PDA

View Full Version : CLB Việt Sơn với TLKD 2012:Minh Ngọc
26-05-2012, 11:32 PM
Danh sách anh em CLB Việt Sơn tham gia giải Vô Địch Đồng Đội TLKD:

1.Phùng Quang Điệp.
2.Nguyễn Văn Thúy.
3.Nguyễn Thế Tuấn.
4.Nguyễn Thế Trí.
5.Nguyễn Hồng Thanh.
6.Nguyễn Tiến Cường.
7.Đỗ Văn Trường.
8.Dương Đình Chung.

Lãnh đội: Nguyễn Kỳ Tú, Nguyễn Văn Thúy, Nguyễn Thế Trí.

Minh Ngọc
26-05-2012, 11:41 PM
Tôn chỉ thi đấu: Đoàn kết, Trách nhiệm, Thượng võ, Quyết Thắng.

Với tinh thần này anh em Việt Sơn sẽ tham gia giải với sự quyết tâm cao.
Tuy nhiên, không vì thế mà phải giành thắng lợi bằng mọi giá.
Chúng ta sẽ quyết tâm chiến thắng với vẻ đẹp của Cờ Tướng.
Mong rằng các anh em cùng đồng lòng với Đội và CLB.

Đội CT Việt Sơn tham dự Giải Đồng đội TLKD xin chân thành cảm ơn sự động viên, khích lệ của các anh em, đặc biệt là các anh:

Nguyễn Văn Thúy, Nguyễn Kỳ Tú, Nguyễn Tiến Hân, Nguyễn Hồng Hải, Trần Công, Nguyễn Tiến Cường, Nguyễn Thế Tuấn...

hung_namdong
27-05-2012, 04:31 PM
Tường Thuật Vòng 1
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2012

Anh Em 2 & Việt Sơn
3 - 5

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/27/15/14/1338106493525013715_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1428864975)

Bùi Mạnh Hảo & Phùng Quang Điệp
0 - 2

="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P7+1 C8.9 6. R2.3 R8+2 7. C8.7 E3+5 8. H8+9 C2-1 9. R9.8 C2.4 10. R3.1 H7+6 11. R8+8 C4+5 12. P3+1 P7+1 13. R8.6 C4.2 14. R1.4 H6-8 15. C7+4 P7+1 16. R4.2 R8+1 17. C7.2 P7+1 18. P7+1 E5+3 19. R6.3 E3-5 20. R3-6 A4+5 21. C2+3 C9.6 22. R3+2 R1.4 23. A4+5 C2-5 24. C5.3 R4+8 25. C3-1 C2.3 26. H9-7 C6+6 27. C2-8 R4.3 28. C2.4 R3-3 29. R3.7 C3+4 30. C3+5 C3.2 31. C4+1 C2+2 32. P9+1 A5+6 33. P1+1 C2-6 34. C4.9 C2.3 35. E3+5 P5+1 36. C9-1 C3.5 37. C3.7 C5.1 38. E7+9 H3+5 39. C7-5 H5+7 40. P1+1 H7+8 41. P1+1 H8-6 42. E9+7 H6+4 43. C7+2 H4+3 44. K5.4 C1.6 45. A5+4 C6+6 46. C9+5 C6-2 47. P9+1 C6-1 48. C9.5 E5-3 49. P9+1 C6-1 50. C7+6 H3-4 51. P9+1 P5+1 52. C7-2 K5+1 53. P1.2 P5+1 54. P2.3 C6+1 55. C5-2 P5+1 56. C5-1 P5.6 57. K4.5 P6+1 58. C7-1 K5.4 59. P3.4 C6.2 60. A6+5 P6.5 61. K5.4 H4-5 62. C7.5 H5+6 63. C+-5 H6+5 64. K4.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="126">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/27/15/14/13381064721293977413_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1428864552)


Nguyễn Việt Tuấn & Đỗ Văn Trường
0 - 2

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 R9+1 3. R1.2 R9.4 4. H8+9 H8+9 5. C8.7 P9+1 6. R9.8 R4+3 7. R2+1 R1.2 8. R8+6 H9+8 9. R2.4 A4+5 10. P9+1 H8+7 11. R4+2 C8.7 12. P5+1 E3+5 13. A4+5 P7+1 14. P5+1 P5+1 15. H3+5 R4+2 16. C5+3 C2.1 17. R8+3 H3-2 18. H9+8 R4-3 19. H5+6 P3+1 20. C7.6 R4.2 21. H8-6 P7+1 22. H-+7 R2.3 23. H7-8 H2+4 24. P7+1 H4+2 25. C5-2 C1-1 26. R4+4 R3.7 27. C6.3 H2+4 28. R4-5 R7+1 29. P7+1 C1.3 30. E7+9 R7.6 31. C3+2 C7.6 32. R4+3 H4+6 33. C5+2 C6.8 34. P7+1 C8+7 35. A5-4 H7+5 36. A6+5 H5+7 37. K5.6 C3.4 38. C3.6 C8-8 39. P7+1 H7-6 40. C6+4 C8.4 41. H6+5 E7+5 42. P7+1 C4+3 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="84">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 42: 4ka3/2P1a4/4e4/p8

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/27/15/14/1338106483197753839_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1428864772)

Phạm Cao Nghiên & Dương Đình Chung
2 - 0

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 C8+4 4. P3+1 C2.5 5. P7+1 H2+3 6. H8+7 R1.2 7. R9.8 R2+6 8. C8.9 R2.3 9. R8+2 C8.7 10. C9-1 R8+9 11. H3-2 C5.6 12. C5.4 E7+5 13. E7+5 A6+5 14. R8+4 C6+1 15. R8+1 C6-1 16. A6+5 R3.2 17. R8-4 C7.2 18. H2+3 C2.3 19. P1+1 P7+1 20. P3+1 E5+7 21. H3+4 H7+6 22. H4+6 C6+5 23. A5+4 H6+4 24. H7-5 H3-1 25. C9+5 P5+1 26. C9.1 C3.4 27. H5+7 C4.3 28. H7-9 E7-5 29. C1.6 C3.4 30. H9+7 C4-2 31. H7+6 H1+3 32. H6-4 H3+5 33. H4+5 H5+7 34. P1+1 E3+1 35. E5+3 P3+1 36. P7+1 E1+3 37. P1.2 H7-5 38. H5+3 E5+7 39. P2+1 H5+6 40. P5+1 C4+1 41. H3+4 A5+6 42. E3+5 A4+5 43. H4+2 E7-5 44. H2-1 K5.4 45. A4+5 E3-1 46. P9+1 C4.2 47. H1-3 E5+7 48. H3-5 K4.5 49. H5+7 E1+3 50. C6-2 E7-5 51. P9+1 H6+7 52. P5+1 C2+1 53. P9.8 C2.3 54. H7+8 C3.9 55. P2+1 H7-6 56. C6.5 C9-5 57. P2+1 C9+2 58. P5.4 K5.6 59. P2.3 C9.5 60. P4+1 C5+1 61. H8-7 C5.9 62. H7-5 H6+7 63. P4+1 E5+7 64. P3.4 K6.5 65. P+.5 K5.4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="130">

http://d.f11.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/27/15/14/13381064631411705137_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1428864366)

Nguyễn Duy Thái & Nguyễn Văn Thúy
1 - 1
"1. C2.5 H2+3 2. P3+1 C8.6 3. H2+3 R9+1 4. R1.2 H8+7 5. H8+9 R9.4 6. A4+5 R4+4 7. E3+1 A4+5 8. C8.7 R1.2 9. R9.8 C2+4 10. R2+6 C6.4 11. R2.3 E7+5 12. R3.4 R4-1 13. P9+1 R4.6 14. R4-1 H7+6 15. C7+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="29">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 15: 1re1ka3/4a4/2hce4/p1C1p3p/5h3/P5P2/1cP1P3P/H3C1H1E/4A4/1REAK4 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue

Minh Ngọc
27-05-2012, 10:29 PM
CLB Việt Sơn với Vòng 1
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2012

Anh Em 2 & Việt Sơn

Bùi Mạnh Hảo & Phùng Quang Điệp
0 - 2
Như bất kỳ các giải đấu nào khác. Trận mở màn luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Nhất là trận đấu đó lại chính là trận đấu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Những người anh em với CLB Việt Sơn.

Quả đúng như dự đoán trước trận đấu, đây thực sự là trận đấu vô cùng khó khăn gian khổ của CLB. Hiểu được tính quan trọng của trận đấu nên anh em CLB VS đều thi đấu với tinh thần tập trung cao độ, trân trọng đối thủ.

Với trọng trách là điểm tựa quan trọng cho đồng đội, Phùng Quang Điệp đã không phụ lòng tin của anh em khi thi đấu rất xuất sắc. tuy nhiên anh gặp khó khăn không nhỏ khi đối thủ chính là Vô Địch VLC của CLB Anh Em với sự già dặn dạn dầy trên giang hồ cộng với lợi thế tiên thủ, anh đã chơi rất kín kẽ, tưởng chừng như không một giọt nước nào lọt qua hàng phòng thủ dầy đặc, luôn rình rập với sát khí ngút trời.

