PDA

View Full Version : TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 09h00 T7 01/06/2013banghuu
01-06-2013, 11:52 AM
TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 01/06/2013

Lê Văn Bình (Q1) Tiên Thắng Mông Nhi (Đài Chủ)


http://i1282.photobucket.com/albums/a524/guihinh_23092012/P1150335_zps5c8cca0b.jpg (http://s1282.photobucket.com/user/guihinh_23092012/media/P1150335_zps5c8cca0b.jpg.html)


Thế trận Trung Pháo đối Tam Bộ Hổ

FORMAT WXF
GAME Le Van Binh(vs)Mong Nhi
TIME 19"; 1:16"
RED Le Van Binh;;;
BLACK Mong Nhi;;;
DATE 01-06-2013

START{
1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C2.1
3. C8.7 R1.2 4. H8+9 C8.5
5. R1.2 H8+7 6. R9+1 P7+1
7. R2+4 C5.6 8. P9+1 R9.8
9. R2.8 R2.1 10. R9.4 A4+5
11. P3+1 R8+4 12. R4+5 P7+1
13. R8.3 H7-9 14. R4.1 C1-1
15. H3+4 E3+5 16. H4+5 R1.4
17. H5+7 C6.3 18. R1.7 C3-2
19. C7.8 C1.2 20. A6+5 R8-1
21. R7+2 C2+5 22. R3.8 C2.1
23. R8-1 H9+7 24. R8.9 R8.2
25. C8.6 C3.1 26. P7+1 P1+1
27. P5+1 H7+8 28. P5+1 H8+6
29. R9.4 H6-7 30. P5.4 P1+1
31. P4+1 H7+8 32. R4+1 P1+1
33. R4.2 P1+1 34. R2.4 R2+6
35. P4+1 C1+6 36. R4-1 C1-2
37. P4+1 R2.3 38. C6-2 }END


http://i1282.photobucket.com/albums/a524/guihinh_23092012/P1150339_zps7d85536f.jpg (http://s1282.photobucket.com/user/guihinh_23092012/media/P1150339_zps7d85536f.jpg.html)
Người thắng lãnh phần thưởng Tân Đài chủ , người thua cũng nhận được quà tặng là bộ cờ lưu niệm....


:chaochao:chaochao