PDA

View Full Version : TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 09h00 T7 /11/05/2013banghuu
11-05-2013, 06:25 PM
TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 /11/05/2013

Nguyễn Hữu Hùng(Bình Phước) Tiên Thắng Ngô Quang Phẩm(Đài Chủ)


http://i982.photobucket.com/albums/ae306/bang_huu/P1140583.jpg (http://s982.photobucket.com/user/bang_huu/media/P1140583.jpg.html)

Thế trận Trung Pháo Quá Hà Xa đối Bình Phong Mã Cao Xa Bảo Mã

FORMAT WXF
GAME Nguyen Huu Hung(vs)Ngo Quang Pham
TIME 39"; 1:20"
RED Nguyen Huu Hung;;;
BLACK Ngo Quang Pham;;;
DATE 11-05-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. P7+1 E3+5 6. H8+7 C8.9
7. R2.3 R8+2 8. C8.9 C2+1
9. R9.8 R1.2 10. R3.4 H7+8
11. R4+2 H8+7 12. C5.6 A4+5
13. E7+5 R8.6 14. R4-1 A5+6
15. H7+6 C2+4 16. H6+7 A6-5
17. C9-1 R2+3 18. C9.7 C9.7
19. H7-6 P5+1 20. P7+1 P5+1
21. H6-7 H3+5 22. R8+2 R2+4
23. C6.8 H5+6 24. H7+8 H6+7
25. C8.3 P5+1 26. P7+1 H7+5
27. E3+5 C7+5 28. E5-3 P1+1
29. H8+6 C7-1 30. H6-5 C7.1
31. H5+7 C1+3 32. A6+5 P7+1
33. H7+8 C1-3 34. C7+3 C1.3
35. P7.6 A5+6 36. C7.5 K5.4
37. C5+1 C3.8 38. H8+7 K4+1
39. H7-9 K4-1 40. H9+7 K4+1
41. C5.6 K4.5 42. C6.8 K5.6
43. H7-5 C8-4 44. H5-7 C8.9
45. H7-6 K6.5 46. C8.5 K5-1
47. E3+5 P7.6 48. H6+4 K5.4
49. C5.6 K4.5 50. H4+2 }END

Nguyễn Hữu Hùng chiếm ngôi Đài Chủ Hội Quán Cờ...

:loaloa1:loaloa1