Đúng lúc vô vàn khó khăn gian khổ đó, bản lĩnh thi đấu dạn dầy đã được khẳng định, tận dụng một cơ hội vô cùng nhỏ nhoi, một giây phút lơ là của đối thủ, mà đó lại là giây phút duy nhất trong cả ván cờ. Một con tốt duy nhất sang được sông. Để mặc trên người đầy thương tích, người chiến sỹ duy nhất đã lấy giọt máu cuối cùng để làm nên lịch sử. Điệp đại sư đã ghi bàn thắng vàng trong một khe quá hẹp.Nguyễn Việt Tuấn & Đỗ Văn Trường
0 - 2

Ở bàn 2, thành viên mới và cũng là niềm hy vọng của CLB, Đỗ Văn Trường , ông vua một khoảnh của làng cờ độ Nghĩa Tân, đã nhập cuộc với một thế trận cũng rất giang hồ nhằm làm cho Ngài Alex bất ngờ?!! Chẳng dè, ở bên kia chiến tuyến Sir Alex với bản lĩnh cao cường đã đưa toàn quân lao lên tiền tuyến. Lối đá tổng lực như bão táp của MU đã làm cho trận thế của VS chao đảo.

Sấm rung chớp giật liên hồi, bão táp rực lửa, nhìn sang trận địa đội nhà đỏ lực sát khí quân địch. Tưởng chừng như mảnh lưới quá mỏng manh của đội nhà đã tan nát. Xà ngang cột dọc rung lên bần bật. Toàn thể anh em CLB VS như ngồi trên chảo lửa, trái tim của các lãnh đội tưởng như ngừng đập.
May sao, đúng giây phút nguy nan nhất, bản lĩnh giang hồ của ông vua không ngai được phát huy cao độ. Giữa trùng điệp vòng vây, một mũi phản công bất ngờ tưởng như vô hại lại làm lưới của MU rung lên. Niềm vui vỡ òa trong bất ngờ, VS như được hồi sinh đúng lúc.

Minh Ngọc
27-05-2012, 10:53 PM
Phạm Cao Nghiên & Dương Đình Chung
2 - 0


Mặc dù khá sắc sảo trong các trận cờ giang hồ, nhưng vào những giải đấu lớn như thế này, Dương Đình Chung vẫn còn khá nhỏ bé. Với lợi thế tiên thủ, Phạm Cao Nghiên, với lối cờ bài bản, được nghiên cứu trận pháp kỹ càng đã dễ dàng đè nén áp bức dồn toàn bộ quân Xanh vào chân tường.

Cuối cùng, với cách điều quân đầy kinh nghiệm anh đã làm cho bàn cờ rực một mầu đỏ, bên xanh thậm chí chưa một lần đưa được bóng qua vạch giữa sân. Thất bại quá sớm của Chung đã làm cho đội VS lâm vào tình huống vô cùng nguy hiểm.

Đúng lúc này bàn bên cạnh Ngài Alex cũng đang chiếm thế thượng phong. Chỉ có bản lĩnh giang hồ cộng với may mắn, Trường Nghĩa tân mới cứu được cả đội thoát hiểm.


Nguyễn Duy Thái & Nguyễn Văn Thúy
1 - 1

Bàn cuối cùng, mà cũng là bàn kịch tính và có tính quyết định cục diện. “Mai Phương Thúy” có lẽ do mải đi thi Hoa Hậu nên có phần lãng cờ một chút. Nhập cuộc có phần hơi lúng túng trong khi bên kia lại chính là Thái quê Bác, vốn rất sắc sảo và tiến bộ rất nhanh chóng trong thời gian gần đây.

Có lợi thế tiên thủ cộng với một chút lúng túng của đối thủ Thái đã nhanh chóng khai cuộc ưu thế hơn nhiều tốt. Thật may cho VS, Thúy đã vô cùng dẻo dai chống đỡ và đưa được ván cờ về thế hòa với Pháo sỹ tượng bền chống mã hai tốt.

Chẳng ngờ Thái vô cùng sắc sảo trong cờ tàn đã làm cho khung thành của VS liên tục chao đảo. Đúng lúc nguy nan này, tin thắng trận của 2 bàn đầu đã là nguồn động viên vô cùng to lớn giúp Thúy chống đỡ dẻo dai tới tận phút cuối cùng.

Cuối cùng, sau muôn vàn gian khó anh em Việt Sơn đã có 3 điểm đầu tiên trong một trận cầu nghẹt thở.

Xin chúc mừng và cảm ơn anh em.

reporter
28-05-2012, 12:25 AM
Duy Thái này với Thái "quê Bác" hình như là 2 người khác nhau a Trí ơi. :D

Minh Ngọc
28-05-2012, 12:30 AM
Duy Thái này với Thái "quê Bác" hình như là 2 người khác nhau a Trí ơi. :D

Vậy à?
Thế mà mình cứ nhầm. Nhưng chắc không phải nhạc sỹ Duy Thái (Lời của Gió) rồi nhỉ?! :)) :))

trung_cadan
28-05-2012, 10:26 AM
Anh Trí thiếu cái chi tiết có ông lãnh đội đỏ mặt tía tai mắng mỏ đồng đội ngay lúc tiếng còi tan trận cất lên , he he !!!

Minh Ngọc
28-05-2012, 10:57 AM
Anh Trí thiếu cái chi tiết đỏ mặt tía tai mắng mỏ đồng đội ngay lúc tiếng còi tan trận cất lên , he he !!!

Cái này Trung nhầm rồi nhé. Anh đâu có mắng ai đâu.
Anh chỉ nói là may quá nhé. Họ có thể thắng đấy.

trung_cadan
28-05-2012, 11:00 AM
Hí hí , vâng không mắng , quả là may thật :D .

Giải đồng đội mới là số 1 , chả giải nào hay bằng , đầy đủ các thể loại kịch tính giật gân , lo lắng , vỡ òa , bất ngờ và cả đẳng cấp , hihi .

1 lần nữa chúc mừng 3 điểm của Việt Sơn !!!

kynhan
28-05-2012, 11:34 AM
Giải đồng đội thường có các trận thắng "một ly ông cụ" rất dã man.

Minh Ngọc
28-05-2012, 12:10 PM
Giải đồng đội thường có các trận thắng "một ly ông cụ" rất dã man.

Thế mới thấy Anh Em 2 cũng rất mạnh đấy chứ.
VS đã tập trung hết sức rồi mà vẫn phải nhờ đến thần may mắn đấy.

sytuco
28-05-2012, 12:21 PM
Chung thua "nhẹ" nhỉ .hôm nào rủ bạn đi cầm quân thay cho !

Minh Ngọc
03-06-2012, 09:56 PM
Vòng 2 TLKD

Việt Sơn - Kỳ Hữu 2:

3 - 0 (7 - 1)
http://nn1.upanh.com/b6.s27.d2/fcff491f7a328b25142e5428cc84a402_45636911.img5754.jpg (http://www.upanh.com/img_5754_upanh/v/5ru72cehetd.htm)

http://nn0.upanh.com/b6.s28.d3/8deb0272d0e24b53c4cea1530ce2a656_45636920.img5755.jpg (http://www.upanh.com/img_5755_upanh/v/aru1ccdh0vi.htm)

http://nn6.upanh.com/b2.s28.d2/cd1a27860e359ace25baccd8fbbf5af3_45636926.img5756.jpg (http://www.upanh.com/img_5756_upanh/v/erufdcdhftf.htm)

Phùng Quang Điệp - Bùi Đình Quang:
2 - 0.

1. P7+1 C2.3 2. H8+9 H8+7 3. P3+1 C8.9 4. H2+3 R9.8 5. R1.2 R8+4 6. C2.1 R8.6 7. R2+6 E3+5 8. R2.3 C9-1 9. E3+5 C9.7 10. R3.2 H2+4 11. R2+2 C7.6 12. P3+1 E5+7 13. H3+2 R6+4 14. C1.3 C6+8 15. A6+5 C6.9 16. C8-1 R6-6 17. R2.6 R1.2 18. R9.8 E7-5 19. C8+6 H7+8 20. R6.3 R6+6 21. C8.5 E7+5 22. R8+9 R6.8 23. K5.6 A6+5 24. R3.2 H8-7 25. H2+1 R8+1 26. K6+1 R8.3 27. H1+3 C3.7 28. R2+1 C7-2 29. R2-2 C7.6 30. R2.5

Nguyễn Thế Tuấn - Lê Trọng Vũ:
1 - 1

. P3+1 P3+1 2. H2+3 H2+3 3. R1+1 H8+7 4. E7+5 E3+5 5. H8+6 R9+1 6. P7+1 P3+1 7. R9.7 H3+4 8. C2+3 H4+3 9. C8.7 R1.2 10. E5+7 C2.3 11. C2-2 R2+6 12. H3+4 R9.4 13. H4-5 R2+2 14. H5+7 R2.4 15. R1.6 R4+7 16. E7-5 C3+5 17. R7+2 R4.6 18. H7+6 A6+5 19. C2.3 R6-4 20. H6+8 C8-1 21. R7-1 K5.6 22. R7.2 R6+5 23. K5+1 C8.9 24. R2+6 R6-7 25. C3+3 C9+5 26. P9+1 C9-2 27. H8-7 C9.3 28. R2-1 R6+1 29. P3+1 R6+5 30. K5-1 R6+1 31. K5+1 E5+7 32. C3.9 E7-5 33. R2.3 R6-7 34. C9.7 P9+1 35. P9+1 P9+1 36. P9.8 C3.8 37. H7+6 P9+1 38. E5+7 R6+6 39. K5-1 C8+5 40. E3+1 H7-8 41. R3.5 P9+1 42. R5.4 R6-5 43. C7.4 K6.5 44. H6+7 K5.6 45. H7-6 K6.5 46. H6+7 K5.6

