PDA

View Full Version : CLB Việt Sơn với TLKD 2011Minh Ngọc
10-04-2011, 12:16 AM
Thành phần anh em CLB Việt Sơn tham gia TLKD 2011:

Lãnh Đội: Nguyễn Kỳ Tú.

1. Bùi Khắc Hưởng
2. Phạm Tuấn Linh
3. Nguyễn Thế Tuấn
4. Nguyễn Anh Hào.
5. Nguyễn Minh Ngọc
6. Nguyễn Hồng Thanh.
7. Phan Anh Tuấn.

Minh Ngọc
10-04-2011, 12:19 AM
Trận 1: Việt Sơn - Kỳ Siêu: 3 - 0 (5/3):

Ván 1: Phạm Tuấn Linh tiên hòa Nguyễn Tiến Cường.

Ván 2: Bùi Khắc Hưởng tiên thắng Tạ Thanh Giang:

1. C2.5 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9+1 4. R2+6 P3+1 5. C8.7 H2+3 6. P7+1 H3+4 7. P7+1 H4+5 8. H3+5 C5+4 9. A4+5 R9.6 10. C7+2 A6+5 11. E3+1 K5.6 12. R2-6 E3+1 13. H8+7 C2.5 14. P9+1 R6+4 15. R9+3 C+.9 16. P3+1 R6.3 17. R9.1 C5+5 18. E7+5 R3+2 19. R2+7 R3.5 20. R2.3 K6.5 21. P7+1 R1.3 22. P7+1 A5-6 23. P7.6 R3+4 24. R3+2 R3.8 25. E1-3 R8+5 26. R1.3 A4+5 27. P6+1 R5-3 28. R+-3 R8-7 29. R-.8 R5.3 30. R8+5 R8.5 31. P3+1 P5+1 32. P3.4 P5+1 33. P4+1 R3-1 34. P4+1 R5.3 35. P6.5 A6+5 36. R3+3 A5-6 37. P4+1

Ván 3: Minh Ngọc (VS) tiên Hòa Trần Trung(KS):

1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7 3. C2.5 H2+3 4. H2+3 R9.8 5. R1.2 A4+5 6. R2+6 E3+5 7. C8+2 C8.9 8. R2+3 H7-8 9. R9+1 H8+7 10. H7+6 P3+1 11. R9.7 P3+1 12. R7+3 H3+4 13. C5.6 H4+2 14. R7.8 C2.4 15. C6+5 A5+4 16. R8+2 R1.3 17. E7+5 H7+8 18. R8.5 H8+9 19. H3+1 C9+4 20. R5.1 C9.5 21. A4+5 R3+5 22. R1.5 R3.4 23. R5-3

Ván 4: Nguyễn Hồng Thanh (VS) tiên Hòa Lê Việt Hùng (KS):

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3 5. P5+1 A4+5 6. H8+7 P3+1 7. R2.3 C8-1 8. P5+1 C8.7 9. R3.4 P5+1 10. H7+5 E3+5 11. R4.7 H7+5 12. R7.6 C7+2 13. R6-2 C2+4 14. H5+4 R1.4 15. R6+5 A5-4 16. C5+4 H3+5 17. C8.5 H5-3 18. R9.8 C2-2 19. R8+4 R8+3 20. R8.6 C7.5 21. R6+3 C5+4 22. E3+5 R8.6 23. R6.7 P5+1 24. H4-5 P5+1 25. H3+5 C2+2 26. P7+1 P3+1 27. R7-3 C2.7 28. P9+1 C7+2 29. R7.2 A6+5 30. A4+5

themgaidep
10-04-2011, 07:47 AM
Trần Trung chủ định đánh hòa với anh Minh Ngọc rồi, như vậy là bàn đó giữ lợi thế, nhưng tiếc là các bàn khác của Kỳ Siêu không làm được như Trần Trung.:)):)):)):)):))

Minh Ngọc
24-04-2011, 08:37 AM
Kết Quả Vòng 3
CLB Việt Sơn gặp CLB Import Link

3 - 5

Bùi Khắc Hưởng 0 - 2 Phùng Quang Điệp

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 C8+4 5. H8+7 R1+1 6. H7+6 R1.4 7. C8+2 P7+1 8. A6+5 P3+1 9. C5.6 H3+4 10. P7+1 R4.3 11. P7.6 R3+4 12. C8-3 R3.4 13. C8.6 R4.2 14. E3+5 C8+1 15. E5-3 C8.4 16. R2+9 H7-8 17. A5+6 C2.7 18. E3+5 C7+4 19. R9+1 P7+1 20. P5+1 P7.6 21. R9.7 P6+1 22. R7+3 R2+3 23. C6.7 E7+5 24. A4+5 P1+1 25. C7+1 R2-1 26. C7-1 R2+1 27. C7+1 R2-2 28. P6+1 H8+6 29. P9+1 P1+1 30. R7.9 R2.4 31. P6.5 H6+5 32. P5+1 H5+3 33. R9.7 H3-4 34. P5+1 A6+5 35. C7.9 H4+2 36. R7+2 H2+1 37. P5+1 R4.3 38. P5+1 A4+5 39. R7.1 H1-3 40. C9+7 E3+5 41. R1.7 A5+6 42. P1+1 R3.1 43. C9.8 H3+2 44. R7+3 K5+1 45. R7-5 P6+1 46. H3+1 P6+1 47. R7-1 C7+2 48. H1+3 H2+3 49. R7-2 R1.8 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="98">
<param NAME="controlpanel" VALUE="


Phạm Tuấn Linh 1 - 1 Trần Quyết Thắng

1. P7+1 C2.3 2. C2.5 E3+5 3. H2+3 P3+1 4. R1.2 P3+1 5. H8+9 R9+1 6. R9.8 R9.4 7. A6+5 P7+1 8. R2+4 R4+2 9. C8.6 H2+1 10. R2.7 R1.2 11. R8+9 H1-2 12. P9+1 H8+9 13. H9+8 C3-2 14. R7+2 R4.3 15. H8+7 H2+3 16. H7-6 A6+5 17. H6+5 H3+5 18. C5+4 C8.7 19. E3+5 C7+4 20. P1+1 C3.1 21. C6.9 C1+5 22. C9+4 K5.6 23. P5+1 C1.9 24. H3+5 H9+7 25. C5.4 H7+9 26. P5+1 C9.5 27. K5.6 H9+8 28. H5+7 C7.4 29. C9.1 C5.4 30. K6.5 E5+3 31. C1.3 C-.9 32. C4-1 P7+1 33. H7+9 E7+5 34. H9+8 C9-2

Nguyễn Hồng Thanh 1 - 1 Nguyễn Thăng Long

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. P3+1 H2+3 5. C8+4 H3+4 6. C8.3 E7+5 7. H8+9 C2+5 8. R9.8 R1.2 9. P9+1 C8+4 10. A4+5 A6+5 11. P1+1 H4+3 12. H3+4 C8-1 13. P3+1 E5+7 14. C3.9 C8+2 15. C9.7 H3+4 16. R8+1 H4-5 17. R8.6 R8+5 18. R6+2 R8.6 19. R6.5 C8-2 20. C7.1 C2-4 21. C1.8 R2+3 22. R5.3 E3+5 23. C5+5 E7-5 24. R3+4 C8.1 25. R2+9 R6-5 26. R2.4 K5.6 27. R3-3 C1-3 28. R3+2 P3+1 29. E3+5 C1.3 30. P1+1 R2+1 31. R3.4 K6.5 32. R4.5 R2.9 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="64">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2"

Nguyễn Thế Trí 1 - 1 Vũ Khánh Hoàng

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P3+1 4. H8+9 H2+3 5. R9+1 P7+1 6. R2+4 C8.9 7. R2+5 H7-8 8. C8.7 E3+5 9. P7+1 P3+1 10. R9.2 H3+4 11. R2+8 P3+1 12. C5+4 A4+5 13. C7.4 H4+6 14. R2-3 H6+7 15. E3+5 R1.4 16. R2-4 R4+3 17. C5-1 C9+4 18. R2.3 C9.5 19. A4+5 C2.3 20. K5.4 C5.6 21. K4.5 C6.5 22. K5.4 C5.6 23. C4+7 K5.6 24. H9+7 R4.6 25. H7+6 C3+5 26. R3-2 R6+1 27. H6-5 R6.5 28. H5-7 R5.6 29. H7+6 R6+1 30. H6-4 R6+1 31. K4.5 R6.1 32. R3.1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="63">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2

Minh Ngọc
24-04-2011, 08:55 AM
Vòng 3 gặp đối thủ rất mạnh là Import Link.
Đội VS khởi đầu không thể tốt hơn khi có tới 3 bàn ưu thế trong đó có 2 bàn ưu khá lớn.
Vậy mà kết quả lại thua. Thật quá đáng tiếc.

