115433376587651/?id=100043629676119

vainhanbcn
29-11-2019, 05:23 AM
Biến chiêu Đại đảm thâu tâm: Tam xa náo sỹ hay Tam đao xuyên tâm:
Khi Chốt nhập cung Tướng được xem như Xe. Trường hợp 3 Xe trong đó có Chốt xem như Xe tấn công Sĩ thì gọi là Tam xa náo sĩ (三车闹士)
4697
1. C6-5 Tiểu đao xuyên tâm … S4.5
2. X8-5 Đại đao xuyên tâm … Tg-4
3. X4.1
Cuộc này đơn giản chỉ nhằm mục đich giới thiệu sự giống nhau và khác nhau giữa Tam xa náo sỹ và Đại đao xuyên tâm

vainhanbcn
30-11-2019, 07:08 AM
Biến chiêu Đại đảm thâu tâm: Tam xa náo sỹ hay Tam đao xuyên tâm:
Khi Chốt nhập cung Tướng được xem như Xe. Ví dụ sau cả ba đều là chốt, trong trường hợp này phải tính toán cẩn thận do chốt chỉ di chuyển từng nước một
4698
Ví dụ 2:
1. C4-5 S4/5 2. C3-4 S5.4
3. Tg-5 V9.7 4. Tg-4 V7/9
5. C4.1
Cuộc này giới thiệu ba con chốt như ba con xe có khác là tốt đi từng bước một nên trong thực chiến khó áp dụng hơn so với có xe thực sự.

vainhanbcn
01-12-2019, 07:08 AM
Xin giới thiệu thêm một số ví dụ Tam xa náo sỹ qua video sưu tầm trên net

https://www.facebook.com/100043629676119/videos/115433376587651/?id=100043629676119

vainhanbcn
01-12-2019, 03:05 PM
[
www_dpxq_com
500,350
无标题
[/DhtmlXQ_time]
[DhtmlXQ_black]


[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_time]
未知


4399473949596599809999999999999928019941405099996899991599999999
472501204353403080503031533341325051313033633241514128386360
203250516838514131303363
Thí quân ăn sỹ đáy của đối phương để dẫn dụ tạo sức khống chế tại trung lộ sau đó chiếu chính diện thành sát, gọi là Thiên lý chiếu diện.
Bay tượng có hai tác dụng một là lộ tướng trợ công để xe dọa đánh Đại đao xuyên tâm, 2 là cản không cho xe 3 của đen lùi về phòng thủ.
Thoái mã giữ sỹ tâm.
Đây chính là cách dùng thông thường của chiêu Thiên lý chiếu diện. Nếu đen đi S5/6 thì đỏ X4-6 chiếu hết
Đỏ thắng
实战全局/开局0

www.ccbridge.net

vainhanbcn
02-12-2019, 05:04 AM
TRùng pháo là dùng hai con pháo trên cùng một đường chiếu tướng đối phương con pháo trước làm ngòi cho pháo sau.
Ví dụ 1

www_dpxq_com
500,350
无标题
[/DhtmlXQ_time]
[DhtmlXQ_black]


[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_time]
未知


8462255758999999996780999999999969562041319942739924994399999999
84344132625031413432426032314140504260426760
4151323151506760
515250717361316142646141
Trùng pháo 1
Trùng pháo. Đỏ thắng.
Trùng pháo. Đỏ thắng.
Bạt hoàng mã. Đỏ thắng.
实战全局/开局0

www.ccbridge.net

vainhanbcn
03-12-2019, 06:59 AM
TRùng pháo là dùng hai con pháo trên cùng một đường chiếu tướng đối phương con pháo trước làm ngòi cho pháo sau.
Ví dụ 2

www_dpxq_com
500,350
无标题
[/DhtmlXQ_time]
[DhtmlXQ_black]