Nguyễn Hồng Thanh - Nguyễn Nam Thắng:
2 - 0

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 H2+3 3. P7+1 P7+1 4. H8+7 H7+6 5. R1.2 C8.7 6. C8+4 E3+5 7. C8.5 H3+5 8. C5+4 A4+5 9. P5+1 R1.4 10. P5+1 R4+7 11. P5.4 R4.7 12. H7+5 R7-1 13. P4.5 P7+1 14. R9.8 P7.6 15. E7+5 R9+2 16. R8+6 P6.5 17. H5+3 R7.4 18. C5-2 K5.4 19. A4+5 C2.1 20. R2+6 C1+4 21. R2.7 C1.3 22. R7.6 R4-3 23. R8.6 A5+4 24. R6-3 C3+2 25. H3+4 R9-1 26. H4+6 C7.4 27. R6+4 K4.5 28. P5+1 A6+5 29. P5+1 E7+5 30. R6.5 K5.6 31. C5+4 R9.7 32. A5-4 R7+2 33. C5.2 C3.8 34. C2-6 R7+4 35. C2+2 R7.6 36. A6+5 R6-4 37. C2-2 C8+1 38. C2.4 R6.7 39. E5+3

Đỗ Văn Trường - Thịnh Văn Trung:
2 - 0

1. P3+1 C8.7 2. C8.5 H2+3 3. H8+7 P7+1 4. R9.8 P7+1 5. H2+1 R1.2 6. R8+4 C7-1 7. R1.2 H8+7 8. C2.3 R9+2 9. C3-1 P7+1 10. R2+8 P7+1 11. R2.3 P7+1 12. H1-3 A4+5 13. R3.4 H7+8 14. H3+4 R9.7 15. H4+2 P3+1 16. R4-3 H8-9 17. R4.7 E3+1 18. R7+1 C2+2 19. H2+4 R7.6 20. H4+6 R6.4 21. C5.6 C2.4 22. P7+1 R2.4 23. A6+5 H9+7 24. R7.8 H7+6 25. P7+1 H6+8 26. C6-1 H8+6 27. A5+4 C4.5 28. A4-5 R++1 29. C6+8

Minh Ngọc
03-06-2012, 10:35 PM
Vòng 2 TLKD
Việt Sơn - Kỳ Hữu 2:
Một ngày đẹp trời.

Trong khuôn khổ vòng 2 giải đồng đội TLKD đội Việt Sơn được quyền đi tiên gặp Kỳ Hữu 2. Vẫn biết đây là đối thủ vừa tầm với anh em Việt Sơn cộng với lợi thế đi tiên, Việt Sơn hẳn là sẽ có một chút ưu thế nhỏ.

Mặc dù vậy, Kỳ Hữu 2 với những gương mặt “mới” mà không mới của mình vẫn là đối thủ đáng gờm không dễ gì bị khuất phục.

Như thường lệ, ở bàn 1, Điệp Đại Sư lại xuất phát với phong thái bình ổn, dù được đi trước vẫn thủ trước công sau. Đối diện với anh là kỳ thủ Bùi Đình Quang vốn là kỳ thủ lâu năm với nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh giang hồ. Tuy nhiên lâu nay do bận công việc ít tham gia giải nên đao kiếm cũng có phần kém sắc.

Bị ru ngủ trước lối chơi lấy thủ làm công của Điệp DS, Quang vội vàng dâng ngay đội hình công gấp, lấy pháo sát sỹ rất mãnh liệt hòng phá tan hàng thủ vốn dầy đặc của bên đỏ. Chẳng ngờ, Điệp vốn là tay quá già dặn, hoàn toàn không bị ngợp trước sự tấn công bất ngờ của đối thủ, ngược lại lợi dụng ngay “chân tấn” còn chưa vững của Quang mà tung đòn độc. Một mặt ung dung lên sỹ thoái pháo đẩy lui sức công bên xanh một mặt chớp ngay thời cơ ăn mã.

Bị đánh bật khỏi chiến tuyến lại mất quân. Bên Xanh mất hoàn toàn phương hướng, trong lúc tang gia bối rối, bên xanh lại “đãng trí” để quên ngay con SH ở bờ Hồ mà chẳng khóa khoách gì. Điệp nhẹ nhàng dắt ngay con xe “êm như gió thoảng” lấy gọn 2 điểm trước sự bàng hoàng ngơ ngác của đối thủ. Ấy thế mà Đại sư vẫn chưa quên câu ru ngủ trước khi ra về: “ Úi giời, may mà bên ấy chủ quan mất không xe chứ không còn rắc rối to, mình lo quá!!!” Chắc là còn hy vọng đối thủ rủ vài trận độ chăng????

Minh Ngọc
03-06-2012, 10:35 PM
Chẳng kém cạnh gì, Hồng Thanh cũng tung ngay đòn sát thủ ngay từ đầu trận. Sau những trận đấu liên tiếp không thành công, có lẽ Thanh cũng đang rất khát khao một chiến thắng để giải tỏa nỗi niềm bức bối bấy lâu. Quả đúng là ngày đẹp trời khi mới ra quân đã có ngay ưu thế. Có lẽ do mới tham gia thi đấu Nam Thắng đã bị “khớp” trước đòn lạ của Hồng Thanh.

Có được cơ hội mười mươi, Thanh đi nắn nót từng nước một, không cho đối phương bất kỳ một cơ hội nào và chiếm trọn 2 điểm. Dường như đó là một tuyên ngôn rõ ràng: Điểm rơi phong độ lâu nay chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là …. Cơ mà HT có đẳng cấp gì không nhỉ?!!
Bàn cuối do Trường trấn thủ trước đối thủ vừa tầm vừa là đồng đội cũ Thịnh Văn Trung. Khai cuộc bên hậu đi khá nhuần nhuyễn và sắc sảo. Sau khai cuộc bên đỏ đã thất tiên. Tuy nhiên 2 bàn thắng của đồng đội đã làm tinh thần Trường phấn chấn hẳn, anh chủ động đổi quân nhanh chóng cân bằng thế trận, có thể hòa ngay khi cần thiết.

Có lẽ do đồng đội thua, cộng với chút nôn nóng, Trung , trong thế trận cân bằng, bất ngờ bất cẩn thúc tốt để lộ điểm yếu chết người bên cánh phải. Vốn dầy dạn kinh nghiệm giang hồ, Trường không có lý gì lại không chớp cơ hội trời cho ấy mà tung đòn hủy diệt. Ba ván thắng cho Việt Sơn khiến Kỳ Hữu 2 không còn gì để chiến đấu nữa.

Như vậy bàn cuối cùng giữa Tuấn và Vũ chỉ còn là thủ tục. Thấy đồng đội thắng giòn giã, Tuấn không vội gì công sát mà nhởn nhơ phi thắng tất hòa vừa thủ vừa rình cơ hội là xông lên. Vũ cũng không dại gì mất nốt điểm cuối cùng khi thấy quá ít cơ hội thắng nên ký biên bản hòa cờ. Khép lại một ngày chiến thắng đẹp như mơ của Việt Sơn.

“Thắng lợi tuy to lớn, nhưng mới chỉ bước đầu”

Xin chúc mừng và cảm ơn anh em.

Minh Ngọc
09-06-2012, 10:53 PM
Vòng 3 TLKD:

CLB Bộ Công An 3 - 0 CLB Việt Sơn (6-2):

Nguyễn Anh Quân 2 - 0 Phùng Quang Điệp:

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. C8.7 C2+4 6. H8+9 R1.2 7. R2+4 C2.7 8. E3+1 E3+5 9. P7+1 E5+3 10. C7+1 C7.3 11. H9+7 C8.9 12. R2+5 H7-8 13. R9+1 H8+7 14. R9.2 H7+6 15. H7+6 E3-5 16. R2+6 H6-4 17. H3+4 A4+5 18. A4+5 C9+4 19. H6+4 C9.7 20. R2-4 R2+5 21. H-+6 P3+1 22. R2.3 H3+4 23. H4+3 K5.4 24. P5+1 R2.4 25. R3.8 H++6 26. C5.6 A5+4 27. H3-4


Lê Hải Ninh 2 - 0 Nguyễn Thế Trí:

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 H3+2 6. H3+4 E3+5 7. H4+5 C8.9 8. R2+9 H7-8 9. H5-7 A4+5 10. H7-5 R1.4 11. P7+1 R4+6 12. P7+1 H2+1 13. R9+1 C2.3 14. C7+5 C9.3 15. E7+9 R4.5 16. H5+4 R5.4 17. R9.8 C3-2 18. H4+3 K5.4 19. A6+5 H8+9 20. C5.6 R4.3 21. C6-2


