PDA

View Full Version : TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 09h00 T7 15/06/2013banghuu
15-06-2013, 12:33 PM
TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 15/06/2013

Võ Hồng Châu (Long An) Tiên Bại Lê Văn Bình (Đài Chủ)


http://i1275.photobucket.com/albums/y445/guihinh_23062013/P1150470_zpsfaf5879f.jpg (http://s1275.photobucket.com/user/guihinh_23062013/media/P1150470_zpsfaf5879f.jpg.html)


Thế trận Ngũ Thất Pháo đối Bình Phong Mã Khai Tam Lộ

FORMAT WXF
GAME Vo Hong Chau(vs)Le Van Binh
TIME 1:10"; 1:10"
RED Vo Hong Chau;;;
BLACK Le Van Binh;;;
DATE 15-06-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 H2+3 4. P3+1 P3+1
5. H8+9 A4+5 6. C8.7 H3+2
7. R9+1 P1+1 8. H3+4 E3+5
9. H4+6 C8+1 10. R2+5 H2+1
11. C7.6 C2+2 12. R9.8 C2.4
13. R2.6 C8+6 14. C5.3 R8+6
15. A6+5 P1+1 16. C3+4 C8.9
17. E7+5 H7-8 18. R8+5 H8+9
19. C3.4 R8.5 20. H9-7 C9-1
21. C4-5 H1+3 22. R8-4 R5.3
23. C6-2 H3-5 24. R6-2 R3.4
25. H7+6 P3+1 26. R8+4 P3+1
27. H6-7 P1+1 28. R8.5 P3+1
29. R5-3 P3+1 30. C6+6 R1.2
31. R5.6 H9+7 32. C4.3 H7+5
33. C6.5 E7+9 34. R6.9 P3.4
35. C3.6 C9.4 36. R9.5 R2+4
37. R5+1 C4-6 38. C5.2 E9-7
39. A5-6 H5-3 40. A4+5 H3+1
41. C2-5 R2+2 42. R5.9 H1-2
43. P1+1 R2.8 44. C2.3 R8.7
45. C3.2 H2+3 46. R9.7 C4.3
47. R7.8 H3+4 48. R8.7 C3+2
49. C2.1 R7.9 50. C1.4 R9-1
51. C4+5 R9+1 52. C4.5 R9.5
53. C5.9 P9+1 54. P3+1 R5-2
55. R7-1 R5.4 56. C9-3 H4-6
57. R7.4 H6+4 58. P3+1 P9+1
59. P3+1 H4+3 60. K5.4 R4+2
61. R4.6 H3-4 62. C9+1 P9.8
63. A5+6 P8+1 64. A6+5 C3-2
65. P3+1 C3-1 66. C9+4 H4-3
67. P3.4 P8.7 68. K4.5 C3.2
69. E5+7 H3-4 70. E3+5 P7.6
71. P4.5 A6+5 72. C9-7 P6.5
73. C9.6 H4+5 74. C6.8 C2+5
75. C8-1 K5.6 76. C8.9 E5+3
77. C9.7 P5.4 78. C7.6 C2-4
79. E7-9 C2.5 80. E9-7 P4.3
81. A5+4 H5+4 82. K5.4 C5.6
83. K4.5 H4+6 84. K5+1 H6-5
}END

Lão tướng Bình đen giữ vững ngôi Đài chủ....

banghuu
15-06-2013, 12:34 PM
LỚP CỜ TƯỚNG TẠI
Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng


http://i1275.photobucket.com/albums/y445/guihinh_23062013/P1150477_zpsa88d1ff4.jpg (http://s1275.photobucket.com/user/guihinh_23062013/media/P1150477_zpsa88d1ff4.jpg.html)
Hiện lớp học đã họat động đều đặn hàng ngày thu hút học viên nhiều lứa tuổi do KTQG Nguyễn Hòang Lâm người mẫu phụ trách...


http://i1275.photobucket.com/albums/y445/guihinh_23062013/P1150479_zps880ab72f.jpg (http://s1275.photobucket.com/user/guihinh_23062013/media/P1150479_zps880ab72f.jpg.html)
Các bạn có nhu cầu học cứ ghé Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng nhé (mình quảng cáo dùm thằng em thui) hehehe....

:loaloa1:loaloa1