PDA

View Full Version : Ván đấu tại vòng 3 giải TLKD 2011!skeleton
24-04-2011, 12:15 AM
Một vòng đấu thất vọng nữa, sau trận thua này mong mọi người hãy tiếp tục chiến đấu trước hết vì danh dự bản thân, mục đích của người chơi cờ không phải là chiến thắng đối thủ mà là chiến thắng chính bản thân mình.

Cám ơn sự giúp đỡ của BSX trong việc post biên bản:Anh Em 2 - Kỳ Siêu: 3-0 (HSP 5-3)

Bàn 1: Lê Sơn - Nguyễn Tiến Cường 2-0

1. P7+1 P7+1 2. C2.3 E3+5 3. H2+1 H8+7 4. R1.2 R9.8 5. R2+4 C8.9 6. R2+5 H7-8 7. C8.5 H8+7 8. H8+7 H2+4 9. R9+1 A4+5 10. C5.4 C2.4 11. C4+6 H4+2 12. R9.8 H2+4 13. E7+5 P5+1 14. R8+5 C9+4 15. P3+1 P7+1 16. R8.7 H4+6 17. E5+3 R1.2 18. R7.4 H6+8 19. C3.4 P9+1 20. H1-3 R2+6 21. E3+5 P9+1 22. A4+5 R2.3 23. H3+4 C9.5 24. H4+5 C5.7 25. R4.9 H7+9 26. C+-5 H8-7 27. H5+6 A5+4 28. C+.5 K5.4 29. C4+1 R3+1 30. C5.3 H7+5 31. C4.5 H9+8 32. R9.5 H5+6 33. R5.4 H6+7 34. R4-5 H7-9 35. R4+8 K4+1 36. R4-1 A4-5 37. C3+6 R3-1 38. R4.5 K4-1 39. R5-1 H8-7 40. R5.6 K4.5 41. E3-1 R3.5 42. E1-3 P9.8 43. P9+1 P8+1 44. P9+1 P8+1 45. P9.8 P8+1 46. R6.2 P8.9 47. R2-1 H7+6 48. P7+1 H6+8 49. R2.3 P9.8 50. P7+1 H8-6 51. R3-2 H6+4 52. A5+6 H4-5 53. R3.2 P8.7 54. P8+1 P7.6 55. A6+5 R5.7 56. R2.3 R7.5 57. R3.4 H5+6 58. C3.4 P6.5 59. A6-5 H6+7 60. K5.4 H7-8 61. R4+1 H8+9 62. C4.3 H9-7 63. K4.5 R5.2 64. R4-3 H7-9 65. C3-8 R2.7 66. C3.1 H9+7 67. C1+1 H7+9 68. R4+4 R7+2 69. C1.4 R7.6 70. E3+1 H9-7 71. P7.6 H7-9 72. P6+1 H9-8 73. R4.2 H8+6 74. P6+1

Bàn 2: Nguyễn Duy Thái - Tạ Thanh Giang 1-1

1. C2.6 C2.4 2. H2+3 H8+7 3. P3+1 P3+1 4. H8+9 H2+3 5. C8.7 H3+4 6. C6+5 C8.4 7. R9.8 R9.8 8. R8+5 E3+5 9. E3+5 R8+6 10. A4+5 H4+5 11. H3+5 R8.5 12. P9+1 A4+5 13. R8+2 C4+3 14. R1.4 R1.4 15. R4+4 C4.5 16. C7.6 P5+1 17. H9+8 R5.9 18. K5.4 P3+1 19. H8+7 C5.1 20. R4.7 R9+3 21. E5-3 R9.7 22. K4+1 C1+3 23. K4+1 R4+3 24. R7.6 R4+2 25. H7-6 E5-3 26. H6+4 R7-4 27. H4+3 P5+1 28. H3-5

Bàn 3: Phùng Minh Dũng - Nguyễn Hữu Nghị 2-0

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 P3+1 3. R1.2 R9.8 4. H8+9 H2+3 5. C8.7 H3+2 6. R2+6 E3+5 7. R9+1 A4+5 8. R9.6 P7+1 9. R6+5 H2+1 10. C7.6 P1+1 11. R2.3 C8-1 12. P5+1 C8.7 13. R3.4 C2-1 14. P5+1 P5+1 15. H3+5 R8+5 16. H5+6 R8.4 17. A4+5 R1+2 18. R4-3 C7.8 19. H9-7 H1+2 20. R6.8 C8+5 21. P3+1 C8.3 22. K5.4 C3+3 23. K4+1 R4-1 24. R8+2 H2-3 25. H7+6 A5-4 26. R8.3 A4+5 27. R3-1 R1+1 28. C6+3 R1.8 29. C6.3 R8+5 30. K4+1 C3-2 31. C5+5 E7+5 32. R3.5 K5.4 33. C3+4 K4+1 34. C3-1 A5+6 35. R4+3

Bàn 4: Bùi Mạnh Hảo - Lê Việt Hùng 0-2

1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8 3. R1.2 P7+1 4. P7+1 H2+3 5. R2+6 C8.9 6. R2.3 C9-1 7. C8.6 H3-5 8. R9+2 C9.7 9. C5+4 E3+5 10. R3.4 H7+5 11. R4.5 P7+1 12. P3+1 C7+6 13. C6+2 H5+7 14. R5.4 C7-1 15. P3+1 A4+5 16. R9.4 R8+5 17. C6.5 R8.7 18. P3.2 R1.4 19. E3+5 R7.8 20. P2.3 R4+6 21. H8+7 C2+4 22. C5.3 C2.5 23. H7+5 R4.5 24. C3+3 C7-4 25. P3+1 C7.6 26. R+.7 C6+3 27. R7.6 C6.5 28. A6+5 R5.3 29. R6-6 R8+1 30. R4+2 C5+1 31. P9+1 R3+2 32. P1+1 R8+3 33. R4-3 C5-1 34. P7+1 R3-4 35. R4+3 C5+1 36. R4-1 C5-1 37. R4.5 R8-4 38. R6+6 C5.9 39. R5.1 R8.1 40. P3+1 P9+1 41. P3+1 C9.5 42. R1.5 R3.6 43. R6.5 C5.8 44. R-.2 P9+1 45. R5.2 P1+1 46. R++2 R1.6 47. R+.1 C8-1 48. R1.2 P9.8 49. R-.1 C8.7 50. R1+5 R-.3 51. R1-5 R3+5 52. A5-6 R3-6 53. R1.5 R3.6 54. A6+5 C7+4 55. R2.1 R++3 56. R5.3 C7.8 57. R1-8 R-.5 58. E5-7 C8.5 59. R1+3 C5-3 60. R3.8 R5.6 61. R1.6 R++1 62. K5+1 R-+5 63. K5+1 A5-4 64. K5.6 A6+5 65. R6.3 R-.5 [