Hà Văn Tiến 2 - 0 Đỗ Văn Trường

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 R9+1 3. R1.2 H8+9 4. P7+1 C8.7 5. C8.7 E3+5 6. R2+7 C7+4 7. E3+1 R9.4 8. H8+9 R4+6 9. C7+1 C7.3 10. H9+7 P3+1 11. R2-3 H3+2 12. H7+9 P3+1 13. R2.7 A4+5 14. H3+4 P1+1 15. H9+7 E5+3 16. R7+1 R4.2 17. C5+4 C2.5 18. E7+5 R1.4 19. R9.7 H2+1 20. H4+6 R2-4 21. H6+7 R4+2 22. C5-2 R2-1 23. R+.9


Lưu Quang Tuyên 0 - 2 Nguyễn Thế Tuấn:

1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7 3. R9+1 R9+1 4. P3+1 P7+1 5. R9.3 E3+5 6. R3+3 H2+4 7. H2+3 P3+1 8. H7+8 H7+6 9. P7+1 R1.3 10. H8+9 E5+3 11. R3.4 H6-7 12. C2.1 E3-5 13. R1.2 C8+2 14. E3+5 R3+7 15. C8.9 H4+3 16. H9-8 H3+2 17. R4.8 C2.3 18. H3+4 R3-3 19. A4+5 C8.5 20. R8.6 R3+2 21. H4+6 R9.4 22. R6-2 R3-2 23. H6+7 R4+6 24. A5+6 R3-2 25. R2+6 R3+4 26. P5+1 C5.2 27. R2.3 R3.9 28. C1.3 H7-5 29. R3.5 C2+2 30. R5.3 C2.5 31. A6-5 P9+1 32. C3-2 H5+3 33. P9+1 H3+5

Minh Ngọc
09-06-2012, 11:35 PM
Vòng 3 TLKD:
Một ngày ảm đạm.

Vòng 3 đối với đội Việt Sơn quả thực vô cùng khó khăn gian khổ, bởi lẽ gặp phải "cường địch". Đội bạn có tới 5 "tướng" trong đội hình, với cả 4 kỳ thủ tham gia thi đấu đều đã được tung hoành trong giải A 1 toàn Quốc năm 2012, cộng với lợi thế tiên thủ, hiển nhiên Việt Sơn gặp khó khăn chồng chất.

Ở bàn 1: 2 đối thủ vốn đã quá quen với đuòng cờ của nhau. Với phong cách tấn công vũ bão như thường thấy, Anh Quân đưa ngay pháo vào đầu tung toàn quân tấn công. Đối nghịch với phong cách đó là cách chơi từ tốn dẻo dai hóa giải mọi đòn công để đưa về tàn và thắng bằng sự tỷ mỷ cẩn trọng của Điệp.

Thật không may, có lẽ hôm nay là ngày xấu trời của Việt Sơn, ngay từ khai cuộc anh đã tiện tay đi một nước yếu. Ngay lập tức đối thủ đã khai thác triệt để đưa ra đòn công sát, sau khi phế 2 binh, Anh Quân đã đưa cả 2 pháo của Điệp ra khỏi bàn cờ. Hai quân Mã quả là chân quá ngắn, dù có dẻo dai đến mấy cuối cùng cũng phải thúc thủ trước sức tấn công mãnh liệt của bộ ba Xe pháo mã.

Ở bàn 2: Mặc dù không phải là những người xa lạ, nhưng ai cũng biết Lê Hải Ninh bây giờ vốn không còn :"Là Ninh của ngày xưa nữa". Anh đã lột xác hoàn toàn. Và chắc chắn không chỉ có những lối chơi cờ giang hồ như mấy năm trước, đường cờ của anh đã được mài dũa chau chuốt hơn rất nhiều.

Và đương nhiên, lúc này là lúc Ninh sẽ đòi bằng được món nợ 2 năm trước khi thua Việt Sơn một cách tức tưởi. Ngay từ đầu trận Ninh đã chủ động chơi Pháo đầu tam binh đối bình phong mã. Có lẽ do nắm rõ đối thủ nên Ninh chơi ngay biến Pháo 8 -7 sớm.

Lúc này tôi cân nhắc khá lâu vì biết chơi biến Mã 3.2 yếu và dễ kém thế, hơn nữa cũng đoán là đối thú đã có sự chuẩn bị nên đã định không chơi. Tuy nhiên cho rằng sử dụng vẫn có hiệu quả và có kém thế cũng không nhiều. Và chính sai lầm đó đã phải trả giá, Ninh đã chơi chính xác tuyệt đối.

Trong thế trận yếu hơn, nhưng nhẽ ra có thể vãn hồi được thì lại tiện tay, "nghĩ nhiều biến rồi chọn biến thấp nhất". Quả là một ngày xấu trời, mình đã thua một ván nhanh nhất trong suốt mấy năm tham gia giải TLKD.

Minh Ngọc
09-06-2012, 11:55 PM
Bàn 3: Trường Nghĩa tân đã hoàn toàn gặp khó ngay khai cuộc khi gặp phải tài năng trẻ đang lên rất mạnh mẽ Hà Văn Tiến. Ngay trong khai cuộc Tiến đã chủ động công sát giành ưu thế tấn công.

Cũng không chịu lép vế, Trường chơi ăn miếng trả miếng ngay chứ không chịu ẩn nhẫn chờ thời. Thế trận bên hậu tưởng chừng như đã ổn định thì bất ngờ Tiến tung mã lên biên phế quân chẳng khác gì Thành Bảo gặp Triệu Quốc Vinh sau đó dùng 2 xe, pháo mã còn lại công phá dữ dội.

Mặc dù bị công sát mạnh, nhưng với lợi thế quân số. Trường hoàn toàn có thể chống đỡ hiệu quả đưa về cờ tàn bằng quân, hơn tốt, kém tượng. Tuy nhiên có lẽ trong lúc bối rối, anh đã đi quá nhanh và sót nước trầm trọng khiến thua cờ quá nhanh chóng. Bàn 2 và 3 biến đều khá phức tạp, trong khi để thua mà vẫn còn quá nhiều thời gian. Chắc chắn cả tôi và Trường đều sẽ phải rút kinh nghiệm về việc này.

Bàn cuối cùng có lẽ là bàn duy nhất 2 đối thủ chơi từ tốn thăm dò nhau. sau những nước đi khá chính xác của cả 2 bên, ván cờ trở nên khá cân bằng mà bên hậu dễ đi hơn 1 chút. Tuy nhiên do cả 3 bàn đều thất thủ nên Tuấn đã phá cờ xông lên và suýt nữa rơi vào bẫy phòng ngự phản công của Liu Wang Tuyen. Nhưng Lưu Q Tuyên cuối cùng vẫn là Lưu Q Tuyên khi anh đã nghĩ ra được cách thua mà khó ai có thể nghĩ ra được. Việt Sơn có đựoc một bàn danh dự duy nhất.

Thua trận trước một đối thủ quá mạnh cũng chưa hẳn đã là một thảm họa. Tuy nhiên sau trận này Việt Sơn có quá nhiều việc phải làm nếu muốn đi tiếp.

TienGM
14-06-2012, 11:51 AM
Bàn cờ của cháu nước thứ 22 không đi p5/2 mà nên đi xt.1 đấu xe thì cờ ưu thế lớn gần như thắng chặt đúng không chú MinhNgoc

Minh Ngọc
14-06-2012, 12:15 PM
Bàn cờ của cháu nước thứ 22 không đi p5/2 mà nên đi xt.1 đấu xe thì cờ ưu thế lớn gần như thắng chặt đúng không chú MinhNgoc

Chính xác là như vậy.
Đi P5/2 Trường có cơ hội nhẽ ra đi X2-5.
Trường cũng e ngại sau khi X2-5 X7t.1 đấu xe. Nhưng thực ra sau đó X5-3 đấu có thể chơi P5.2 vì tiến chưa lên sỹ nên xanh kịp đỡ và có ưu thế.
Dù sao thì Tiến khai cuộc ván cờ rất tốt và thắng xứng đáng.
Chỉ tiếc là Trường đã không tận dụng được sai sót của đối thủ.