Ván đáng trách nhất lại chính là ván của tôi.
Với tâm lý muốn cầu toàn sau khi ăn được mã, cho nên nước 13 nhẽ ra chơi P7-5 giữ mã đối phương P2-3 thì X2/5 đối công nhưng đỏ ưu rõ.
Nhưng tôi lại không muốn đối công, ý đồ chơi ổn định, hơn một chút đủ thắng nên chơi 13.P7-4. Tính là sau khi ăn lại mã đối phương sẽ cố giữ mã mình hơn tốt và quân nổi hơn.
Thật bất ngờ khi họ có nước P9.4 bỏ mã chơi nhất chiếu nhất cách hòa cờ.

HuaNganXuyen
24-04-2011, 08:59 AM
Nước thứ 20 thay vì b1.1 đi p6-8 hoặc p6.4 hay hơn thực chiến nhiều . Đánh thế có nhiều cơ ăn bàn dù sẽ rất vất vả .

HuaNganXuyen
24-04-2011, 09:06 AM
Bàn cờ về sau còn hay lắm , hai bên đều có cơ hội , trận hôm qua chọn cái biến hơi bị chuối bị bo mất cờ

Minh Ngọc
24-04-2011, 09:26 AM
Ván giữa 2 "Bố cục chuyên gia" thì ít có gì sai sót để bình luận.
Sau 19 nước chính xác bên tiên giữ được tiên thủ.
Nước 20 đỏ đi P6-9 ngay (thay vì B1.1) thì có thêm tốt biên bên xanh không bắt được, ưu thế sẽ lớn hơn.
Tuy nhiên ván này hòa cũng đúng vì ưu thế đó cũng khó khai thác.

Tiếc thứ 2 trong trận là ván của Đại Pháp Sư.
Sau 24 nước hình cờ của Pháp sư ưu rõ.
Nước 42 chơi B1.1 hơi vội. 42.P9/2 ổn hơn. Nếu X3-1 thì P9-4 còn S6/5 thì P9-7.

HuaNganXuyen
24-04-2011, 09:42 AM
Ván giữa 2 "Bố cục chuyên gia" thì ít có gì sai sót để bình luận.
Sau 19 nước chính xác bên tiên giữ được tiên thủ.
Nước 20 đỏ đi P6-9 ngay (thay vì B1.1) thì có thêm tốt biên bên xanh không bắt được, ưu thế sẽ lớn hơn.
Tuy nhiên ván này hòa cũng đúng vì ưu thế đó cũng khó khai thác.

Tiếc thứ 2 trong trận là ván của Đại Pháp Sư.
Sau 24 nước hình cờ của Pháp sư ưu rõ.
Nước 42 chơi B1.1 hơi vội. 42.P9/2 ổn hơn. Nếu X3-1 thì P9-4 còn S6/5 thì P9-7.

Bình pháo biên ngay (cờ mộc )ko hay đâu anh cảm giác vậy thôi vì về sau ko giải quyết được con mã 3 thì vứt em tính nát nước ra rồi p6.4 hoặc p6-8 " bóng " hơn nhiều mà đòn cũng hay hơn

Minh Ngọc
15-05-2011, 09:24 PM
Lượt trận thứ 6:

Việt Sơn - TADA:

Nguyễn Hồng Thanh 1 - 1 Phạm Minh Hiếu:

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P3+1 P3+1 5. H8+9 P1+1 6. C8+4 H3+2 7. R9+1 E7+5 8. R9.4 P7+1 9. P3+1 E5+7 10. H3+4 E7-5 11. H4+6 R1+1 12. C8.1 C8+2 13. C1-1 H2+1 14. R2+4 R1.8 15. A6+5 C8.5 16. R2.8 C2.4 17. R4+2 A6+5 18. P5+1 C5+3 19. E3+5 R-.6 20. R4+6 K5.6 21. H6+4 R8.6 22. H4-3 R6+4 23. C1.9 C4+4 24. R8.6 C4.8 25. H3-4 C8.5 26. K5.6 C5.7 27. R6-1 H1+3 28. H9-7 C7-2 29. C9.3 E5+7 30. K6.5 E7-5 31. R6-1 H3-1 32. R6.8 P3+1 33. R8+1 P3+1 34. R8.9 R6+1 35. R9+2 H7+9 36. H7+9 H9+7 37. H9+7 R6.3 38. R9.4 K6.5 39. H4+3

Minh Ngọc
15-05-2011, 09:27 PM
Minh Ngọc 2 - 0 Nguyễn Việt Tuấn:

1. P7+1 C2.3 2. C2.5 C8.5 3. H2+3 H8+7 4. R1.2 R9+1 5. H8+7 H2+1 6. H7+6 R1.2 7. C8.6 R9.2 8. H6+5 C3.4 9. R2+6 R++8 10. R9.8 R2+9 11. H5+3 C4.7 12. R2.3 C7.6 13. C5+5 E7+5 14. E3+5 P1+1 15. R3.1 C6+4 16. P9+1 R2-5 17. P9+1 R2.1 18. R1.4 C6-2 19. P3+1 C6.2 20. R4-1 R1+2 21. C6+4 R1.4 22. C6.1 C2+3 23. C1+3 K5+1 24. H3+4 R4.5 25. H4+6 R5.4 26. C1.6 R4.9 27. H6+4 K5-1 28. H4+3 K5+1 29. C6-3 R9.4 30. C6.1 K5.4 31. C1+2 A6+5 32. H3-5 K4+1 33. H5-6 C2+2 34. H6+4 K4.5 35. A4+5

Minh Ngọc
21-05-2011, 11:00 PM
Vòng 7 TLKD - Anh Em 2 - Việt Sơn:

Lê Văn Sơn 1 - 1 Minh Ngọc:

1. P7+1 C2.3 2. C2.5 C8.5 3. H2+3 P3+1 4. R1.2 P3+1 5. H8+9 H8+7 6. R9.8 R9+1 7. R2+4 P3+1 8. C8+4 P3.4 9. A6+5 H2+1 10. C8.3 E7+9 11. R2.7 R9.3 12. R8+3 R1+1 13. R8.6 C3+7 14. R7+4 R1.3 15. R6.7 C3-2 16. P3+1 C3.7 17. C3-4 R3+5 18. H9+7 H7+6 19. C5+4 C5+4 20. C3.5 H6+4 21. P9+1 H4-5 22. K5.6 H1+3 23. C5+4 H3+4 24. C5-2 C5.4 25. A5+4 K5+1 26. P1+1 K5.6 27. C5-3 A6+5 28. C5.9 K6-1 29. C9+5 H4+6 30. K6.5 H6+8 31. E3+5 H8-9 32. C9.3 C4.7 33. C3.6 C7.5 34. K5.6 C5.6

hung vi
21-05-2011, 11:06 PM
Bác thuận pháo vương hôm nay lại hòa...Cái dớt hòa kéo đến bao giờ bác nhỉ hi hii

Minh Ngọc
21-05-2011, 11:06 PM
Lê Văn Minh 0 - 2 Bùi Khắc Hưởng:

1. H2+3 P7+1 2. C2.1 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. R2+4 H2+3 5. H8+7 P3+1 6. P7+1 P3+1 7. R2.7 H3+4 8. R7.6 C8+2 9. H7+8 C2.4 10. R6.2 H4+2 11. R2.8 E7+5 12. E7+5 R1+1 13. R9.7 C4+5 14. P3+1 C4.7 15. C8.3 C8+5 16. P3+1 R8+7 17. R8.3 R8.9 18. P3+1 H7-9 19. R3.2 R9.7 20. R2-4 R7-4 21. R2+3 R1.6 22. R7+4 R7.6 23. A4+5 R++3 24. R7.2 H9-7 25. R-.4 R6+5 26. R2.5 R6-3 27. R5.9 H7+8 28. R9+2 H8+7 29. R9-2 R6+3 30. R9.3 R6.5 31. P9+1 R5.9 32. P9+1 P5+1 33. P9.8 R9.3 34. E5+7 P5+1 35. E3+5 R3.6

