PDA

View Full Version : Kỳ đài CLB Sông Hàn Kỳ Nghệ lần 9leanhvu_dn
26-08-2012, 04:41 PM
Chiều nay tại CLB Sông Hàn Kỳ Nghệ diễn ra trận công đài giữa 2 kỳ thủ :
Công Đài : Đỗ Văn Thảo
Thủ Đài : Lê Minh Anh
http://nq2.upanh.com/b2.s29.d1/60b903607d43c3709acbdfdf4510fd76_48515102.dsc0480.jpg
Thế trận : Khởi Mã Cuộc
http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=H8x7P7x1R9x1H8x7R9z6A6x5R6x3C2z6P3x1H7x6R6z8H2x3P3x1H6x7H2x3C6x4P7x1E7x5P7x1P3x1R8z3C6z1C8x1R1z2C8z3C8z7P3z4C7x4C2x5C1z3C2z7C3y4R3y1C3x5R1x1R2x9R1z9R9z6R3z4~~&StartPos=0&RedFirst=True
Đang thi đấu.............

leanhvu_dn
26-08-2012, 05:01 PM
http://nq6.upanh.com/b5.s29.d2/f4c4b9426a5149cac36d36669c92c0a9_48515766.dsc0483.jpg

leanhvu_dn
26-08-2012, 05:05 PM
http://chess-tool.appspot.com/Flashes/SXiangqi.swf?MoveList=H8x7P7x1R9x1H8x7R9z6A6x5R6x3C2z6P3x1H7x6R6z8H2x3P3x1H6x7H2x3C6x4P7x1E7x5P7x1P3x1R8z3C6z1C8x1R1z2C8z3C8z7P3z4C7x4C2x5C1z3C2z7C3y4R3y1C3x5R1x1R2x9R1z9R9z6R3z4P3x1R4x1R6z7H3y5P3x1E3x5R2y6R9z7R2z3P5x1R7x6P1x1R7z4H5y3C3z2P4x1C2x2A4x5P3x1R7z8C2z4A5y6P3x1R8y1P3z4A6x5R3x4R4y2R4z3E7x9Rxz1E5x7R1x1R4z8R3y1~~&StartPos=0&RedFirst=True
Đến đây kỳ thủ Đỗ Văn Thảo đành thúc thủ trước kỳ thủ trẻ Minh Anh
:nemgach:nemgach:nemgach:nemgach

truongvoky
26-08-2012, 06:33 PM
Nước thứ 12 đỏ đi P8-9 hơn cây duy trì giành chiến thắng, tiếc quá!

leanhvu_dn
27-08-2012, 10:41 AM
http://nq9.upanh.com/b3.s29.d3/3dbe42b53406c6681998e4d2cc5bf88f_48535079.dsc0485.jpg
Chúc mừng kỳ thủ Minh Anh đã thủ đài thành công...........

binde1989
23-12-2012, 10:32 PM
nuoc 12 di uon qua....loi cay roi sao ko danh