Minh Ngọc
18-06-2012, 10:53 AM
Phùng Quang Điệp 2 - 0 Nguyễn Thị Kim Loan:

1. H8+7 P3+1 2. P3+1 H2+3 3. H2+3 R1+1 4. C2.1 C8.4 5. R1.2 H8+7 6. C8+4 H3+2 7. C8.3 E7+5 8. E7+5 A6+5 9. A6+5 R9.6 10. R9.6 H2+3 11. P3+1 C2+2 12. P3.2 R6+6 13. P2+1 R6.7 14. R2+2 R1.2 15. R6+4 C2+3 16. E5+3 R7.6 17. P2+1 C2.1 18. P2.3 C1+2 19. R2+7 R6-6 20. R2.4 K5.6 21. A5+4 R2+8 22. K5+1 R2-1 23. K5-1 P1+1 24. C1-1 R2.3 25. P3+1 H3+1 26. H7-9 P3+1 27. R6+1 R3.1 28. A4+5 H1+3 29. K5.4 R1.2 30. P3.4 K6+1 31. C1.4 A5+6 32. C4.7 C4.2 33. C7.6 R2+1 34. K4+1 C2+6 35. C3.4 K6.5 36. E3-1 R2.4 37. C4.2 C1-1 38. H3-4 R4.3 39. C2-3 P3.2 40. R6-1 R3-5 41. C2+1 P2.3 42. R6.3 P3+1 43. R3.8 R3.7 44. E1+3 R7.8 45. R8-3 R8+1 46. E3+1 C1.4 47. H4+6 R8+3 48. K4-1 R8+1 49. K4+1 P3+1 50. H6+7 R8-3 51. H7+6

Nguyễn Văn Thúy 2 - 0 Chu Thu Trang:

1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7 3. E7+5 E3+5 4. H2+1 H2+4 5. R1+1 R1.3 6. R1.6 R9+1 7. A6+5 R9.6 8. R9.6 C8-1 9. R++6 R6.7 10. P3+1 P7+1 11. C2.3 C8+6 12. R++1 R7.4 13. R6+8 H7+8 14. H7+6 P7+1 15. C3+7 E5-7 16. C8.2 P7+1 17. C2+2 P7.8 18. H6+5 C2.5 19. R6.2 H8-9 20. H5-3 A6+5 21. C2.5 K5.6 22. R2-6 R3+2 23. H3+5 R3.2 24. H5+3 H9-7 25. R2.4 C5.6 26. C5.3


Nguyễn Hồng Thanh 2 - 0 Trần Thị Hạnh:

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 P7+1 4. H8+9 H2+3 5. C8.7 R1.2 6. R9.8 C2+4 7. P7+1 E3+1 8. A4+5 C2.3 9. C7.6 R2+9 10. H9-8 R9+1 11. C6+5 C3.7 12. C6.3 C7-4 13. H3+4 R9.4 14. H4+5 H3+5 15. C5+4 A4+5 16. E3+5 R4+2 17. C5.2 R4+5 18. H8+7 C5+5 19. K5.4 C5.7 20. R2+4 C+-2 21. R2+1 E7+5 22. C2+3 C--2 23. R2+1 R4-2 24. E7+5 R4.3 25. H7-8 C++2 26. R2.5 E1-3 27. P9+1 R3+2 28. C2-8 R3-2 29. C2+5 C-+3 30. R5-1 R3.2 31. H8+6 C++1 32. C2-3 C+-2 33. R5+1 C--1 34. R5.7 R2.4 35. H6+8 R4.2 36. H8-7 R2-2 37. H7+6 C+.9 38. C2+6 C7-2 39. R7.4 P9+1 40. H6+5 R2.5 41. C2-3 C9-1 42. C2.9 P7+1 43. C9.5 K5.4 44. E5+3 C9.5 45. C5-2 C7.8 46. R4-3 C8+3 47. C5.6 R5.7 48. R4+1 P9+1 49. E3-5 P9+1 50. C6-1 C8+3 51. C6.2 P9.8 52. P5+1 P8.7 53. R4+2 R7.2 54. R4.6 K4.5 55. R6-3 R2.7 56. K4.5 A5-4 57. R6.9 A6+5 58. P9+1 A5-6 59. P9+1 A4+5

Nguyễn Tiến Cường 1 - 1 Nguyễn Thị Bình:

1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H2+3 3. H2+3 H8+7 4. C2+4 E3+5 5. C2.3 R9.8 6. H7+6 C8+2 7. H6+7 C2+2 8. R1.2 A4+5 9. C8.7 R1.2 10. H7+5 E7+5 11. C7+5 C2.1 12. E7+9 R2+7 13. H3-5 C8+2 14. R2+3 R8+6 15. C7.3 C1.5 16. P5+1 C5+4 17. A6+5 R8-4 18. C+-2 R8+1 19. C+.9 R2-4 20. C9.5 R2.5 21. C3.5 R8+2 22. P7+1 R8.5 23. P7.6 R+.4 24. R9.6 R4+4 25. A5-6 R5.7 26. C5-3 R7+3 27. C5.1

FGYan
18-06-2012, 12:03 PM
Ván của Loan, Hạnh và Bình thật đáng tiếc (đặc biệt Loan và Bình có thể thắng rõ)! Đội sư tử Hà Đông trải qua 3 mùa TLKĐ cọ sát đã trở nên rất nguy hiểm (2 anh Điệp và Cường hút chết nhé).

Minh Ngọc
18-06-2012, 01:09 PM
Ván của Loan, Hạnh và Bình thật đáng tiếc (đặc biệt Loan và Bình có thể thắng rõ)! Đội sư tử Hà Đông trải qua 3 mùa TLKĐ cọ sát đã trở nên rất nguy hiểm (2 anh Điệp và Cường hút chết nhé).

Điệp hút chết thì rõ rồi. Chứ bàn Cường - Bình thì chưa hẳn.
Cường đi sơ nước thoái mã cung nên hút chết, chứ cứ chơi bình thường thì ưu thế:

1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H2+3 3. H2+3 H8+7 4. C2+4 E3+5 5. C2.3 R9.8 6. H7+6 C8+2 7. H6+7 C2+2 8. R1.2 A4+5 9. C8.7 R1.2 10. H7+5 E7+5 11. C7+5 C2.1 12. E7+9 R2+7 13. C7.3 R2.7 14. C-.9

Changtraixula
19-06-2012, 12:38 AM
Một số hình ảnh Vòng 4
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2012

CLB Việt Sơn & CLB Hà Đông


http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/18/23/11/1340035917274418766_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1449980299)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/18/23/09/1340035780553880007_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1449979179)

Phùng Quang Điệp & Lê Kim Loan

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/18/23/10/13400358031582349670_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1449979351)

Nguyễn Văn Thúy & Chu Thu Trang

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/18/23/10/13400358301481255564_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1449979564)

Nguyễn Hồng Thanh & Trần Thị Hạnh

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/18/23/11/13400358601808320891_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1449979796)

Nguyễn Tiến Cường & Nguyễn Thị Bình

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/18/23/11/134003588923440027_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1449980061)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/18/23/14/1340036059490693635_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1449981646)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/18/23/22/13400365361665767505_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1449985602)

http://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/18/23/22/13400365611675454364_574_0.jpg (http://me.zing.vn/apps/photo?params=/dt/hung_namdong/apps/photo/album/photo-detail/id/1449985799)

Minh Ngọc
23-06-2012, 11:23 PM
Sau cơn mưa trời lại sáng.

Sau trận thua trước đội Bộ Công An, vòng này Việt Sơn tiếp các cô gái đến từ Hà Đông.
Phải nói là “bầy sư tử” này, trông rất xinh xắn dễ thương là vậy, thế nhưng mà ngồi trước bàn cờ thi đấu thì cũng dữ dằn khủng khiếp. Bởi thế mà trước trận đấu các kỳ thủ Việt Sơn luôn thận trọng và đầy quyết tâm.

Còn nhớ giải toàn Quốc bảng nữ vừa qua hai trong số 4 kỳ thủ nữ của Hà Đông là Chu Thu Trang và Nguyễn Thị Kim Loan đã làm mưa làm gió hạ bệ các kỳ thủ mạnh của TP Hồ Chí Minh, đưa Hà Nội lên ngôi cao nhất. Đấy là chưa kể họ đã từng chiến thắng các nam kỳ thủ mạnh của Hà Nội. Chính bởi thế sự lo ngại của anh em hoàn toàn có cơ sở.

Bước vào trận đấu, có lẽ tự tin nhất chính là Nguyễn Văn Thúy. Có câu:”Điếc không sợ súng” cấm có sai. Nhưng cũng chính nhờ sự tự tin đó mà ưu thế nhanh chóng về tay Thúy, cũng một phần là do anh được đi trước nữa. Sau màn “chào hỏi” bằng cách tiến 2 tốt, anh chợt nhớ tới Hồ Xuân Hương, nên “lúc xuất”, “chàng liền nhảy ngựa” luôn. Thu Trang cũng theo tay nhảy ngựa. Chẳng ngờ ngựa nhảy đúng chuồng cọp , Thúy nhanh tay tóm gọn nấu cao luôn. Chính nhờ có chiến thắng nhanh chóng trước kỳ thủ số 1 Hà Đông này mà đã giúp đồng đội có tinh thần vững, tự tin vượt qua hiểm nguy giành chiến thắng.

Bàn cuối cùng, Nguyễn Tiến Cường lần đầu tiên xuất trận nhưng cũng đã chiến đấu rất tự tin trước Đại tỷ Hà Đông Nguyễn Thị Bình. Sau khai cuộc được đi tiên có chút ưu thế nhưng không tận dụng được ưu thế mà lại tiện tay thoái mã cung làm tướng đỏ lập tức lâm nguy. Không bỏ lỡ cơ hội, Bình lập tức điều quân vây hãm bốn mặt khiến quân đỏ vô cùng khốn đốn. May sao trong lúc nguy nan Cường đã kịp phế xe đổi quân vừa đủ để đưa ván cờ về thế hòa cho dù có kém thế hơn một chút. Việt Sơn tạm dẫn 3-1.