Minh Ngọc
21-05-2011, 11:08 PM
Bác thuận pháo vương hôm nay lại hòa...Cái dớt hòa kéo đến bao giờ bác nhỉ hi hii

Mình đi sau hòa là ổn rồi.
Hôm nay đấu với Sơn là KT mạnh nhất của AE2 nên hòa là đúng chiến lược rồi.:">

Minh Ngọc
21-05-2011, 11:22 PM
Trịnh Xuân Thắng 2 - 0 Phạm Tuấn Linh:

1. E3+5 H2+3 2. P7+1 P7+1 3. H8+7 H8+7 4. R9+1 E3+5 5. P3+1 P7+1 6. R9.3 H7+6 7. R3+3 C8.6 8. R3+2 R9.8 9. R3.4 R8+7 10. R4+1 R8-3 11. H2+3 A4+5 12. R4-1 R1.4 13. C8+1 C2+1 14. H3+4 R8.7 15. R1.3 R7+5 16. E5-3 H6+8 17. R4.2 H8-6 18. R2-1 C2+1 19. R2.4 P3+1 20. R4+3 P3+1 21. H7-5 P3+1 22. C8-3 R4+8 23. H5+3 P3+1 24. A4+5 C2.3 25. E7+9 R4.2 26. C8.9 R2.1 27. C9.7 C3+5 28. E9-7 R1-2 29. R4-2 P3+1 30. E7+5 P3.4 31. H4+5 H3+2 32. R4-2 H2+3 33. R4.6 P1+1 34. R6-1 P1+1 35. H5+3 P1.2 36. H+-1 P2+1 37. H1-2 R1-2 38. P5+1 R1.3 39. H2-4 P2+1 40. P5+1 P2+1 41. H3+5 P2.3 42. R6+1 R3.1 43. H5+7 R1.3 44. P5.6 R3-1 45. H7+6 H3-2 46. R6-1 H2-4 47. P6+1 R3+1 48. H4-2 R3.1 49. H2+3 E5+7 50. P1+1 E7+5 51. P1+1 A5-4 52. P1.2 A6+5 53. P2+1 R1.6 54. P2.3 K5.6 55. P6.5 K6.5 56. H3-2 R6+1 57. H2+3 R6.2 58. H3+1 R2.8 59. R6.2 R8.4 60. H1+2 A5-6 61. R2.7 A4+5 62. R7+3 R4.6 63. H2-4 A5-4 64. P5+1 A6+5 65. R7+3


Ván cờ này Linh bỏ quân lấy thế công trong khi đồng đội có 1 bàn hòa và 2 bàn còn lại ưu thế, vậy là không hợp lý về chiến lược.
Nước thứ 13 nên chơi M6.4 ổn định bàn cờ. Nước 13.P2.1 không tác dụng.
Nếu 14. đỏ chơi P8-6 thì X8-6 đấu xe bên đỏ hết ưu thế.

Hoặc là 13.X4.7 14.M7/9 X4-2.

Minh Ngọc
21-05-2011, 11:31 PM
Rất may cho Việt Sơn là hôm nay lão tướng Phi Huong đã lấy lại được phong độ xuất sắc của mình. Đem về cho đội 2 điểm quý giá.

bsx
22-05-2011, 01:16 AM
Ku Sơn copy các biên bản ván đấu vòng 7 giữa 2 CLB của bác về mà đang thiếu ván kết thúc muộn nhất (ván anh Hảo - Thế Tuấn). Bác có thì post nốt đi :D

Minh Ngọc
22-05-2011, 07:52 AM
Ku Sơn copy các biên bản ván đấu vòng 7 giữa 2 CLB của bác về mà đang thiếu ván kết thúc muộn nhất (ván anh Hảo - Thế Tuấn). Bác có thì post nốt đi :D

Rất tiếc là không ai đưa biên bản này cho tôi.
Bsx thử hỏi anh Hảo xem.

hung_namdong
22-05-2011, 08:25 AM
Chúc Mừng chiến thắng của chú Hưởng!

thanghong
22-05-2011, 09:00 AM
Ngày hôm qua đến Hứa Ngân Xuyên xịn còn thua Cẩm Hoan nên CÓ NHỠ Thất bại cũng ko nuối tiếc lắm ! cứ có điểm là ok rồi!
Chia buồn với Linh vì ATLQ cũng bỏ mất súng nên cũng tỏi !
Chúc mừng Việt Sơn !

HuaNganXuyen
22-05-2011, 09:04 AM
Ngày hôm qua đến Hứa Ngân Xuyên xịn còn thua Cẩm Hoan nên CÓ NHỠ Thất bại cũng ko nuối tiếc lắm ! cứ có điểm là ok rồi!
Chia buồn với Linh vì ATLQ cũng bỏ mất súng nên cũng tỏi !
Chúc mừng Việt Sơn !

Cảm ơn sự động viên của anh ATLQ , hôm qua ván cờ đi trượt tay bắt pháo đến chỗ phế quân vẫn hay lắm đánh tốt , nhưng do mình thôi biết trách ai bây giờ ? Chúc anh Long cũng sớm tìm lại phong độ cao =D>

HuaNganXuyen
22-05-2011, 09:09 AM
Cả 2 ván hôm qua đều dở , công lực dạo này chán quá . Nhưng dù sao CLB vẫn có điểm và mình phải xem lại tất cả thôi ;)) .

hung vi
04-06-2011, 09:43 PM
Chúc mừng CLB VIỆT SƠN đã giành thắng lợi trước KỲ SIÊU...Chúc mừng Hoa Đà Thế Trí đã vượt qua cái rớt toàn hòa~o)~o)~o)~o)

Minh Ngọc
04-06-2011, 09:46 PM
Vòng 8 TLKD:

Tạ Thanh Giang tiên thắng Phạm Tuấn Linh:

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. H8+9 P3+1 5. R2+4 P7+1 6. P7+1 P3+1 7. R2.7 C2-1 8. C8+5 C2.3 9. R7.2 E7+5 10. R9.8 C8.9 11. R2.6 R1+2 12. A6+5 C3.7 13. C5.7 P7+1 14. H9+7 H7+6 15. R6.3 C7+5 16. E7+5 C7.3 17. C7+5 C9.3 18. R3.7 C-+2 19. R7-1 H6+7 20. P5+1 H7-5 21. R7.6 C3.5 22. R6+1 H5-7 23. H3+5 R8+6 24. H5+7 R8.3 25. K5.6 A6+5 26. H7+6 H7+6 27. R6+1 C5+1 28. R8+3 R3-3 29. H6+5 C5.4 30. C8+2

Minh Ngọc
04-06-2011, 09:49 PM
Vòng 8 TLKD:

Trương Cường tiên Hồng Trí thắng: :))

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P3+1 P3+1 5. C8.7 H3+2 6. R2+5 E3+5 7. R2.6 A4+5 8. R6+1 C2.3 9. R6.7 C8+1 10. H3+4 P7+1 11. H4+3 C8+3 12. R7.8 H2+3 13. P3+1 H3+5 14. E7+5 C3+5 15. H8+7 E5+7 16. H7+6 R8+3 17. H3-5 R1.4 18. H6+8 H7+6 19. R8.7 E7-5 20. H8+9 P5+1 21. H9+7 R4+1 22. R7+1 H6+5 23. H7-9 H5+3 24. A6+5 C8.5 25. R7.8 R8.4

Minh Ngọc
12-06-2011, 11:07 PM
Bùi Khắc Hưởng 2 - 0 Nguyễn Anh Quân:

