PDA

View Full Version : Kỳ đài Sông Hàn Kỳ Nghệ lần 4leanhvu_dn
24-06-2012, 04:41 PM
Trận công đài lần thứ 4 diễn ra giữa 2 kỳ thủ :
Thủ Đài : Trịnh Hồ Quang Vũ
Công Đài : Phan Minh Hiếu
Sau khi đả bại kỳ thủ Si La tuần vừa rồi liệu lần này anh có thể chịu được nhiệt của sức nóng từ kỳ thủ Phan Minh Hiếu hay ko ??? :loaloa1
Từng vô địch và á địch giải TP ĐN nhiều lần ......
Kính mời quý kỳ thủ cùng xem...
http://no2.upanh.com/b5.s26.d1/45b482a253e2ce09d9194ee7087ade0b_46512352.dsc00105.jpg

leanhvu_dn
24-06-2012, 04:52 PM
Thế trận : Trung Pháo quá hà xa đối bình phong mã bình pháo thí xa
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 R1+1 8. H7+6 R1.6 9. H6+5 H7+5 10. P5+1 R6+3 11. C5+4 H3+5 12. R3.5 C2.5 13. E7+5 C9.5 14. R5.7 R6+4 15. A6+5 C++5 16. K5.6 C-.4 17. C8-1 C5.3 18. R7.5 A6+5 19. C8.4 R8+7 20. H3+5 R8.4 21. K6.5 R4-1 22. C4+4 R4.5 23. R5.6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="45">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 23: 2eak1e2/3ca4/9/p2R4p/5Cp2/2P1P4/P3r1P1P/2c6/4A4/R3KAE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>
http://no5.upanh.com/b3.s28.d3/73502c8b62dd28ff8d79c422d1d6ea55_46512295.dsc00111.jpg
http://no4.upanh.com/b1.s1.d4/144a07a2a46854c5ccd5670d399583b2_46512374.dsc00108.jpg

leanhvu_dn
24-06-2012, 05:37 PM
Do tính sai nước trước, nước sau....
Nên Quang Vũ thua non.............
Xin chúc mừng kỳ thủ Phan Minh Hiếu
http://i1075.photobucket.com/albums/w421/leanhvu_dn/002.jpg

leanhvu_dn
24-06-2012, 05:41 PM
Sau trận công đài Kỳ thủ Bùi Quốc Khánh đánh đồng loạt giao lưu cùng các thành viên CLB
http://i1075.photobucket.com/albums/w421/leanhvu_dn/003.jpg

leanhvu_dn
24-06-2012, 06:09 PM
Minh Anh Tiên thắng Bùi Quốc Khánh
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1+1 R9.8 4. R1.6 R8+4 5. H8+7 H2+3 6. C8+2 P3+1 7. R6+5 E3+1 8. C8.3 H3+4 9. R6+1 C2.3 10. C3+3 A4+5 11. R6.7 H4-3 12. C3.7 R1.3 13. C7.8 P3+1 14. R9.8 P3+1 15. C8+2 R3+3 16. C8.9 K5.4 17. H7-9 R8.4 18. A4+5 R4+4 19. R8+9 K4+1 20. C5.4 R4.1 21. C4+6 A5+6 22. R8-1 K4+1 23. R8-4 K4-1 24. C9.3 C5.3 25. R8+4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="49">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 25: 5aC2/1R1k1C3/e1c2a3/p1r1p1p1p/9/9/P1p1P1P1P/6H2/r3A4/2EAK1E2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>
Huỳnh Viết Tư Tiên thắng Bùi Quốc Khánh
<applet codeBase="http://www.clubxiangqi.com/viewer" height="280" archive="coffeecc.jar" width="370" code="coffeecc.class">
<param NAME="gameinfo" VALUE="">
<param NAME="redplayer" VALUE="Red">
<param NAME="blueplayer" VALUE="Blue">
<param NAME="ply" VALUE="9">
<param NAME="blackplayerkind" VALUE="0">
<param NAME="copyright" VALUE="0">
<param NAME="pieceimage" VALUE="piecesmall.gif">
<param NAME="sound" VALUE="off">
<param NAME="startbutton" VALUE="0">
<param NAME="redplayerkind" VALUE="0">

<param NAME="fen" VALUE="rheakaehr/9/1c5c1/p1p1p1p1p/9/9/P1P1P1P1P/1C5C1/9/RHEAKAEHR w - - - 1">
<param NAME="movefirst" VALUE="red">
<param NAME="movelist" VALUE="1. C8.5 C2.5 2. H8+7 H2+3 3. P3+1 R1.2 4. C2.4 R2+5 5. R9+1 R2.7 6. H2+3 C8+4 7. R9.6 R9+2 8. P7+1 R9.6 9. A4+5 C5-1 10. R1.2 R7+1 11. H3-1 C8.5 12. H7+5 C5+5 13. K5.4 H8+9 14. R6+2 A4+5 15. C5.7 P5+1 16. C7+1 P5+1 17. R2+4 R7+2 18. C7-2 R6+5 19. A5+4 R7.3 20. A4-5 R3-3 21. R6.5 P5+1 22. R2.7 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="43">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 22: 2e1kae2/4a4/2h5h/p1p3p1p/9/2R6/P3p3P/9/4A3H/2EA1KE2 b - - - 1
// movefirst for this fen: blue
</applet>
Kết quả Khánh thắng 3 thua 2
http://no4.upanh.com/b6.s1.d4/eddd1c100d4c5ac4da20ad9dc3c62b17_46514494.dsc00076.jpg
:chaochao:chaochao:botay:botay

leanhvu_dn
24-06-2012, 06:10 PM
http://i1075.photobucket.com/albums/w421/leanhvu_dn/001.jpg
Phần thưởng dành cho 2 kỳ thủ thắng cuộc..........