Minh Ngọc
23-06-2012, 11:25 PM
Thoát được hiểm nguy, lại giành thắng lợi:

Mọi chuyện tưởng như khá “xuôi chèo mát mái” cho Việt Sơn, thì ai dè, ở bàn 1 niềm tin lớn của Đội là Phùng Quang Điệp bất ngờ gặp nguy hiểm trước Nguyễn Kim Loan. Quả đúng như dự đoán của chính anh trước trận đấu: “Các em này nguy hiểm lắm, tôi lo lắm ông ạ”. Mà nỗi lo ấy đã thành sự thật. Mặc dù vào khai cuộc Điệp chơi khá cẩn trọng, bài bản. Hai bên lúc đầu tương đối cân bằng. Kịch tính sảy ra khi chính Điệp đưa quân sang sông tổ chức vây bắt Mã của Loan, những tưởng bên xanh sẽ phải lo chống đỡ và rơi vào thế bị động, và như thế sẽ khá dễ dàng cho “tướng” Điệp. Ai ngờ, Loan lập tức bỏ mã dồn toàn bộ quân chủ lực sang cánh phải tấn công quyết liệt vào cánh yếu của Điệp. Có lẽ ít ai ngờ , một kỳ thủ nữ mà lại có thể chơi táo bạo mà cao tay đến vậy. Dường như khán giả khắp nơi cũng phải đổ xô lại để xem và bình phẩm ván cờ.

Quân xanh đã phản kích, vây hãm tướng đỏ như một sợi dây thừng siết chặt vào cổ. Có lẽ những khán giả tự tin nhất cũng khó tin là quân đỏ có khả năng thoát hiểm. Nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh dầy dạn, Điệp đã kiên nhẫn xoay chuyển dần thế trận. Đồng thời kín đáo giăng 1 bẫy cuối cùng. Và trong một ngày đầy may mắn anh đã thành công, Cả một đám dây thừng thít chặt cổ bỗng chốc được cởi tung như một nhà ảo thuật chính hiệu. Chiến thắng nhọc nhằn nhưng vô cùng quan trọng đã giúp Việt Sơn giành trọn 3 điểm quý giá.

Chiến thắng của đồng đội đã làm cho ván đấu của Hồng Thanh trước Nguyễn Thị Hạnh dường như giải tỏa được mọi áp lực. Mặc dù sau khai cuộc được đi trước Thanh đã bị phản tiên nhưng đã tự tin dần dần giải tỏa được áp lực bên xanh đưa về thế cờ tàn khá cân bằng với 1 chút ưu thế cho bên đỏ. Có lẽ do tâm lý đồng đội thua nên Hạnh đã mắc sai lầm và thua cuộc.

Việt Sơn đã giành chiến thắng trong một ngày đầy khó nhọc nhưng may mắn.

Minh Ngọc
23-06-2012, 11:27 PM
Vòng 5 TLKD:

Việt Sơn 1 - 2 (4-4) Hà Tây 1:

Phùng Quang Điệp 2 - 0 Dương Đình An:

1. P7+1 E3+5 2. E7+5 P7+1 3. H8+7 H8+7 4. H2+1 H2+4 5. R1+1 C8.9 6. R1.6 R9.8 7. C2.4 R8+1 8. A6+5 R1.3 9. R9.6 C9-1 10. R++4 P9+1 11. C8.9 R3.2 12. R+.8 R8.5 13. C9+4 C2.1 14. R8+4 H4-2 15. R6+7 C1-2 16. R6.8 R5.1 17. C9+3 R1-1 18. C4+6 C9+1 19. R8+1 C9-1 20. C4-2 A4+5 21. R8-3 C9.7 22. H1-3 H2+4 23. H3+2 R1.2 24. R8+4 H4-2 25. H2+1 H7+8 26. H1+2 H2+4 27. P1+1 H8+7 28. H2-3 H7-6 29. H3+2 H4+2 30. C4.7 H2+1 31. C7.8 H1+2 32. C8-1 A5+4 33. H2+4 K5+1 34. H4-5 K5-1 35. C8.6 C7.5 36. H5-4 C5.3 37. C6.5 K5.4 38. H7+8 A4-5 39. C5.6 H6+4 40. H4-6 H4-6 41. P5+1 K4.5


Nguyễn Thế Tuấn 1 - 1 Nguyễn Văn Tuấn:

1. P3+1 H2+3 2. H2+3 R1+1 3. E7+5 E7+5 4. P7+1 H8+6 5. H8+7 P7+1 6. P3+1 R9.7 7. H3+4 R7+4 8. C2.4 P3+1 9. P7+1 R7.3 10. R1.2 H3+4 11. H4+6 R3.4 12. R2+4 H6+7 13. R2.5 H7+5 14. H7+8 R4+4 15. C8.6 R4.6 16. C4.2 R1.3 17. R9.7 R3+8 18. E5-7 R6-2 19. A6+5 R6.9 20. C2+4 R9.7 21. E7+5 R7-3 22. C6+4 R7-2 23. H8+9 R7.3 24. H9-8 P9+1 25. C6-1 P9+1 26. R5.4 R3+3 27. P5+1 H5-7 28. C2.5 A4+5 29. R4+2 H7+8 30. C5-1 R3+2 31. R4.7 R3-3 32. H8+7 H8+6 33. C6-4 P9.8 34. C5.9 C2.1 35. C9.8 C1.2 36. P9+1 E5+3 37. H7-5 C8.9 38. H5+3 C9+3 39. C8-1 C9.5 40. C8.2 H6-8 41. H3-2 C2+3 42. C6+3 E3-5 43. H2-4 C2-4 44. P9+1 C2.4 45. C6+2

Minh Ngọc
23-06-2012, 11:29 PM
Đỗ Văn Trường 0 - 2 Trần Thăng:

1. P3+1 P3+1 2. C8.7 E7+5 3. H8+9 H2+3 4. R9.8 R1.2 5. C2.5 C2+4 6. H2+3 A6+5 7. R1.2 H8+6 8. A6+5 R9.8 9. P9+1 C8.7 10. R2+9 H6-8 11. E3+1 H8+6 12. C5.6 H3+4 13. E7+5 R2+2 14. C6+2 P7+1 15. C7.6 P7+1 16. E1+3 H4-6 17. E3-1 C2+1 18. E1-3 P5+1 19. H3+2 H++8 20. C+.8 C2.3 21. R8.7 C3.2 22. R7.8 C2.3 23. C8+2 R2.4 24. C8+3 H8+6 25. H9-7 P3+1 26. R8+6 H++8 27. P7+1 C7+6 28. H7+9 C7.6 29. E5-7 R4+3 30. H2+3 H6+7 31. R8.3 E5+7 32. R3.2 H8+7 33. C6.4 R4.3 34. C8-3 C3.2 35. E7+5 R3.1 36. C8.3 C2.6 37. A5+4 R1+2 38. C3-5 R1.5 39. A4+5 R5-1 40. K5.4 R5.7 41. C3.2 C6.7 42. C2.1 R7.9 43. C1+5 P1+1 44. R2+3 A5-6 45. C1+3 E7-5 46. C1.4 P5+1 47. C4.6 K5+1 48. C6-9 C7-4 49. R2-1 K5-1 50. R2+1 K5+1 51. R2-5 P5+1 52. R2.4 R9.7 53. E3+1 R7.9 54. E1-3 C7.3 55. R4.7 P5.4 56. E3+5 R9.5 57. E5-3


Dương Đình Chung 1 - 1 Đỗ Quốc Sơn:

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1 3. R1.2 R9.8 4. H8+9 H2+3 5. P3+1 P1+1 6. C8.7 H3+2 7. R9+1 E3+5 8. R2+6 R1+3 9. R9.6 A6+5 10. H3+4 H2+1 11. R6.8 H1+3 12. R8+6 P1+1 13. C5.6 P1+1 14. H9-7 R1+2 15. H4+3 R1.4 16. A6+5 P3+1 17. P7+1 R4.3 18. E7+5 R3+1 19. R8-3 C8.9 20. R2+3 H7-8 21. H3+1 H8+9 22. R8.7 R3-1 23. E5+7 P9+1 24. P5+1 H9+8 25. C6.4 H8+9 26. E7-5 H3-2 27. E3+1 H9-8 28. C4+1 P9+1 29. E5+7 H8+7 30. H7+5 H7+9 31. C4+1 P9.8 32. P5+1 H2+3 33. P5+1 P8.7 34. C4.6 H9-7 35. H5+3 H3-4 36. H3+5 H4-5 37. E7-5 P7.6 38. H5-6 H5+3 39. H6+7 P1.2 40. H7+5 P6.5 41. E5+7 K5.6 42. K5.6 H3-2 43. E7-5 P2.3 44. K6.5 H2+3 45. E5+7 H3+1 46. E7-5 H1+2 47. K5.6 H2-4 48. H5-3 P3+1 49. H3+4 P5+1 50. E5-3 H4+2 51. H4-6 P5.4 52. H6-4 P3+1 53. K6.5 P3.4 54. E3+5 P-.5 55. E5-3 P5.6 56. E3+5 H2-1 57. H4+6 E5+3 58. E5-3 A5+4 59. H6+4 H1+3 60. A5+6 E3-1 61. A4+5 P6.7 62. H4-3 H3-4 63. E3+5 H4-5 64. H3-5 H5+7 65. E5+3 P4.3 66. H5+7 H7+9 67. E3-5 H9+8 68. K5.6 P7.6 69. E5-3 H8-7 70. K6.5 H7+5 71. K5.4 P3.4 72. H7-8 P4.3 73. H8+7 K6.5 74. H7-8 H5+7 75. K4.5 P6.5 76. K5.6 H7-5 77. H8-9 P3.2 78. H9+8 H5+3 79. H8+7 P5.4 80. H7+5 P4.5 81. K6.5 K5.6 82. H5-7 P5.4 83. E3+1 P2.3 84. E1-3 P3.4 85. E3+1 P-+1 86. A5+6 H3+5 87. H7-5 H5+7 88. H5-4 H7-9 89. H4+2 E1-3 90. H2+4 H9+8 91. H4-2 H8-7 92. H2+3 H7+6 93. H3-4 H6-5 94. A6-5 H5-3 95. H4+6 K6.5 96. K5.4 H3-4 97. A5+6 H4+5 98. H6-8 H5+3 99. H8+7 H3-4 100. H7-8 P4.3 101. K4+1 H4+6 102. H8+7 P3.4 103. H7-5 P4.3 104. H5+7