1. P7+1 C2.3 2. C2.5 C8.5 3. H2+3 P3+1 4. R1.2 H8+7 5. H8+9 P3+1 6. R2+4 P3+1 7. R2.7 P3.4 8. A6+5 P4.5 9. C5.6 P+.4 10. C6-2 P4+1 11. R9+1 A6+5 12. C8-2 R1+1 13. R9.8 R1.3 14. R7.6 H2+1 15. R6-2 R9.8 16. E7+5 C3+2 17. C6.7 C3.7 18. R8.7 R3+7 19. H9-7 C5.3 20. C7+7 C7+3 21. R6+6 R8+4 22. C8.7 R8.2 23. C+-3 R2-4 24. H7+6 E7+5 25. H6+4 C7.8 26. H4+3 C8-6 27. R6-3 R2+6 28. P3+1 R2.3 29. P3+1 C8.7 30. C+.3 H7-9 31. R6.4 H9+8 32. C3.5 E5+7 33. A5-6 H8+7 34. R4-1 H7-9 35. C7+9 R3-6 36. R4.2 C7-1 37. R2+5 C7.6 38. H3+2 E7-5 39. C5+3 A5+6 40. P1+1 H9-7 41. R2.4 K5+1 42. H2-3 R3+4 43. R4-1 K5-1 44. R4-1 R3.7 45. R4-1 H1+3 46. R4.5 H3+4 47. R5-2

hung vi
12-06-2011, 11:11 PM
Chúc mừng CLB Việt Sơn đã giành thắng lợi trước Tây Sơn...

Minh Ngọc
12-06-2011, 11:18 PM
Phạm Tuấn Linh 2 - 0 Trần Trung Kiên:

1. C2.5 H2+3 2. H2+3 C8.6 3. R1.2 H8+7 4. P3+1 R9+1 5. H8+9 R9.4 6. A4+5 R4+4 7. C8.7 A4+5 8. R9.8 R1.2 9. R8+6 E3+5 10. E3+1 P3+1 11. R2.4 C2.1 12. R8+3 H3-2 13. R4+4 R4.6 14. H3+4 C6+2 15. C5.3 C1+4 16. C3+4 C1.5 17. E7+5 E7+9 18. H9+8 P1+1 19. H8+7 C5-1 20. C7.8 A5+4 21. C8+5 K5+1 22. C3.2 H7+8 23. C8.5 C5-3 24. P3+1 H8+7 25. H7+5 K5+1 26. P3.4 H7-6 27. C2-1 K5-1 28. C2.7 P1+1 29. C7+1 P5+1 30. P7+1 P5+1 31. H4+2 E9+7 32. C7.4 K5-1 33. H2+3 H6+4 34. E1+3 P9+1 35. C4.2 H2+4 36. C2+3 A6+5 37. C2-5 H-+2 38. C2.5 K5.4 39. C5+1 E7-5 40. H3-2 E5+7 41. H2-3 E7-5 42. C5.6 K4.5 43. H3+5 P1.2 44. H5+4 K5.6 45. H4+2 P2.3 46. E5+7 H2+1 47. E7-5 H1+2 48. A5+4 H4+6 49. H2-1 H2+3 50. C6-4 H6-7 51. K5.4 H3-4 52. H1+3 E5-3 53. C6.3 H7-5 54. H3+1 A5+6 55. P1+1 H4+6 56. C3.4 H5-6 57. H1-3 H++8 58. K4.5 H8-7 59. H3+2 K6.5 60. C4+7

Minh Ngọc
12-06-2011, 11:28 PM
Minh Ngọc 2 - 0 Nguyễn Anh Tú:

1. P7+1 P7+1 2. H8+7 H8+7 3. C2.5 H2+3 4. H2+3 C2+4 5. R1.2 R9.8 6. P3+1 P7+1 7. R2+6 E7+5 8. H7+6 C2-3 9. R2.3 R8.7 10. R3-2 C2+2 11. H3-5 C2.4 12. R3.6 R1.2 13. C8.7 H7+6 14. R6.4 R2+4 15. C5.2 C8.6 16. C2+3 H6-8 17. C2-3 A6+5 18. E7+5 R2.6 19. R4+1 H8+6 20. R9+1 R7+6 21. H5-7 R7.5 22. R9.3 H6+7 23. A6+5 R5.3 24. C2.3 H7-6 25. C3.4 H6+7 26. R3+1 P5+1 27. R3.2 H3+5 28. R2+7 C6-2 29. C7.6 H5-7 30. R2-2 H+-8 31. C4+6 P5+1 32. C6+6 R3.9 33. C4.1 R9.1 34. C1+1 E5-7 35. C1.4 K5.6 36. C6-2 P1+1 37. C6.3 R1.8 38. C3+3 E3+5 39. C3-1 P1+1 40. C3.2 P3+1 41. P7+1 E5+3 42. R2-1 P9+1 43. R2.3 R8.7 44. E5+3 R7.4 45. C2-2 R4-4 46. C2+1 R4+2 47. C2-1 H7-9 48. C2+2 E3-5 49. R3.5 P5.6 50. R5.1 H8-7 51. R1.4 K6.5 52. R4-2 R4.8 53. R4+4 P1.2 54. R4.3 H7+6 55. H7+6 H6-4 56. E3-5 R8.7 57. R3.4 H4-6 58. C2-1 H9+8 59. C2.5 A5+4 60. C5-3 R7+2 61. R4.8 P2.1 62. H6+7 P1+1 63. H7+8 R7.4 64. H8+7 K5.6 65. C5.4 H6-4 66. R8-2 H8+9 67. R8.1 A4-5 68. R1+3 K6+1 69. R1-4 H4+5 70. R1.4 A5+6 71. R4.5

6789
12-06-2011, 11:34 PM
Lão Trí phong độ ổn định gớm thật, chúc mừng Việt Sơn @};-

Minh Ngọc
12-06-2011, 11:36 PM
Lão Trí phong độ ổn định gớm thật, chúc mừng Việt Sơn @};-

Cám ơn T.A.
Chiến thắng của Việt Sơn có 2 yếu tố quan trọng là tình đoàn kết và biết mình biết người.

hung_namdong
13-06-2011, 12:02 AM
Chúc Mừng CLB Việt Sơn tại Vòng đấu này đã đè bẹp Đội Tây Sơn, được coi là ứng cử viên số 1 cho chức Vô Địch.Vớ chiến thắng này cuộc đua tranh 4 vé vào Vòng sau sẽ vô cùng hấp dẫn.Và CLB Việt Sơn đã chứng tỏ rằng mình cũng là một trong những CLB hứa hẹn sẽ làm lên điều kỳ diệu tại Giải đấu này.

hung_namdong
13-06-2011, 12:06 AM
Chúc Mừng chú Hưởng đánh ván Cờ với Thần Ngang Quân Bún hay quá!

Lão Khoai
13-06-2011, 12:22 AM
Bác Phihuong chơi ván cờ ớn thật ,mới xem phần khai cuộc cứ thấy lo lo pháo rút về hậu cung hết ,sau đó từ nuớc pháo hi sinh nổ tuợng liên tục tranh tiên vây hãm quyết liệt .Đánh rất nghiệt và rát .Lâu lắm mới xem đuợc ván cờ hay .thật thú vị !

bsx
13-06-2011, 12:41 AM
Ván bác Hưởng đánh với Quân bún hay quá! Chúc mừng Việt Sơn có chiến thắng trước đội mạnh (hình như lượt đi cầm hòa thì phải). Cứ đà này Việt Sơn vào đến chung kết.

Còn 1 ván vòng 9 post nốt anh Trí ơi

Nguyễn Thế Tuấn 1-1 Nguyễn Trường Sơn

Minh Ngọc
13-06-2011, 11:28 PM
Trong ván cờ của bác Phi Huong nước thứ 30. đúng là có nước dọa bắt xe để ăn quân.
Lúc đó nhìn sang bàn anh thấy có nước đó, anh Hưởng bảo không phải nhưng xem biên bản thì đúng thế:
Diễn biến như sau:

1. P7+1 C2.3 2. C2.5 C8.5 3. H2+3 P3+1 4. R1.2 H8+7 5. H8+9 P3+1 6. R2+4 P3+1 7. R2.7 P3.4 8. A6+5 P4.5 9. C5.6 P+.4 10. C6-2 P4+1 11. R9+1 A6+5 12. C8-2 R1+1 13. R9.8 R1.3 14. R7.6 H2+1 15. R6-2 R9.8 16. E7+5 C3+2 17. C6.7 C3.7 18. R8.7 R3+7 19. H9-7 C5.3 20. C7+7 C7+3 21. R6+6 R8+4 22. C8.7 R8.2 23. C+-3 R2-4 24. H7+6 E7+5 25. H6+4 C7.8 26. H4+3 C8-6 27. R6-3 R2+6 28. P3+1 R2.3 29. P3+1 C8.7 30. H3+1 C7+3 31. R6.7 H1-3 32. R7.3

PhiHuong
14-06-2011, 03:24 AM
Xem lại thì đúng thế thật, nhưng lúc đó cận giờ rồi nên không dám nghĩ lâu.

