PDA

View Full Version : TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng 09h00 T7 23/03/2013banghuu
23-03-2013, 11:01 AM
TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 23/03/2013

Nguyễn Minh Trưng (BDI) Tiên Bại Nguyễn Trần Đỗ Ninh (Đài Chủ)


http://i1282.photobucket.com/albums/a524/guihinh_23092012/P1130206_zps87d25f7c.jpg


Thế trận Ngũ Thất Pháo đối Bình Phong Mã Khai Tam Lộ

FORMAT WXF
GAME Nguyen Minh Trung(vs)Nguyen Tran Do Ninh
TIME 28"; 27"
RED Nguyen Minh Trung;;;
BLACK Nguyen Tran Do Ninh;;;
DATE 23-03-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P3+1 4. C8.7 H2+3
5. H8+9 H3+2 6. P3+1 E3+5
7. R2+6 A4+5 8. P9+1 R1.4
9. A6+5 R4+5 10. C5.6 R4.7
11. E7+5 R7.1 12. C6+6 C8.9
13. R2.3 R8+4 14. P7+1 P3+1
15. C6.9 C2.1 16. R3-2 C9-1
17. C9+1 C9.7 18. R3.4 P3+1
19. R4+4 R1+2 20. R9+2 C1+5
21. C9-7 P3+1 22. R4.3 R8.7
23. H3+4 H2+4 24. E5+7 H4+6
25. A5+4 P3.4 26. C9-2 P4+1
27. E3+5 R7.1 28. C9.7 R1+5
29. E7-9 R1-2 30. R3-1 R1+2
}END

Sức trẻ thắng sức già , Đỗ Ninh thủ Đài thành công.....

banghuu
23-03-2013, 11:30 AM
Hình ảnh Kỳ Đài Hội Quán Cờ
18 Xuân Hồng 09h00 T7 23/03/2013


http://i1282.photobucket.com/albums/a524/guihinh_23092012/P1130200_zps6ebef84d.jpg
Bên ngoài Kỳ Đài...

http://i1282.photobucket.com/albums/a524/guihinh_23092012/P1130217_zps9becf3b9.jpg
Bên trong Kỳ Đài...

:chaochao:chaochao

ben10
23-03-2013, 12:45 PM
a Bang Huu có thể giới thiệu cho mọi người đôi nét về lão kỳ thủ Nguyễn Minh Trưng được ko ? cảm ơn a nhiều .

banghuu
23-03-2013, 04:48 PM
a Bang Huu có thể giới thiệu cho mọi người đôi nét về lão kỳ thủ Nguyễn Minh Trưng được ko ? cảm ơn a nhiều .

Lão tướng Nguyễn Minh Trưng là đệ nhất danh thủ Bình Định vào những năm 80 của thế kỷ trước .Thời sung sức ông ngang dọc khắp 1 dải miền Trung ít có ai là đối thủ . Xưa ông cũng đã từng đoạt chức vô địch cá nhân Giải đồng đội toàn quốc và được phong tặng danh hiệu hổ tướng Hoàng Trung. Nhân dịp Nguyễn Minh Trưng Nam du Sài Gòn chúng tôi đã đặc cách mời ông khiêu chiến cùng nhị vị Đài chủ Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( Kỳ Đài Hội Quán Cờ) và Nguyễn Phụ Xuân ( Kỳ Đài Newlink) .

http://i1282.photobucket.com/albums/a524/guihinh_23092012/P1130173_zps65831970.jpg
Dù tuổi tác 76 đã khiến cho lão tướng Hoàng Trung (phải) không lấy nổi ngôi vị Đài chủ nhưng lòng đam mê rong ruổi chinh chiến trên lưng ngựa chưa chịu buông đao của ông vẫn khiến quần hùng nể trọng....