Minh Ngọc
24-06-2012, 01:01 AM
Cuộc chiến nhọc nhằn, gian nan phía trước:

Nhìn qua cuộc diện bảng đấu. Ai cũng thấy rõ bảng B là bảng “Tử thần”, mà trong đó Việt Sơn gặp Hà Tây1 là cuộc đối đầu mang tính cạnh tranh trực tiếp và đầy nhiệt ngã.
Và trận chiến thực tế đã diễn ra đúng như mọi người suy nghĩ. Căng thẳng và khốc liệt.

Ở bàn đầu Tướng Điệp đi trước gặp tiểu tướng Dương Đình An. Rõ ràng chiến thuật của Hà Tây 1 là tập trung lực lượng cho bàn tá và niềm hy vọng lớn của họ nằm ở bàn của Liễu Đại Thăng và âm tàng lão quái Quốc Sơn.

Với kinh nghiệm vượt trội, cộng với lợi thế tiên thủ, Tướng Điệp đã dễ dàng giành ưu thế ngay từ khai cuộc, không có quân nào của bên xanh lên được đến hà, và khi quân mã đầu tiên vượt được sông thì quân xanh cũng kém tới cả đàn tốt. Công việc của An có lẽ chỉ là kéo dài thời gian để giữ tinh thần cho đồng đội mà thôi. 2 điểm cho Việt Sơn.

Ở bàn 3 cuộc chiến giữa hai người đồng đội cũ là Đỗ Văn Trường và Trần Thăng diễn ra khá căng thẳng. Mặc dù được đi trước nhưng có lẽ do tâm lý có phần e ngại đối thủ nên Trường đi khá nhiều nước khá bị động và để đối phương khai thác tiến lên đè nén. Có lẽ, trong ván cờ này, khai cuộc Trường đã sử dụng nước đi voi nhiều nhất trong tất cả các ván cờ của Việt Nam cũng như thế giới. Tận dụng tình thế này, Liễu Thăng đã thực hiện hàng loạt nước đổi quân chiến lược đưa về cờ tàn với 1 chút ưu thế nhỏ và dành chiến thắng, cân bằng tỷ số cho Hà Tây.

Minh Ngọc
24-06-2012, 01:19 AM
Tỷ số trở về cân bằng, mọi ánh mắt lại đổ dồn về 2 cặp đấu bàn 2 và 4.

Bàn hai là cuộc đối đầu giữa hai kỳ thủ cùng tên Tuấn là Nhất Tuấn của Việt Sơn và Văn Tuấn của Hà Tây, tức Tuấn Thủ Lệ. Cả hai cùng vào cuộc cẩn trọng và chặt chẽ. Vì thế khai cuộc và trung cuộc khá cân bằng, Nhất Tuấn chỉ còn 1 chút ưu thế nhỏ do lợi thế đi tiên còn giữ được tới tàn cuộc, cuối cùng còn 2 pháo mã 2 tốt sỹ tượng bền đối bên xanh 2 pháo mã tốt sỹ tượng bền. Tuy nhiên trong một phút lơ đãng bên đỏ đã để mất quân tốt quý giá, cuối cùng ván cờ kết thúc hòa sau một cuộc chiến đầy gian khổ.

Bàn 4 là cuộc đối đầu giữa Âm tàn lão quái Đỗ Quốc Sơn với Dương Đình Chung. Mặc dù có lợi thế tiên thủ, và khai cuộc khá bài bản, nhưng do đối phương chống đỡ đầy kinh nghiệm nên cuối cùng Chung đã không còn giữ được tiên thủ, thế trận sau khai cuộc trở nên hoàn toàn cân bằng. Nhưng cũng chính từ đây nhờ kinh nghiệm ma quái trong tàn cuộc mà Lão quái đã nhanh tay bắt hơn 2 tốt và một tượng của đối thủ. May sao, Dương Đình Chung cũng đã vô cùng kiên cường và nhẫn nại. Trải hơn trăm nước cờ tàn không sai sót. Cuối cùng cũng đã giữ được một trận hòa.

Với lợi thế đi tiên, nhưng Việt Sơn đã không tận dụng hết được ưu thế, kết thúc với tỷ số hòa. Đồng nghĩa với việc mất 2 điểm. Đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Changtraixula
02-07-2012, 07:57 PM
Tường Thuật Vòng 6
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2012

CLB Tây Sơn & CLB Việt Sơn
3 - 0 ( 5 - 3 )

Nguyễn Khánh Ngọc 2 - 0 Phùng Quang Điệp

"1. P3+1 H2+3 2. P7+1 C8.7 3. H8+7 P7+1 4. H2+1 P7+1 5. C8+2 H8+9 6. E3+5 H9+7 7. C2+5 R9+2 8. C2.7 C7-1 9. C7+1 R9.3 10. C7.8 P3+1 11. P7+1 R3+2 12. H7+6 R3.4 13. H6-7 R1+1 14. A4+5 C7.3 15. R1.4 H7+6 16. C-.5 E7+5 17. H7+8 R4.3 18. C5.3 H6+5 19. E7+5 R1.2 20. H1+3 R3.2 21. H8-7 R++2 22. R9+2 P5+1 23. R4+4 R+.3 24. K5.4 A6+5 25. R4.7 R3-1 26. E5+7 C2.3 27. H7+6 R2+2 28. E7-5 R2.6 29. A5+4 R6+4 30. K4.5 C++4 31. H3-2 R6+1 32. H6+8 C+-2 33. H2+3 R6-2 34. H3-2 R6.5 35. R9.6 R5.2 36. H8+7 R2-4 37. C3+3 R2+1 38. H2+4 R2.3 39. R6+6 R3.7 40. C3.1 E3+1 41. H7-6 E5+7 42. R6.7 E7-9 43. H6+5 R7-1 44. R7-1 R7.6 45. A6+5 E9+7 46. H5-6 R6+4 47. R7.9 R6.1 48. R9.3 C3.2 49. R3-1 R1.9 50. H6+8 R9.6 51. R3.1 K5.6 52. R1.5 C2+3 53. E5+7 R6-2 54. H4+3 C2-1 55. A5+4 C2.4 56. H3+5 C4-4 57. H8+6 A5+4 58. H5-6 A4-5 59. R5.9 R6+2 60. R9.6 E7-5 61. A4-5 R6-2 62. R6.5 E5-3 63. H6+5 K6.5 64. H5+7 R6-2 65. R5.2 A5-6 66. E7-5 R6.3 67. H7-5 R3.5 68. H5-3 A6+5 69. R2.7 E3+1 70. H3+2 R5.8 71. A5+6 A5-6 72. R7.5 A4+5 73. R5.9 A5-4 74. H2-4 R8.6 75. R9.5 A6+5 76. H4+6 R6.4 77. E5+7 E1-3 78. R5.1 R4.5 79. K5.4 A5+4 80. R1+3 K5+1 81. R1.4 R5+1 82. H6+8 E3+1 83. R4-4 K5-1 84. H8+9 A4+5 85. H9-7 K5.4 86. H7-9 R5.1 87. H9+7 R1.3 88. H7-9 R3+2 89. R4.8 K4.5 90. R8.2 A5-6 91. R2.5 A6+5 92. R5.2 R3+4 93. K4+1 R3-1 94. K4-1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="187">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Nguyễn Trọng Hùng 1 - 1 Đỗ Văn Trường

"1. H2+3 P7+1 2. P7+1 H8+7 3. H8+7 H2+1 4. E3+5 R1+1 5. C8.9 P3+1 6. R9.8 R1.3 7. P7+1 R3+3 8. H7+6 P1+1 9. R8+4 C2.3 10. H3-5 E7+5 11. C9.7 R3.4 12. C7.6 H1+3 13. C6+3 H3+2 14. E5+7 C8+3 15. E7+5 P7+1 16. H6-7 P7+1 17. R1.3 H7+6 18. P5+1 H2+3 19. C2.7 C3+5 20. H5+7 C8+2 21. P5+1 H6+8 22. H7+6 P5+1 23. R3+3 C8+2 24. E5-3 C8.9 25. R3+1 R9.8 26. H6-4 H8+9 27. H4+5 A6+5 28. C6-3 R8+6 29. C6.5 R8.5 30. H5+3 R5.7 31. R3-1 H9-7 32. C5.9 H7+8 33. A6+5 H8-9 34. C9+3 H9-8 35. C9.5 C9-4 36. E7-5 C9.4 37. H3+2 H8-7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="74">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 37: 2eak4/4a2H1/4e1h2/