Minh Ngọc
14-06-2011, 08:28 AM
Xem lại thì đúng thế thật, nhưng lúc đó cận giờ rồi nên không dám nghĩ lâu.

Nhưng nước thực chiến của anh, phế pháo đánh cục còn khó hơn.
Chỗ ấy anh xử lý trung cuộc cao quá. Khoái nhất cả ván cờ là nước P7.9. Hay.

Changtraixula
14-06-2011, 08:31 AM
Ván anh Trí đánh với Tú chẳng hiểu Tú đánh kiểu gì mà để Xe Pháo của anh Trí đi như chỗ không người vậy nhỉ.Nếu bày lại em vẫn thích cầm xanh hơn từ nước thứ 30.

Minh Ngọc
14-06-2011, 08:51 AM
Ván anh Trí đánh với Tú chẳng hiểu Tú đánh kiểu gì mà để Xe Pháo của anh Trí đi như chỗ không người vậy nhỉ.Nếu bày lại em vẫn thích cầm xanh hơn từ nước thứ 30.

Cái chỗ bôi đậm ấy. Anh cũng thế. :)) :)) :))
Khai cuộc đi sai, quá nguy hiểm.

hao nam dong
14-06-2011, 09:39 AM
-Anh Hưởng đánh ván cờ hay quá đòi được nợ lượt đi,xem cả 2 ván anh đánh với Quân bún đều trên cơ,hy vọng gặp anh tại giải KVDB để học hỏi anh !

tubeo
16-06-2011, 12:20 AM
Thật sự là dù đang đi công tác nhưng tôi thực sự cảm thấy choáng váng khi Tây Sơn thua thảm hại trước Việt Sơn. Vẫn biết cha Minh Ngọc này hay ủ mưu rồi mà chịu ko làm gì được, may mà ko cá độ bia bọt với cha này như dự kiến. Có vậy mới biết giải này sẽ hứa hẹn nhiều điều bất ngờ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng trước hết vẫn phải chúc mừng đội Việt Sơn, Tây Sơn thua tâm phục khẩu phục và Việt Sơn đã lên một tầm cao mới. Cũng xin lỗi luôn là tôi quý trọng nhất em Linh (bên đội Việt Sơn) và xin gửi lời chúc tới em luôn luôn điềm đạm (như mọi người đang quý mến em) và thăng tiến lực cờ để trở thành một trong những cao thủ nhất của hà thành. Mình xin gửi đến em Linh một chút động viên qua cha cáo già Minh Ngọc để thể hiện tâm ý của mình. Chúc em Linh thành công trong giải Kỳ vương đất bắc tới đây!

Minh Ngọc
16-06-2011, 01:05 AM
Cảm ơn những lời động viên của lãnh đội Tây Sơn.
Anh em Việt Sơn luôn cố gắng chiến đấu chứ ủ mưu gì đâu.
Có lúc thắng giòn giã, có lúc thua thảm, đó là chuyện thường.
Chúc anh em Tây Sơn tiếp tục giành thắng lợi trong các trận vòng loại.
Và mong là sẽ gặp lại ở các vòng sau. Càng sâu càng tốt. :))

Minh Ngọc
16-06-2011, 01:07 AM
Nguyễn Thế Tuấn 1 - 1 Nguyễn Trường Sơn:

1. P7+1 C8.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 H2+1 4. H8+7 R1+1 5. E7+5 R9.8 6. C2+4 P7+1 7. C2.3 R1.4 8. R2+9 H7-8 9. A6+5 C5.3 10. R9.6 R4+8 11. A5-6 E7+5 12. H7+6 H8+6 13. C3.2 C2+3 14. H6+7 H1+3 15. C2.7 C3.1 16. C7.1 C1+4 17. C1.9 C1+3 18. E5-7 C2+1 19. E3+5 C1-4 20. C9.6 C2.7 21. P7+1 C1.8 22. P1+1 C8+1 23. C8-1 H6-8 24. P5+1 H8+7 25. P5+1 C7.6 26. C8+6 H7+8 27. P5+1 P7+1 28. P1+1 P7+1 29. P1.2 P7+1 30. K5+1 C8+2 31. E5-3 P7.6 32. C8-5 C6.9 33. E7+5 C9+2 34. K5-1 P6+1 35. E5+3 C9+1 36. C8.4 C9.8 37. P2+1 C--4 38. P5.4 C-.7 39. E3-1 C8-5 40. C6-1 C7.3 41. C6.5 A4+5 42. A6+5

hung_namdong
16-06-2011, 02:51 AM
Cảm ơn những lời động viên của lãnh đội Tây Sơn.
Anh em Việt Sơn luôn cố gắng chiến đấu chứ ủ mưu gì đâu.
Có lúc thắng giòn giã, có lúc thua thảm, đó là chuyện thường.
Chúc anh em Tây Sơn tiếp tục giành thắng lợi trong các trận vòng loại.
Và mong là sẽ gặp lại ở các vòng sau. Càng sâu càng tốt. :))

Lúc chiều ImportLink đang định Họp kín thì lại gặp Bác Trí Họp trước mất rồi.
Lộ hết cả chiến thuật vòng tới.

HuaNganXuyen
16-06-2011, 09:35 AM
Thật sự là dù đang đi công tác nhưng tôi thực sự cảm thấy choáng váng khi Tây Sơn thua thảm hại trước Việt Sơn. Vẫn biết cha Minh Ngọc này hay ủ mưu rồi mà chịu ko làm gì được, may mà ko cá độ bia bọt với cha này như dự kiến. Có vậy mới biết giải này sẽ hứa hẹn nhiều điều bất ngờ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng trước hết vẫn phải chúc mừng đội Việt Sơn, Tây Sơn thua tâm phục khẩu phục và Việt Sơn đã lên một tầm cao mới. Cũng xin lỗi luôn là tôi quý trọng nhất em Linh (bên đội Việt Sơn) và xin gửi lời chúc tới em luôn luôn điềm đạm (như mọi người đang quý mến em) và thăng tiến lực cờ để trở thành một trong những cao thủ nhất của hà thành. Mình xin gửi đến em Linh một chút động viên qua cha cáo già Minh Ngọc để thể hiện tâm ý của mình. Chúc em Linh thành công trong giải Kỳ vương đất bắc tới đây!

Cảm ơn anh , em cũng sẽ hết sức cố gắng cho giải đấu lớn sắp tới dù biết con đường của mình là khá chông gai .

HuaNganXuyen
16-06-2011, 09:57 AM
Linh có số dt không. Mình là Thắng taotung đây, sdt 0988352299.
Hòm thư riêng của Linh đầy quá rồi, không gửi tin nhắn đc nữa.

