PDA

View Full Version : CLB Việt Sơn với TLKD 2013.Minh Ngọc
25-05-2013, 10:42 PM
Vòng 1:

Việt Sơn 3 - 0 Anh Em 2 (6-2):

Bàn 1: Nguyễn Thế Trí 2-0 Bùi Mạnh Hảo:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u611884.swf

Bàn 2: Phạm Văn Huy 2-0 Pham Cao Nghiên:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u611889.swf


Bàn 3: Nguyễn Hồng Thanh 1-1 Đỗ Sỹ Đăng:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u611885.swf

Bàn 4: Nguyễn Hiền Giang 1-1 Nguyễn Duy Thái:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u611887.swf

Minh Ngọc
25-05-2013, 10:49 PM
Vòng 2:

Tứ Phương Huynh Đệ 0-3 Việt Sơn (0-8):

Bàn 1: Ngô Quang Dũng 0-2 Nguyễn Thế Tuấn:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u614184.swf


Bàn 2: Nguyễn Trung Kiên 0-2 Phạm Văn Huy:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u614186.swf

Bàn 3: Nguyễn Quốc Hải 0-2 Nguyễn Hồng Thanh:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u614180.swf

Bàn 4: Mạc Văn Thành 0-2 Nguyễn Hiền Giang:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u614181.swf

Minh Ngọc
16-06-2013, 11:59 PM
Vòng 5 lượt đi TLKD 2013:
Việt Sơn 1-2 Hà Đông (4-4):

Bàn 1: Phạm Văn Huy tiên thắng Lê Thị Kim Loan:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u623471.swf

Bàn 2: Nguyễn Văn Thúy tiên bại Nguyễn Phi Liêm:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u623486.swf

Bàn 3: Nguyễn Hiền Giang tiên thắng Trần Thị Hạnh:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u623466.swf

Bàn 4: Nguyễn Bá Đức tiên bại Hoàng Xuân Chính:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u623476.swf

Minh Ngọc
23-06-2013, 07:31 AM
Vòng 6: Việt Sơn 0-3 (3-5) Kỳ Siêu 1:

Bàn 1: Nguyễn Thế Trí 0-2 Nguyễn Khánh Ngọc:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u625080.swf

Bàn 2: Nguyễn Thế Tuấn 0-2 Hoàng Văn Linh:

Bàn 3: Lê Văn Sơn 2-0 Đỗ Văn Trường:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u625082.swf

Bàn 4: Phạm Văn Huy 1-1 Lưu Quang Tuyên:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u625081.swf

Minh Ngọc
30-06-2013, 11:05 PM
Bàn 1: Đàm Minh Tuấn 0-2 Nguyễn Thế Trí:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u627894.swf

Bàn 3: Thịnh Văn Trung 0-2 Lê Văn Sơn:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u627897.swf


Bàn 4: Đinh Quang Vinh 0-2 Phạm Văn Huy:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u627898.swf

Vclub_poker
01-07-2013, 02:18 AM
Thế này hả anh?
Bàn 1: Đàm Minh Tuấn 0-2 Nguyễn Thế Trí:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u627894.swf

Bàn 3: Thịnh Văn Trung 0-2 Lê Văn Sơn:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u627897.swf


Bàn 4: Đinh Quang Vinh 0-2 Phạm Văn Huy:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u627898.swf

Minh Ngọc
01-07-2013, 02:47 AM
Bàn 1: Đàm Minh Tuấn 0-2 Nguyễn Thế Trí:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u627894.swf

Bàn 3: Thịnh Văn Trung 0-2 Lê Văn Sơn:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u627897.swf


Bàn 4: Đinh Quang Vinh 0-2 Phạm Văn Huy:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u627898.swf

trung_cadan
01-07-2013, 02:48 AM
Anh Trí bị thừa cặp thẻ [URL] , tuy nhiên cái Flash của diễn đàn cần chỉnh sửa thật !!!

Minh Ngọc
01-07-2013, 02:52 AM
Anh Trí bị thừa cặp thẻ [URL] , tuy nhiên cái Flash của diễn đàn cần chỉnh sửa thật !!!

Anh xóa 3-4 lần rồi mà lần nào nó cũng nhảy ra không biết tại sao?

Minh Ngọc
01-07-2013, 02:52 AM
Bàn 1: Đàm Minh Tuấn 0-2 Nguyễn Thế Trí:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u627894.swf

Bàn 3: Thịnh Văn Trung 0-2 Lê Văn Sơn:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u627897.swf


Bàn 4: Đinh Quang Vinh 0-2 Phạm Văn Huy:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u627898.swf


Copy từ bản word cả 3 không có cặp thẻ url rồi mà paste vào nó vẫn nhảy ra. Hic.

trung_cadan
01-07-2013, 03:02 AM
Để em chỉnh sưả dần huynh nhé !!!

Minh Ngọc
21-07-2013, 09:45 AM
Vòng 9:

Việt Sơn 3-0 (7-1) Tứ Phương Huynh Đệ:

Bàn 1: Nguyễn Thế Trí 2-0 Hoàng Văn Hoà:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u635121.swf

Bàn 2: Nguyễn Hiền Giang 2-0 Lê Quang Minh:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u635125.swf

Bàn 3: Lê Văn Sơn 2-0 Nguyễn Quốc Hải:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u635128.swf

Bàn 4: Nguyễn Hồng Thanh 1-1 Nguyễn Trung Kiên:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u635139.swf

Minh Ngọc
17-08-2013, 10:04 PM
Vòng 12:

Hà Đông 1-2 Việt Sơn (4-4) (7-1):

Bàn 1: Lê Thị Kim Loan 2-0 Lê Văn Sơn:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u642433.swf

Bàn 2: Nguyễn Phi Liêm 0-2 Nguyễn Thế Tuấn:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u642435.swf

Bàn 3: Trần Thị Hạnh 2-0 Nguyễn Hiền Giang:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u642438.swf

Bàn 4: Hoàng Xuân Chính 0-2 Nguyễn Thế Trí:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u642443.swf

trung_cadan
17-08-2013, 10:08 PM
ANh Trí cố gắng làm biên bản của TLKD giúp em , cám ơn anh !!!

Minh Ngọc
17-08-2013, 10:09 PM
Vòng 13:

Kỳ Siêu 1 0 - 3 Việt Sơn (2-6):

Bàn 1: Nguyễn Khánh Ngọc 2-0 Nguyễn Hiền Giang:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u644803.swf

Bàn 2: Lê Hải Ninh 0-2 Nguyễn Thế Tuấn:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u644817.swf

Bàn 3: Nguyễn Văn Quảng 0-2 Nguyễn Thế Trí:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u644818.swf

Bàn 4: Hoàng Văn Linh 0-2 Phạm Văn Huy:
http://www.dpxq.com/DhtmlXQ_www_dpxq_com/DhtmlXQ.swf?DhtmlXQ=u644806.swf