PDA

View Full Version : TT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 09h00 T7 17/08/2013banghuu
17-08-2013, 02:12 PM
TTTT Kỳ Đài Hội Quán Cờ 18 Xuân Hồng
09h00 T7 17/08/2013

Diệp Khải Hằng (Bình Dương) Tiên Thắng Trương Á Minh ( Đài Chủ )


http://i1275.photobucket.com/albums/y454/guihinh_15082013/P1190216_zps84412fbe.jpg (http://s1275.photobucket.com/user/guihinh_15082013/media/P1190216_zps84412fbe.jpg.html)


Thế trận Trung Pháo Quá Hà Xa đối Bình Phong Mã Lưỡng Đầu Xà

FORMAT WXF
GAME Diep Khai Hang(vs)Truong A Minh
TIME 19"; 24"
RED Diep Khai Hang;;;
BLACK Truong A Minh;;;
DATE 17-08-2013

START{
1. C2.5 H8+7 2. H2+3 R9.8
3. R1.2 P7+1 4. R2+6 H2+3
5. H8+7 P3+1 6. R9+1 E3+5
7. R9.6 H7+6 8. P5+1 P7+1
9. R2.4 H6+7 10. P5+1 P5+1
11. H3+5 C8.7 12. C5+3 A4+5
13. H5+4 C7.9 14. H7+5 C2+2
15. C5.8 H3+2 16. H4+6 H2-1
17. H5+3 R1.2 18. C8.3 C9.7
19. H3+2 C7+5 20. H6+4 A5+6
21. H2+4 K5+1 22. R4.1 C7.8
23. R1.3 K5.6 24. R6+7 }END


http://i1275.photobucket.com/albums/y454/guihinh_15082013/P1190212_zpsa99f0eb2.jpg (http://s1275.photobucket.com/user/guihinh_15082013/media/P1190212_zpsa99f0eb2.jpg.html)
Diệp Tam Hổ phế quân xuất tuyệt chiêu kích bại Bạch My Ưng Vuơng trả món nợ cho Diệp Đại Hổ !