Nguyễn Trường Sơn 2 - 0 Nguyễn Nhất Tuấn ( Hết time )

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 C8+4 4. P7+1 P7+1 5. H8+7 C2.5 6. A4+5 H2+3 7. R9.8 R1.2 8. C8+4 A4+5 9. H7+6 R2+2 10. E3+1 C8-3 11. C5.7 E3+1 12. P3+1 P7+1 13. E1+3 P5+1 14. C8-1 P5+1 15. P5+1 H3+5 16. H6+5 H7+5 17. R2+5 H5-7 18. R2.3 C8.5 19. E3-5 C-+3 20. C7.8 R2.4 21. C-+2 C+.2 22. R8+4 E7+9 23. R3.5 R8+6 24. H3+4 R8+3 25. A5-4 R4.6 26. H4-3 R8-6 27. C8.6 R6.4 28. A6+5 C5-1 29. H3+4 H7+5 30. R8+5 A5-4 31. R5+1 R8.5 32. H4+5 R4+2 33. R8-2 E1-3 34. R8.7 R4-1 35. H5-4 E9-7 36. R7+2 C5.9 37. R7-2 C9+4 38. R7.3 A4+5 39. R3-4 C9+3 40. E5-3 E7+5 41. E7+5 C9-5 42. R3+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="83">
<param NAME="controlpanel" VALUE

Nguyễn Anh Tú 0 - 2 Nguyễn Hồng Thanh

1. C2.6 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. P3+1 C8.9 4. H8+7 P3+1 5. C8+4 H2+3 6. C8.3 R1.2 7. R1.2 E7+5 8. R2+9 H7-8 9. R9.8 C2+4 10. E7+5 H8+6 11. C3+3 A6+5 12. P7+1 P3+1 13. E5+7 H6+7 14. C3.1 C2.3 15. R8+9 H3-2 16. E3+5 H2+3 17. C6+4 H7+5 18. P5+1 H5-3 19. C6.1 P5+1 20. C-.2 A5+6 21. P5+1 H++5 22. H7+5 H5+4 23. A6+5 C9.7 24. H3+4 H4+3 25. K5.6 C3.9 26. H5+4 C9+3 27. K6+1 H-+2 28. C2.5 E5+3 29. H-+6 C7-1 30. A5+6 C9-3 31. C5-3 C9.1 32. P3+1 C1.4 33. A6-5 C7.4 34. C1-3 C+.1 35. H6+5 C4.5 36. H5+7 C5.4 37. H4+5 A4+5 38. H5-7 K5.4 39. H-+6 H2+3 40. K6-1 C1.5 41. H7+9 C5.9 42. H9-8 H-+2 43. C1.6 K4.5 44. C6-5 H2-3 45. C6+5 H-+2 46. C6-5 H3-4 47. K6.5 H4+2 48. C6.7 H--4 49. C7.6 C9.5 50. H8-6 H4-5 51. P3.4 H5+6 52. H--5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="88">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Minh Ngọc
10-07-2012, 07:09 AM
Vòng 7 TLKĐ 2012


Việt Sơn 3 - 5 Quang Trung 1

Phùng Quang Điệp 0 - 2 Vũ Huy Cường

VALUE="1. P7+1 C2.3 2. C8.5 C8.5 3. C5+4 A4+5 4. E3+5 H8+7 5. C5-2 R9.8 6. H2+4 H7+5 7. C5+3 E3+5 8. R1.2 R8+4 9. C2.1 R8.4 10. R9+1 P3+1 11. R2+4 H2+4 12. R9.8 P3+1 13. R2.7 H5+3 14. R7.4 R1.4 15. A6+5 H4+5 16. R4+2 R++2 17. R8+5 R+.1 18. H8+9 P1+1 19. C1.2 R1.4 20. A5+6 R+-1 21. P3+1 P1+1 22. C2+2 R+-2 23. R8-1 R+.1 24. P5+1 C3+1 25. R4-1 P1+1 26. P5+1 H5-3 27. H9-8 C3+6 28. R8+3 C3-3 29. E5+7 R4.2 30. R8+1 H--2 31. P5.6 P1.2 32. P6.7 R1+6 33. E7-5 R1.2 34. K5+1 P2+1 35. H4+5 P2.3 36. H5-7 R2-2 37. H7-6 R2.4 38. H6+4 R4-1 39. P7+1 H2+4 40. P7.8 H4+5 41. C2+1 H5+4 42. R4-1 C3.9 43. H4+2 R4+3 44. C2.5 K5.4 45. H2+4 H4+3 46. K5.4 R4-3 47. A4+5 R4.5 48. R4+2 H3-2 49. E5+7 C9.8 50. C5.2 H2+3 51. P8+1 K4.5 52. C2-1 P9+1 53. P8+1 P9+1 54. C2+5 C8-4 55. A5+4 C8.6 56. E7-5 C6+4 57. A4-5 H3-4 58. R4-2 H4+5 59. K4+1 H5+3 60. K4-1 R5+2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="120">


Nguyễn Thế Trí 1 - 1 Lưu Khánh Thịnh

" VALUE="1. C2.6 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. P7+1 C8.9 4. P3+1 H2+1 5. H8+7 R1+1 6. C8.9 R1.4 7. R9.8 P1+1 8. H3+4 R8+4 9. H4+5 H7+5 10. R8+7 C9.5 11. C6.5 R4+2 12. R1+2 H5+4 13. C5+5 H4+3 14. R1.7 E7+5 15. R7+1 P7+1 16. P3+1 R8.7 17. E3+5 R7.5 18. A6+5 A6+5 19. P5+1 R5+1 20. C9+3 R5-1 21. P9+1 R4+5 22. C9+1 P9+1 23. R7-1 R4-2 24. R7.9 P3+1 25. C9.2 P3+1 26. P9+1 R5-1 27. C2+1 R4.8 28. C2.3 R5.7 29. C3.1 R8-4 30. C1+1 R8.9 31. C1.2 R7.8 32. C2.3 E5-7 33. C3-1 R8.7 34. C3.2 R7.8 35. C2.3 R8.7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="70">>Nguyễn Hồng Thanh 1 - 1 Trần Quang Chiến

" " VALUE="1. C2.6 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. P7+1 P7+1 4. H8+7 H2+1 5. E3+5 R1+1 6. C8+2 R1.3 7. R9+2 P3+1 8. P7+1 R3+3 9. H7+6 C2.3 10. P3+1 P7+1 11. C8.3 E7+5 12. A4+5 C8-1 13. C6.7 C3+5 14. R9.7 R3+3 15. H6-7 H1+3 16. R1.2 C8.3 17. R2+9 H7-8 18. C3.7 H3+5 19. C7.5 H5-3 20. C5.7 C3.9 21. P5+1 H8+7 22. H7+5 H7+6 23. H5+3 C9.1 24. H++4 C1+5 25. H4+3 K5+1 26. H-+2 H6-7 27. C7-1 C1.2 28. C7.3 C2-5 29. C3+3 C2.7 30. C3+2 P1+1 31. H2+3 P1+1 32. C3.2 E5+7 33. P1+1 E3+5 34. C2-3 P1.2 35. P5+1 P5+1 36. C2.5 K5.4 37. C5.6 A4+5 38. P1+1 P9+1 39. C6.1 H3+4 40. C1-4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="79">Nguyễn Thế Tuấn 1 - 1 Nguyễn Thanh Tùng

" VALUE="1. P7+1 H8+7 2. H8+7 R9+1 3. E3+5 E3+5 4. R9+1 R9.4 5. P3+1 R4+3 6. H2+3 P3+1 7. P7+1 R4.3 8. H3+4 H2+3 9. R9.6 A4+5 10. C2.4 P7+1 11. P3+1 R3.7 12. R1.3 R7+5 13. E5-3 R1.4 14. R6.3 H3+4 15. H4+6 R4+4 16. H7+8 R4.7 17. R3+4 E5+7 18. C4.3 E7-9 19. C8.5 C8+2 20. A6+5 C2.5 21. C3+4 C5+4 22. K5.6 P1+1 23. H8+6 K5.4 24. C5.6 C5.4 25. K6.5 P5+1 26. H6+8 K4.5 27. C6.5 C8-2 28. H8+7 C4-5 29. H7-6 C4+1 30. C5.9 C8+2 31. C9.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="61">

trinhson
08-09-2012, 12:13 AM
Đỗ Văn Trường mấy năm cờ tiến nhanh nhỉ. Nhớ ngày trước mình chơi cờ hắn chỉ dám ngồi xem nhưng ngày đó mình đã thấy 'khiếu cờ' của hắn. Cờ Trường giờ top bao nhiêu ở HN hả các bác?