Tôi nháy máy rồi đấy lúc nào được thì alo

PhiHuong
28-06-2011, 09:50 PM
Vòng 11 TLKD Bùi Khắc Hưởng 0 - 1 Trần Tuấn Ngoc

[B]P7+1 C2.3 2. P3+1 P3+1 3. H8+9 C8.5 4. C8.5 H8+7 5. P7+1 R9.8 6. H2+3 H2+1 7. R1+1 R1.2 8. R1.6 R2+5 9. R6+6 R2.7 10. C5.6 C3+7 11. R9.7 R7+2 12. H9+7 R7.8 13. A6+5 A6+5 14. R6+1 C5.4 15. E3+5 R+-3 16. P7.8 H1+3 17. C6.7 C4.3 18. C7+4 C3+4 19. R7+3 R+.2 20. C7.6 R8+4 21. R7+6 R8.4 22. R7-5 R2+5 23. E5-7 R2-9 24. R7+2 P1+1 25. R6.7 H7-6 26. R-.9 H6+5 27. R7-5 P9+1 28. P5+1 P7+1 29. A5-6 R2+5 30. A6+5 P7+1 31. P5+1 R4.5 32. C6-4 H5+7 33. R9.6 E7+5 34. R6-3 R5.3 35. R7+2 E5+3 36. C6.9 H7+5 37. R6+2 H5+6 38. R6.7 H6+7 39. K5.6 R2.4 40. C9.6 H7-6 41. C6-1 P5+1 42. E7+9 P1+1 43. P9+1 R4.1 44. R7-3 P5+1 45. C6.7 R1.4 46. C7.6 P7.6 47. R7.1 R4.2 48. C6.7 R2+4 49. C7-1 H6-4 50. R1.8 R2.1 51. K6.5 P5+1 52. A5-6 H4-3 53. R8+4 R1-2 54. R8.7 P6+1 55. R7-1 P6+1 56. R7.1 R1.3 57. C7.8 P5+1 58. C8+9 R3-7 59. R1.8 P6+1 60. P1+1 K5.6 61. A4+5 A5+6 62. R8+3 A6-5 63. R8-3 ">

- Ván cờ đánh đến đây nếu để hòa thì cả đội cũng thua coi như không được điểm nào, nên phải đánh mặc dù time chỉ còn vài chục giây. Tiếc rằng không dứt điểm được sau lúng túng vì thời gian hết mà thua ! %%-(%)%%-

Minh Ngọc
28-06-2011, 10:29 PM
Bác Phi Hương:

Hoan hô bác Hưởng nhà ta.
Bác pót biên bản thật là chỉn chu.
Ngày xưa bác chỉ làm thơ.
Nhưng đến bây giờ ván đấu bác chơi,
Bác đưa lên rất kịp thời.
Anh em hoan hỉ mọi người đều xem.
Xem xong ai nấy đều khen:
Bác ấy lớn tuổi ....... mà ........ "bem" ........ hay nhờ !!!!

(hờ hờ)

:D:D:D

PhiHuong
28-06-2011, 10:46 PM
Minh Ngọc làm thơ kiểu ca dao hò vè nhể, xem xong không nhịn được cười ! (%)
Thưởng Minh Ngọc cốc nâu nóng @};- ~o) @};-

Minh Ngọc
28-06-2011, 10:51 PM
Minh Ngọc làm thơ kiểu ca dao hò vè nhể, xem xong không nhịn được cười ! (%)
Thưởng Minh Ngọc cốc nâu nóng @};- ~o) @};-

He he.
Em làm thơ cũng có người đọc.
Họ bảo đọc cũng thích nhưng không nên đọc lúc ăn cơm bởi lẽ đọc lúc đó cơm lên mũi hết. :x

Minh Ngọc
28-06-2011, 10:56 PM
Vòng 11 TLKD Bùi Khắc Hưởng 0 - 1 Trần Tuấn Ngoc

[B]P7+1 C2.3 2. P3+1 P3+1 3. H8+9 C8.5 4. C8.5 H8+7 5. P7+1 R9.8 6. H2+3 H2+1 7. R1+1 R1.2 8. R1.6 R2+5 9. R6+6 R2.7 10. C5.6 C3+7 11. R9.7 R7+2 12. H9+7 R7.8 13. A6+5 A6+5 14. R6+1 C5.4 15. E3+5 R+-3 16. P7.8 H1+3 17. C6.7 C4.3 18. C7+4 C3+4 19. R7+3 R+.2 20. C7.6 R8+4 21. R7+6 R8.4 22. R7-5 R2+5 23. E5-7 R2-9 24. R7+2 P1+1 25. R6.7 H7-6 26. R-.9 H6+5 27. R7-5 P9+1 28. P5+1 P7+1 29. A5-6 R2+5 30. A6+5 P7+1 31. P5+1 R4.5 32. C6-4 H5+7 33. R9.6 E7+5 34. R6-3 R5.3 35. R7+2 E5+3 36. C6.9 H7+5 37. R6+2 H5+6 38. R6.7 H6+7 39. K5.6 R2.4 40. C9.6 H7-6 41. C6-1 P5+1 42. E7+9 P1+1 43. P9+1 R4.1 44. R7-3 P5+1 45. C6.7 R1.4 46. C7.6 P7.6 47. R7.1 R4.2 48. C6.7 R2+4 49. C7-1 H6-4 50. R1.8 R2.1 51. K6.5 P5+1 52. A5-6 H4-3 53. R8+4 R1-2 54. R8.7 P6+1 55. R7-1 P6+1 56. R7.1 R1.3 57. C7.8 P5+1 58. C8+9 R3-7 59. R1.8 P6+1 60. P1+1 K5.6 61. A4+5 A5+6 62. R8+3 A6-5 63. R8-3 ">

- Ván cờ đánh đến đây nếu để hòa thì cả đội cũng thua coi như không được điểm nào, nên phải đánh mặc dù time chỉ còn vài chục giây. Tiếc rằng không dứt điểm được sau lúng túng vì thời gian hết mà thua ! %%-(%)%%-

Ván này khai cuộc anh hơi nguy hiểm nhưng đến tàn lại hơn quân.
Nước 61.S4.5 yếu mà nước tiến xe xuống thấp cũng yếu.
Nhẽ ra 61.X8-4 rồi P8/6. Xanh phải chạy tốt sau đó anh cứ lên tốt dần. Xe pháo tốt cứ điểm cao đứng rồi xanh dọa nước nào đỡ nước đó khi tốt đỏ vào gần là thắng, cần thì đấu xe cũng thắng.

Minh Ngọc
29-06-2011, 12:07 AM
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 2
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

Trận 2 Bảng A: CLB Tây Sơn gặp CLB Việt Sơn
1 - 2

Bàn Tướng

Nguyễn Anh Quân 2 - 0 Bùi Khắc Hưởng

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. H8+7 A4+5 8. H7+6 C9.7 9. R3.4 H7+8 10. R4-3 E3+5 11. C8.7 R1.4 12. H6+7 C2+4 13. P5+1 C2.7 14. E3+1 P7+1 15. E1+3 H8+9 16. R9.8 R4+7 17. H7+5 R4.3 18. H5+3 C7-5 19. H3+1 R3-2 20. P5+1 P5+1 21. R4+2 R8+3 22. H1+2 R8.4 23. H2+4 C7.8 24. E3-1 R3-2 25. H4+3 K5.4 26. A4+5 R4.7 27. R4.5 R3.4 28. R8+7 R7-2 29. R8.7 R7+2 30. R7+2 K4+1 31. C5.6 R4.5 32. R5.6 A5+4 33. R6.2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="65">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Bàn Tá

Trần Trung Kiên 0 - 2 Phạm Tuấn Linh

1. E3+5 C8.4 2. P7+1 H8+7 3. H2+1 R9.8 4. R1.2 R8+4 5. C2.3 R8.4 6. H8+7 E3+5 7. A4+5 H2+3 8. R2+4 P7+1 9. P1+1 R1+1 10. C8-1 C2-2 11. P9+1 C2.3 12. R9.8 H7+6 13. C3.4 P7+1 14. R2.3 R1.8 15. R3.4 R8+6 16. E5-3 H6-7 17. E7+5 H7+8 18. R4.2 R8-2 19. H1+2 C4-1 20. C4+5 C4.8 21. H2-1 H3-5 22. C4-5 H5+7 23. P3+1 H7+6 24. C8.9 H8+7 25. C9+5 H7+9 26. E3+1 H6+7 27. C9.5 A6+5 28. R8+1 R4-1 29. C5-2 H7+9 30. A5+6 R4.6 31. C4-2 C8+8 32. C4+1 H9+7 33. K5.4 R6+3 34. H7+6 R6.5 35. C5+2 R5-1 36. C5.3 H7-6 37. H6+7 R5.7 38. C4.6 R7-2 39. H7+9 R7+6 40. K4+1 C8-4 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="80">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Nguyễn Anh Tú 2 - 0 Nguyễn Thế Tuấn