[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_time]
未知


9912999948999999991146999999999957999932525099999999992367999999
12335242334542524564524264434252111232414606570743645251647251520686070848490888863688181222181272605251363141302221
Trùng pháo 2
Không thể thối tướng P5.5 trùng pháo.
Tiền mã hậu pháo
Dọa trùng pháo, đồng thời mở tướng ép tướng đen chỉ có thể di chuyển trên 2 điểm ở đường 6, chuẩn bị tấn công 2 cánh.
Dọa Mã hậu pháo
Dọa trùng pháo
Đỏ thắng
实战全局/开局0

www.ccbridge.net

vainhanbcn
04-12-2019, 04:43 AM
Dùng pháo chiếu tướng, tướng và quân mượn làm ngòi pháo đều không đi được, làm tướng bị chiếu bí, gọi là Muộn cung hay Muôn sát.
Vi Du 1

www_dpxq_com
500,350
无标题
[/DhtmlXQ_time]
[DhtmlXQ_black]


[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_time]
未知


9999999949999999995257999999999999509930404199719911999999999999
5222112157512120226271636260
Dùng pháo chiếu tướng, tướng và quân mượn làm ngòi pháo đều không đi được, làm tướng bị chiếu bí, gọi là Muộn cung hay Muôn sát.
tướng và quân Mã bị mượn làm ngòi pháo đều không đi được. Thua cờ.
实战全局/开局0

www.ccbridge.net

vainhanbcn
05-12-2019, 12:48 AM
Vi du 2

www_dpxq_com
500,350
无标题
[/DhtmlXQ_time]
[DhtmlXQ_black]


[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_time]
未知


2299474849596999991127259999999952612030404142999989994399999999
22422042111042202720
40502720
Tướng và sỹ đều không di chuyển được. Đỏ thắng
Đỏ thắng
实战全局/开局0

www.ccbridge.net

vainhanbcn
06-12-2019, 03:16 AM
Tam tiến tốt hay Tông phật quy điện.
Thông qua chiếu tướng hoặc dọa giết quân, liên tục đi mấy nước tốt, trong sát pháp này lấy tốt làm quân tấn công chủ yếu gọi là Tam tiến tốt

www_dpxq_com
500,350
无标题
[/DhtmlXQ_time]
[DhtmlXQ_black]


[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_time]
未知


9999879947999999995960439999999989999999329999999999991699999999
43333231876989696068696859396838333231303231
606589875957875747573141334316266545413157472636
Tam tiến tốt hay Tông phật quy điện.||Thông qua chiếu tướng hoặc dọa giết quân, liên tục đi mấy nước tốt, trong sát pháp này lấy tốt làm quân tấn công chủ yếu gọi là Tam tiến tốt
Cao! Thứ tự chính xác nếu đi V1/3 thì X9/6 bên đỏ không thắng được
Cao!! Thí tượng hay sau lùi pháo phối hợp sát pháp tinh tế. Nếu đi P3/5 thì thành hòa cờ
Cao!!
Hòa
实战全局/开局0

www.ccbridge.net

vainhanbcn
17-12-2019, 08:22 AM
www_dpxq_com
500,350
无标题
[/DhtmlXQ_time]
[DhtmlXQ_black]


[DhtmlXQ_blacktime][/DhtmlXQ_time]
未知


2399479959999999999999349999999968999952329999999999993856669999
34333242334342412321414043424030212030312022313042323040323140502252504052513848314140305150
5242405031416858595856575859575859495859
405042525040525140305141
Đỏ nếu đi nhầm X4-5 thì sẽ thua xem biến B
Do đen lộ được mặt tướng đướng 6 nên thí xe tổ chức phản kích
Đen thắng. Đen thông qua thí xe áp dụng thủ đoạn Tam tiến tốt thắng cờ
Đỏ thắng
实战全局/开局0

www.ccbridge.net

tinhlahan702
17-12-2019, 10:21 AM
Bác sửa luôn các bài phía trên thành dạng dpxq như thế này nữa thì quá hay. Xin cám ơn.