="1. C2.5 H2+3 2. H2+3 P7+1 3. P7+1 C8.6 4. R1.2 A4+5 5. C8.6 E3+5 6. H8+7 R1.4 7. A6+5 H8+7 8. R9.8 C2.1 9. R2+4 H7+6 10. P3+1 P7+1 11. R2.3 R9.8 12. R8+3 C1-1 13. H3+4 R8+8 14. C5.4 H6-8 15. R3-2 C6.9 16. R3+4 P9+1 17. E7+5 R8-3 18. H4+5 H3+5 19. R3.5 C9+4 20. P5+1 C9+3 21. C6+2 R8-1 22. R5.3 H8-7 23. R3.7 P1+1 24. R8.3 H7+9 25. C6+2 R8.4 26. C6.5 H9+8 27. R3.4 R+-1 28. P7+1 R+.3 29. P7+1 R4+4 30. C5-1 C9-4 31. C5.1 H8-9 32. C1+1 H9+7 33. R4.1 C9.6 34. R1.3 R4.7 35. R3.8 C1.3 36. P7.6 R7.9 37. C1.2 R9-1 38. C2-1 H7-9 39. R8+3 A5-4 40. P5+1 R9+1 41. C2.9 R9.5 42. C9+4 C3-1 43. P6+1 R5.4 44. P6.7 R4-3 45. R8.4 C6.5 46. C4+7 R4+6 47. H7-6 H9+8 48. R4-3 R4-6 49. C4-4 E7+9 50. C4.5 E5-7 51. R4.5 H8-6 52. C5.4 C5-3 53. R5+3 R4.1 54. C4.5 H6-5 55. C9.8 R1.2 56. C8.9 C5+2 57. R5-1 K5.6 58. P7.6 R2-1 59. C9-5 H5+7 60. P6+1 C3+3 61. R5.7 C3.5 62. H6+7 A4+5 63. C9.5 A5+4 64. C5.4 A4-5 65. R7+2 C5-1 66. R7-1 R2+1 67. R7.3 R2.4 68. R3+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="135">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2"


Nguyễn Ngọc Quang 0 - 2 Nguyễn Anh Hào


1. C2.5 H8+7 2. P3+1 P3+1 3. H2+3 H2+3 4. H8+7 R9.8 5. C8+4 H3+2 6. R9+1 A4+5 7. R1.2 E3+5 8. R9.6 H2+3 9. R2+6 R1.3 10. R6+5 P3+1 11. H3+4 P3.2 12. H7-5 C8.9 13. R2+3 H7-8 14. C5+4 H3-2 15. R6-1 R3+3 16. C8-2 H2-3 17. R6.5 H8+7 18. C8.5 C2+3 19. H5+3 R3+6 20. P3+1 C2+4 21. K5+1 R3-1 22. K5+1 R3-1 23. K5-1 H7+5 24. H4+5 R3.7 25. H5+7 R7+1 26. K5+1 C9.3 27. R5.8 C3-2 28. R8-5 R7-4 29. R8+3 R7.4 30. A6+5 P7+1 31. E3+1 P9+1 32. A5+4 K5.4 33. K5-1 C3+7 34. C5.2 C3.9 35. R8+6 K4+1 36. R8-5 R4+2 37. C2+4 A5+6 38. P5+1 P7+1 39. P5+1 R4.5 40. K5.4 R5.8 41. A4+5 P7+1 42. C2.3 P7+1 43. R8.6 K4.5 44. R6.3 P7.8 45. K4-1 R8.1 46. K4.5 R1.5 47. P5.6 C9.6 48. R3.4 C6.5 49. K5.4 R5.7 50. C3.2 P8.7 51. R4+3 R7.8 52. R4+1 K5-1 53. R4+1 K5+1 54. R4-1 K5-1 55. A5+6 P7+1 56. K4.5 C5.9 57. K5.6 C9+1 58. A6-5 R8.4 59. K6.5 R4.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="118">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">
// fen on move 59: 4k1e2/5R1C1/4e4/p8v

Minh Ngọc
29-06-2011, 12:13 AM
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 4
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

CLB SÓC SƠN gặp CLB VIỆT SƠN
5 - 3


Bàn Tướng


Trần Tuấn Ngọc 2 - 0 Phạm Tuấn Linh

"1. C2.6 H8+7 2. P3+1 R9.8 3. H2+3 C8.9 4. H8+7 P3+1 5. C8+4 E7+5 6. C8.3 C2.3 7. E7+5 R1+1 8. R9.8 R1.4 9. A6+5 H2+1 10. R1+1 P1+1 11. R8+4 R8+4 12. R1.4 R4+3 13. R4+7 A6+5 14. R4.3 P3+1 15. R8.7 H1+2 16. R7+3 H2-3 17. R3-1 C9-2 18. P7+1 R4+2 19. H3+4 R4.3 20. C6+4 H3+2 21. C6.7 R3.2 22. H4+5 C9+6 23. P7+1 H2+1 24. P3+1 R8+4 25. H5-6 R2+2 26. C3.5 K5.6 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="52">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Bàn Tá

Vũ Tuấn Nghĩa 1 - 1 Nguyễn Thế Trí

"1. P7+1 C2.3 2. E3+5 H2+1 3. H8+7 R1.2 4. R9.8 R2+4 5. C8.9 R2+5 6. H7-8 C8.4 7. H2+3 R9+1 8. R1.2 R9.2 9. H8+7 H8+7 10. C2.1 R2+3 11. R2+4 P1+1 12. H7+6 A4+5 13. A4+5 P7+1 14. P3+1 E7+5 15. P3+1 R2.7 16. H3+4 R7.5 17. R2-1 C3-1 18. C9.7 C3.4 19. H6+7 H1+3 20. C7+4 R5.6 21. H4-3 P9+1 22. P5+1 C-.1 23. C7.6 C4.1 24. P7+1 R6.3 25. R2.8 C++4 26. C6.8 R3.8 27. C8+3 A5-4 28. R8+4 H7+6 29. R8-2 H6+7 30. R8.2 H7-8 31. C1+3 H8+7 32. H3+5 H7-5 33. H5+7 C+.6 34. H7+9 H5-7 35. C8-6 C1.7 36. C1.2 C6-3 37. C2-3 P5+1 38. C8+1 P5+1 39. E5+3 C6.5 40. E7+5 P5+1 41. C2.3 C5+4 42. A5+6 C7+4 43. C3+3 E5+7 44. C8.4 P5.4 45. C4-2 C7.5 46. K5.4 C-.6 47. K4.5 C5-2 48. H9-8 C5-3 49. C4-1 C6+1 50. H8+6 C6.5 51. K5.4 P4+1 52. C4.5 P4+1 53. C5+6 E3+5 54. H6+4 C5.1 55. H4-5 P4.3 56. H5+3 A4+5 57. H3+5 P3.4 58. P1+1 C1-5 59. K4+1 A5-4 60. P1+1 C1.4 61. P1.2 C4+8 62. K4+1 A6+5 63. P2+1 C4.1 64. H5-7 C1-8 65. P2.1 E5+3 66. H7+5 A5-6 67. P1.2 C1.6 68. H5+3 C6+2 69. H3+2 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="88">
<param NAME="controlpanel" VALUE=">


Trần Quang Khải 1 - 1 Bùi Khắc Hưởng

VALUE="1. C2.5 H8+7 2. P3+1 R9.8 3. H2+3 C8.9 4. H8+7 R8+4 5. R1.2 R8.3 6. E7+9 R3+2 7. R9.7 H2+3 8. R2+8 A4+5 9. H3+4 P5+1 10. C8+4 P3+1 11. H4+3 C9+4 12. R2-5 C9+3 13. H7-5 R3.2 14. C8.7 E3+5 15. H5+3 R1.4 16. H+-5 R2+1 17. C5.7 C2+2 18. H5+3 R4+8 19. H+-4 H3+5 20. A6+5 R4-3 21. H4+5 H7+5 22. R2-3 C9-5 23. C-.5 H5+6 24. H3+4 R4.6 25. C7.2 R6.7 26. C2.5 R7-1 27. C+.2 R7+2 28. C2-4 R2-1 29. C2+7 C9.5 30. C5+3 C2.5 31. P5+1 C5.7 32. E3+5 R7.5 33. R7+2 R5-1 34. E9-7 P3+1 35. R2+6 P3+1 36. R7.6 P3.4 37. R6.7 R2.1 38. R2.1 P1+1 39. R7+6 R1.3 40. R7-5 P4.3 41. R1-3 R5.8 42. C2.1 P3+1 43. R1.7 P3.2 44. C1-3 A5-4 45. C1.5 A6+5 46. R7+2 R8-1 47. R7.9 C7+5 48. E5-3 R8.1 49. E7+5 P2.3 50. C5.2 R1.7 51. C2.4 R7.6 52. C4.3 E5+7 53. C3.2 A5-6 54. C2-4 P3+1 55. A5-6 R6+3 56. C2+4 K5+1 57. A4+5 R6+1 58. C2-2 P3.4 59. C2+2 K5.4 60. C2-2 K4.5 61. C2+2 R6.7 62. C2-2 E7-9 63. C2+2 R7-5 64. C2-5 R7+5 65. C2+5 P4+1 66. K5.6 R7.5 67. C2.5 R5.2 68. K6.5 R2-2 69. C5-2 R2.5 70. C5.8 R5-1 71. C8+2 K5+1 72. C8-3 K5.4 73. C8+3 E7+5 74. C8-3 E5+3 75. C8+3 R5.2 76. C8.5 K4.5 77. C5-3 K5-1 78. C5+3 R2+4 79. K5+1 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="157">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Lưu Quang Tuyên 1 - 1 Nguyễn Hồng Thanh

1. P7+1 C2.3 2. C2.5 H8+7 3. H2+3 R9.8 4. R1.2 P7+1 5. R2+4 E3+5 6. H8+7 C8.9 7. R2+5 H7-8 8. H7+6 H8+7 9. R9.8 H2+4 10. C8+4 A4+5 11. H6+5 H4+5 12. C8.5 H7+5 13. C5+4 R1.4 14. E7+5 R4+3 15. R8+9 R4-3 16. R8-3 R4+3 17. R8+3 R4-3 18. R8.6 K5.4 19. C5.9 P3+1 20. P7+1 E5+3 21. P5+1 C3.7 22. C9.3 E7+5 23. P5+1 C9-2 24. P5.4 P9+1 25. P9+1 C9.7 26. C3.4 C++4 27. P4.3 C+.2 28. P3.2 C2-2 29. H3+4 C7.9 30. C4.1 P9+1

Minh Ngọc
29-06-2011, 12:21 AM
Tổng Hợp Biên Bản và Kết Quả Vòng 10
Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011

CLB ImportLink1 gặp CLB Việt Sơn
3 - 0 ( 6 - 2 )

Bàn Tướng

Phùng Quang Điệp 2 - 0 Bùi Khắc Hưởng

1. H8+7 P3+1 2. P3+1 H2+3 3. H2+3 H3+4 4. R9+1 C8.4 5. C8+3 H4+3 6. R9.6 A6+5 7. C8+1 H8+7 8. R1.2 E7+5 9. R6+5 P1+1 10. C2+1 P1+1 11. C2.7 P3+1 12. C7.6 C4+4 13. R6-3 C2.3 14. H7-5 R9.6 15. P9+1 R1+5 16. E3+5 R6+8 17. C8-5 R6-1 18. C8+1 R6+1 19. C8.7 P3.4 20. R6.7 C3.2 21. C7-1 R6-1 22. R7.8 C2.4 23. H3+2 R1+3 24. C7.8 P4+1 25. H5+7 R1-1 26. A4+5 R6-3 27. H7+9 R6.1 28. H9+8 R+.3 29. H2+3 R3-3 30. P5+1 E5-7 31. R2+3 R3.4 32. H8-9 R1.3 33. R8+1 C4.3 34. C8-1 P4+1 35. A5+6 R4+3 36. H9+7 R4+1 37. E7+9 R3.6 38. R8-1 R6+3 39. R8.5 C3+1 40. C8.7 R4.3 41. H7+6 A5+4 42. C7+6 R3-5 43. H6-7 A4+5 44. A6+5 R6.9 45. E9-7 R3+1 46. P5+1 P5+1 47. H3-5 E3+5 48. P3+1 H7+5 49. P3.4 H5-3 50. R2.3 R9+2 51. A5-4 K5.4 52. R5.9 K4.5 53. R9+2 R3.1 54. H7+9 R9-1 55. H9+7 P9+1 56. P4+1 R9.6 57. R3.4 R6.7 58. R4+2 H3+1 59. P4+1 H1+3 60. P4+1 R7.4 61. R4-2 R4-5 62. H7+9 R4.5 63. H5+7 E5-3 64. H9+7 K5.4 65. H-+8 K4+1 66. R4.7 H3-1 67. H8-9 R5.1 68. R7.6 R1.6 69. P4.3 E7+5 70. R6+2 R6.9 71. P3.4 P9+1 72. H7-6 P9+1 73. H6+8 K4-1 74. P4.5 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="147">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">

Bàn Tá

Dương Đình Trung 1 - 1 Nguyễn Thế Tuấn

"1. C2.5 C2.5 2. H2+3 H8+7 3. R1.2 R9.8 4. C8.6 R1+2 5. H8+7 R1.4 6. A6+5 C8+4 7. R9.8 H2+1 8. R8+4 P1+1 9. C6+2 C5-1 10. C5.6 C8.5 11. E7+5 C+-1 12. R2+9 H7-8 13. C-+5 C+.2 14. C+.2 P7+1 15. C2+1 E7+5 16. H3+5 P5+1 17. H5+4 H8+6 18. C2-2 H6+5 19. P7+1 C2-1 20. C6+1 C5.9 21. C6.9 C2.6 22. C9.4 P5+1 23. P9+1 C9.1 24. C4+1 H5+4 25. H7+6 P5.4


Nguyễn Thanh Tùng 1 - 1 Phạm Tuấn Linh

1. E3+5 C8.4 2. C2.4 H8+7 3. H2+3 R9.8 4. P3+1 P3+1 5. H8+7 H2+3 6. C8+4 E7+5 7. C8.7 R1.2 8. R9+1 C2.1 9. R9.6 A4+5 10. R1.2 R8+9 11. H3-2 R2+3 12. C7.3 P5+1 13. C4.3 C1-1 14. R6.4 C1.3 15. C+.4 H3+4 16. P3+1 P5+1 17. P3+1 H4-6 18. R4+5 R2.6 19. P3.4 H7+8 20. P5+1 H8-6 21. P5+1 H6+5 22. H7+5 H5+3 23. H5+6 C4.1 24. C3.1 C1+4 25. H6-7 C3+5 26. P1+1 C1-2 27. P5+1 P9+1 28. P1+1 C1.9 29. H2+4 C9.5 30. H4+5 P3+1 31. A4+5 P3.4 32. H5+3 C5.7 33. C1+2 P4+1 34. H3+5 P4.5 35. H5-7 P5.6 36. C1+2 P1+1 37. H7+9 C3-5 38. H9-8 C3.2 39. C1-2 E5-7 40. C1.5 E3+5 41. H8-6 C7-3 42. P5.4 K5.4 43. C5.6 K4.5 44. C6.1 C7.9 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="88">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2

Trần Quyết Thắng 2 - 0 Nguyễn Hồng Thanh

"1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 H2+3 4. P7+1 P7+1 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. P5+1 A4+5 8. P5+1 C9.7 9. R3.4 P7+1 10. H3+5 P7+1 11. H5+6 R8+8 12. C5-1 E3+5 13. C8.6 C2+2 14. H6+7 R1.3 15. H7-5 R3.4 16. R9+2 H7+5 17. C5+5 C7+8 18. A4+5 R8+1 19. E7+5 C7.4 20. A5-4 C4.6 21. R4-6 R8-5 22. R4+6 R8+5 23. K5+1 R4+6 24. R9.8 C2+2 25. R4-2 R8-1 26. K5-1 R8-4 27. H8+7 R8.5 28. H7+6 R5+3 29. K5.4 P7.6 30. R4-1 R4.6 31. H6-4 R5.6 32. K4.5 R6-1 33. C5.9 ">
<param NAME="movebegin" VALUE="65">
<param NAME="controlpanel" VALUE="2">
<param NAME="answer" VALUE="0">